Siirry sisältöön
Jalankulkijan paikka tiellä

Miksi jalankulkija voi käyttää mitä tahansa puolta kävellessään jalkakäytävillä tai yhdistetyllä pyörä- ja jalankulkutiellä? Koirantaluttajat usein tulevat vastaan näpräten puhelinta vasenta puolta käyttäen ja koira käyttää oikeata puolta.

Jalankulkijan paikasta tiellä säädetään voimassa olevan tieliikennelain 13 §:ssä seuraavalla tavalla:

Jalankulkijan on käytettävä jalkakäytävää tai piennarta. Hän ei saa tarpeettomasti estää eikä haitata muuta liikennettä. Jos jalkakäytävää tai piennarta ei ole tai jos sillä kulkeminen ei käy haitatta päinsä, jalankulkijan on käytettävä pyörätien tai ajoradan reunaa.

Ajoradalla jalankulkijan on käytettävä sen vasenta reunaa, jollei oikean reunan käyttäminen ole kulkureitin tai muun syyn vuoksi turvallisempaa. Polkupyörää tai mopoa taluttava saa kuitenkin käyttää ajoradan oikeaa reunaa. Tieliikennelaki ei määrittele jalankulkijan paikasta jalkakäytävällä, ainoastaan pyörätiellä ja ajoradalla.

Lyhyesti myös hiukan historiaa jalankulkijan paikasta pyörätiellä. Reilut 20 vuotta sitten kesällä 1997 astui voimaan tieliikennelaissa muutos, jonka mukaan pyörätiellä jalankulkijan on yleensä käytettävä sen reunaa. Viime vuoden kesäkuussa voimaan tulleen uuden tieliikennelain valmistelun yhteydessä tähän ei tehty muuta muutosta kuin se, että kyseisestä pykälästä poistettiin sana yleensä. Tieliikennelaki ei siis määrittele kumpaakaan reunaa yksistään pakolliseksi käyttää. Lain valmisteluissa lienee ajateltu sitä, ettei ole välttämätöntä määritellä vain jompaakumpaa puolta jalankulkijan käyttöön pyörätiellä, vaan haluttiin antaa mahdollisuus valita jalankulkijan itsensä kannalta turvallisin vaihtoehto kulkemiseen omassa suunnassaan kunhan kuitenkin käyttää pyörätien reunaa.

On ymmärrettävää, ettei tällainen puolen valinnan mahdollisuus välttämättä lisää kaikissa tilanteissa ennakoitavuutta tai selvyyttä esim. kohtaamis- tai ohitustilanteissa jalankulkijoiden sekä pyöräilijöiden kesken. Lailla ei siis ole haluttu pakottaa jalankulkijaa vain toiseen reunaan esim. tilanteessa, jossa pyörätie kulkee ihan ajoradan vieressä ilman välikaistaa pelkästään toisella puolen ja oikeaa reunaa käyttävä jalankulkija olisi pakotettu kulkemaan ohi huristelevien autojen vieressä. Kyseisessä tilanteessa jalankulkija voi kokea kauempana autoista kulkevan vasemman reunan paljon turvallisemmaksi käyttää.

Ehkäpä suurin vaikeus tällä hetkellä on pyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden kohtaamis- ja ohitustilanteet. Toivottavasti näissä tilanteissa molemmilla osapuolilla on riittävästi malttia ja rauhallista toiset huomioon ottavaa myönteistä vuorovaikutusta, jossa tilanteeseen sopivalla nopeudella selvitään ilman haavereita ja lisäksi ilman turhaa hammasten kiristelyä tai vastakkainasettelua.

Viestissäsi mainitsema tapa, jossa koira kulkee toista ja taluttaja vastakkaista reunaa pitkin, ei millään tavoin ole kyllä turvallinen vaihtoehto. Toivottavaa niin sujuvuuden, ennakoitavuuden kuin turvallisuudenkin kannalta olisi, että koira ja taluttaja kulkevat samassa reunassa.