Siirry sisältöön
Mönkijä ja perävaunu
Mönkijällä ajaminen ja mönkijän perävaunu

Mönkijä on ajoneuvotyypiltään korkea, kapea ja lyhyt. Nämä asiat vaikuttavat myös käsiteltävyyteen. Taka-akselilla ei ole tasauspyörästöä, joten liukkaalla alustalla mönkijä lähtee verrattain helposti sivuluisuun.

Mönkijällä ajaminen

Renkaissa käytetään vähäistä ilmanpainetta (0,25-0,5 kg/m2). Nämä ominaisuudet aiheuttavat sen, että mönkijää pitää ajaa ennakoivalla ja aktiivisella ajo-otteella. Aktiivinen ajo tarkoittaa sitä, että kuljettaja käyttää omaa vartaloaan vakauttamaan laitteen kulkua. Kehon käyttö on tärkeää maastossa ja tiellä.

Ennen mönkijän käyttöönottoa tutustu varsinkin ajoneuvon jarrujen toimintaan, niiden toimintapa voi olla erilainen laitteesta riippuen.

Painonsiirrolla vakautta ajoon

Maastossa kuljettaja joutuu kaiken aikaa suunnittelemaan reittiä ja miettimään ennakkoon, mistä kohdasta aikoo edetä. Ennakointi tuo lisää aikaa ja tilaa toimia sekä eteneminen on tehokasta ja turvallista. Vauhti tulee pitää mahdollisimman tasaisena, koska erityisesti vaikeassa maastossa tasainen kaasun käyttö on perusedellytys etenemiselle.

Maastoajossa kuljettajan ja mahdollisen matkustajan painonsiirto on ensiarvoisen tärkeää. Kaarreajossa mönkijä pyrkii kallistumaan ulkokaarteen suuntaan, joten mutkissa siirretään painoa sisäkaarteen puolelle. Painopisteen siirto sisäkaarteen puolelle vähentää kallistumista oleellisesti. Jarrutuksissa painopistettä viedään taakse. Kun painoa saadaan myös takarenkaille, sujuu jarrutus rauhallisemmin. Äkkinäisessä jarrutuksessa näin ehkäistään myös perän nouseminen ilmaan.

Tärkeää on hallita epätasaisen maaston ajamisen perusteet. Mönkijän kaatuminen mäessä tavalla tai toisella on ollut syy moneen mönkijäonnettomuuteen. Mönkijä on ajettava mäkeen aina kohtisuoraan; oltiinpa menossa sitten ylös tai alas. Etenkin viistosti alaspäin laskeutuminen on vaarallista, sillä mönkijä kaatuu varsin helposti etukulman yli rinteessä, koska kuljettajan ja ajoneuvon yhteispainopiste on varsin korkealla.

Mäkeä noustessa painopistettä viedään hieman eteen, jotta eturenkaat pysyisivät maassa varmemmin. Mäkeä laskeudutaan pitämällä painopiste takana. Jos mönkijällä pitää nousta erittäin jyrkkä mäki tai ylittää jyrkkäreunainen oja, on kuljettajan turvallisinta ajaa seisten tai ajaa toinen polvi mönkijän istuimella. Näin kuljettajalla on paremmat mahdollisuudet siirtää painopistettä nopeasti sinne, missä sitä tarvitaan.

Tiellä ajettaessa vältetään tiukkoja käännöksiä

Turvallinen eteneminen tiellä edellyttää oikeiden ajolinjojen omaksumista. Mutkien läpi ajetaan mönkijällä niin, että vältetään tiukkojen käännösten tekeminen. Oikeaoppisesti tiukkaan kaarteeseen tultaessa ajetaan siten, että käännökseen vähennetään vauhtia ja käännökseen lähdetään oman ajokaistan ulkolaidasta.

Mutkan jyrkässä kohdassa ajolinja käy oman ajokaistan sisälaidassa ja mutkasta ajetaan ulos siirtyen hiljalleen oman ajokaistan ulkolaitaan. Näin vältytään teräviltä käännöksiltä, jotka ovat mönkijällä etenevälle etenkin kovassa vauhdissa vaarallisia.

Nopeuden pitää olla sellainen, että pysytään omalla ajokaistalla.

Perävaunun vetäminen tieliikenteessä

Varsinkin traktorimönkijään halutaan usein kytkeä perävaunu, jolla kuljetetaan erilaista tavaraa. Ensimmäinen ja tärkein tehtävä tässä yhteydessä on varmistaa mönkijän rekisteröintitodistuksesta suurin sallittu perävaunumassa eli perävaunun suurin sallittu paino kuorman kanssa. Usein traktorimönkijöille ei ole sallittu kovin suurta perävaunumassaa. Suurin sallittu perävaunumassa voi rajoittaa yhdistelmän käyttökelpoisuutta suuresti ja painavamman perävaunun kanssa yhdistelmästä tulee helposti laiton tieliikenteeseen liian suuren painon vuoksi.

Mönkijän kuljettaminen auton perävaunussa

Perävaunun ja perävaunua vetävän ajoneuvon rekisteritodistuksesta selviää painorajat eli perävaunun suurimmat sallitut painot kuormineen kuljetuksissa. Huomioon tulee ottaa myös vetoauton kuljettajan ajokorttiluokka, kaikkiin kuljetuksiin ei välttämättä riitä henkilöauton ajokorttiluokka (B-luokka).

Mönkijän ja muun auton perävaunuun sijoitettavan kuorman sidontaan pitää kiinnittää erityistä huomiota. Perävaunussa oleva kuorma ei saa ajon aikana liikkua mihinkään suuntaan äkillisissä tilanteissa.

Mönkijää ei tule sitoa kiinni perävaunuun kiinnitysliinoilla mönkijän omasta jousituksesta. Kaikki muu irtotavara on myös kiinnitettävä perävaunun kuormansidontalenkkeihin asianmukaisilla tähän tarkoitukseen suunnitelluilla kuormansidontavälineillä.