Siirry sisältöön
Hitaan ajoneuvon kilpi

Pitääkö mopoautossa olla hitaan ajoneuvon kolmio?

Voimassa oleva tieliikennelaki (729/2018) säätää hitaan ajoneuvon kilvestä (103 §) seuraavaa:

”Hitaan ajoneuvon kilpeä ei saa asentaa muuhun kuin tässä pykälässä tarkoitettuun ajoneuvoon.

Hitaan ajoneuvon kilpeä on käytettävä:

1) kolmipyöräisessä mopossa ja kevyessä nelipyörässä;

2) traktorissa, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 50 kilometriä tunnissa;

3) muussa kuin kävellen ohjattavassa moottorityökoneessa;

4) työvälineessä ja hinattavassa ajoneuvossa, joka kytketään 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitettuun ajoneuvoon, jos työväline tai hinattava ajoneuvo estää vetoajoneuvoon kiinnitetyn hitaan ajoneuvon kilven näkymisen taaksepäin;

5) ajoneuvoon kytketyssä hinattavassa ajoneuvossa, jos ajoneuvoyhdistelmän suurin tiellä sallittu nopeus on hinattavasta ajoneuvosta johtuen enintään 50 kilometriä tunnissa.

Hitaan ajoneuvon kilven saa asentaa myös traktoriin, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 60 kilometriä tunnissa.

Hitaan ajoneuvon kilven saa asentaa myös köydellä, ketjulla, vaijerilla tai puomilla hinattavaan moottorikäyttöiseen ajoneuvoon varoittamaan takana tulevia muuta liikennettä hitaammin liikkuvista ajoneuvoista.

Hitaan ajoneuvon kilpeä ei tarvitse kiinnittää ajoneuvoon, johon on kytketty hitaan ajoneuvon kilvellä varustettu ajoneuvo tai työväline, eikä ajoneuvoon, joka on ulkomaan rekisterissä.”

Mopoautossa (kevyt nelipyörä) pitää siis olla hitaan ajoneuvon kilpi (kolmio). Lisäksi liikenteen turvallisuusvirasto Trafin (nykyisin liikenne- ja viestintävirasto Traficom) määräys kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, niiden perävaunujen sekä kevyiden sähköajoneuvojen rakenteesta ja varusteista (TRAFI/147282/03.04.03.00/2018) säätää hitaan ajoneuvon kilvestä (luku 3.2) seuraavaa:

”Ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 51 a §:ssä tarkoitettu hitaan ajoneuvon kilpi on sijoitettava ajoneuvon taakse keskelle tai vasemmalle puolelle taaksepäin suunnattuna enintään 10°:n poikkeamalla. Kilven tulee olla yksi kärki ylöspäin suunnattuna ja alareunasta mitattuna vähintään 0,25 metrin ja enintään 1,50 metrin korkeudella maasta. Kilpi ei saa ulottua sivu- eikä korkeussuunnassa ajoneuvon äärimittojen ulkopuolelle eikä osittainkaan peittää pakollista valaisinta eikä heijastinta. Kilven tulee vastata E-säännön n:o 69 muutossarjan 01 tai sitä uudemman muutossarjan vaatimuksia.”