Säännöt, määräykset ja vinkit:

  • Kaikkia mönkijäluokkia koskee kuljettajan 15 vuoden ikärajoitus tiellä ja maastossa. Alle 15-vuotias saa kuljettaa mönkijää vain suljetulla alueella. Oma piha-alue ei täytä suljetun alueen määritelmää. Alue on voitava sulkea luotettavasti esimerkiksi aitaamalla.
  • Mönkijällä maastossa liikkuvan on aina hankittava maanomistajan tai -haltijan lupa ajamiseen.
  • Mönkijöillä ei saa ajaa virallisilla kelkkareiteillä.
  • Maastomönkijä on lain mukaan maastoajoneuvo. Sillä saa ajaa tiealueella vain tietyissä erityistapauksissa kuten tien ylityksessä. Lue lisää.
  • Mönkijällä ei saa ajaa kevyen liikenteen väylillä, vaikka mopoilu olisi sallittu lisäkilvellä.
  • Tieliikennekäyttöön tarkoitetulla mönkijällä saa kuljettaa matkustajia rekisteröintitodistuksen mukaisesti.
  • Tieliikenteeseen tarkoitetun mönkijän suurin sallittu perävaunumassa löytyy rekisteröintitodistuksesta. Lisäksi tärkeitä ohjeita ja neuvoja perävaunun vetämiseen liittyvistä asioista löytyy mönkijän käyttöohjekirjasta ja mönkijän vetokytkimessä olevasta tarrasta.
  • Kaikilla mönkijöillä tulee olla liikennevakuutus sekä maastossa että tiellä liikuttaessa.
  • Mönkijän renkaiden tulee olla hyväkuntoiset ja keliin sopivat. L-luokan ajoneuvoksi rekisteröidyssä mönkijässä on käytettävä karkeakuvioisia talvikäyttöön sopivia renkaita joulu-, tammi- ja helmikuussa.
  • Rattijuopumussäännökset koskevat myös mönkijällä liikkuvaa – maastossakin.
Aihepiirit: