Säännöt, määräykset ja vinkit:

 • Kaikkia mönkijäluokkia koskee kuljettajan 15 vuoden ikärajoitus tiellä ja maastossa. Alle 15-vuotias saa kuljettaa mönkijää vain suljetulla alueella. Oma piha-alue ei täytä suljetun alueen määritelmää. Alue on voitava sulkea luotettavasti esimerkiksi aitaamalla.
 • Mönkijällä maastossa liikkuvan on aina hankittava maanomistajan tai -haltijan lupa ajamiseen.
 • Mönkijöillä ei saa ajaa virallisilla kelkkareiteillä.
 • Maastomönkijä on lain mukaan maastoajoneuvo. Sillä saa ajaa tiealueella vain tietyissä erityistapauksissa kuten tien ylityksessä. Lue lisää.
 • Mönkijällä ei saa ajaa kevyen liikenteen väylillä, vaikka mopoilu olisi sallittu lisäkilvellä.
 • Tieliikennekäyttöön tarkoitetulla mönkijällä saa kuljettaa matkustajia rekisteröintitodistuksen mukaisesti.
 • Tieliikenteeseen tarkoitetun mönkijän suurin sallittu perävaunumassa löytyy rekisteröintitodistuksesta. Lisäksi tärkeitä ohjeita ja neuvoja perävaunun vetämiseen liittyvistä asioista löytyy mönkijän käyttöohjekirjasta ja mönkijän vetokytkimessä olevasta tarrasta.
 • Kaikilla mönkijöillä tulee olla liikennevakuutus sekä maastossa että tiellä liikuttaessa.
 • Mönkijätraktorin, jonka rakenteellinen nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa, talvirenkaaksi katsotaan talvikäyttöön soveltuva karkeakuvioinen rengas, nastarengas tai lumiketjuin varustettu rengas
 • Muissa mönkijätraktoreissa talvirengas jos saatavilla tai talvikäyttöön soveltuva karkeakuvioinen rengas sekä lumiketjuin varustettu rengas
 • L-luokan mönkijöissä talvirengas
 • Rattijuopumussäännökset koskevat myös mönkijällä liikkuvaa – maastossakin.
Aihepiirit: