Pyöräilyonnettomuudet 

Tilastokeskuksen julkaisemien liikenneonnettomuustilastojen mukaan keskimäärin 22 pyöräilijää kuolee ja 620 loukkaantuu vuosittain. Vakavasti loukkaantuneita on vuosittain yli 200. Kuolemaan johtaneista pyöräilyonnettomuuksista noin joka toisessa onnettomuudessa osallisena on auto. Pyöräilijöiden kuolemantapauksista seitsemän kymmenestä ja loukkaantumisista yhdeksän kymmenestä tapahtuu taajamissa.

Tapauksista kolmessa neljästä menehtynyt on mies. Loukkaantuneista miehiä on hieman yli puolet. Kaikista kuolleista pyöräilijöistä puolet oli yli 64-vuotiaita.

Puutteet tilastoinnissa vaikeuttavat loukkaantuneiden pyöräilijöiden määrän arviointia. Vuosittain loukkaantuneiden pyöräilijöiden määräksi on arvioitu noin 24 000 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisu: Suomalaiset tapaturman uhreina 2017). Suurin osa poliisin tilastoista puuttuvista onnettomuuksista on pyöräilijöiden yksittäisiä kaatumisia tai suistumisia.

Liikenneturvan kyselytutkimuksessa 2017 hieman useampi kuin joka kymmenes kertoi joutuneensa onnettomuuteen tai kaatuneensa pyörällä. Kolmessa tapauksessa neljästä kyseessä oli yksittäinen kaatuminen ilman toisia osallisia.

Pyöräilijöiden henkilövahingoista seitsemän kymmenestä tapahtuu risteyksissä. Näkemäesteet lisäävät huomattavasti onnettomuuden riskiä pyörätien ja ajoradan risteyksessä.

Kypärä suojaa päävammalta

Pyörällä kaadutaan ja kolaroidaan paljon useammin kuin tilastot kertovat. Ja vaikka seuraukset eivät ole kohtalokkaita, päänvammat voivat silti olla vakavia, kivuliaita ja hitaita paranemaan. 

Valtaosa pyöräilyonnettomuuksista on yksittäisiä kaatumisia. Päätäkin yleisemmin vammautuvat raajat, mutta päävammat ovat usein laadultaan vakavimpia.

Pää- ja aivovammojen riski pienenee eri tutkimusten perusteella kypärää käyttävillä.

Onnettomuustietoinstituutin mukaan vuosien 2017-2019 onnettomuuksissa kuolleista pyöräilijöistä kypärää ei käyttänyt 41 pyöräilijää. Kypärä olisi eri todennäköisyyksillä voinut pelastaa heistä joka kolmannen (14). Kypärän käytön suojaavuusvaikutusta arvioitaessa täytyy ottaa huomioon, että tähän aineistoon eivät tule mukaan ne pyöräilijät, jotka ovat pelastuneet kypärän käytön ansiosta.

Suomessa kypärää käyttää yli 40 prosenttia pyöräilevistä. Lue lisää pyöräilykypärän käytöstä.

 

Aihepiirit: