Väistämisvelvollisuudet

Liikenneympyrä on varustettu lähestyvistä suunnista väistämisvelvollisuudesta kertovalla liikennemerkíllä (kärkikolmio), jolloin ympyrään saapuvien on väistettävä sekä pyöräilijöitä, kävelijöitä ja mopoilijoita että ympyrässä jo olevaa liikennettä. Ympyrästä poistuvien ajoneuvojen taas on väistettävä suojatiellä tai pyörätien jatkeella kulkevia, koska risteyksessä kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävää tietä ylittävää jalakulkijaa,  polkupyöräilijää ja  mopoilijaa.

Suuntamerkin näyttäminen

Liikenneympyrään saapuvien ajoneuvojen ei tarvitse näyttää suuntamerkkiä. Ympyrästä poistuvien ajoneuvojen sen sijaan on aina näytettävä suuntamerkki oikealle. Isommissa liikenneympyröissä voi olla useampia ajokaistoja, jolloin kaistaa vaihdettaessa on näytettävä suuntamerkki.

Suuntamerkki on tarpeellinen ympyrään saapuville moottoriajoneuvojen kuljettajille, pyöräilijöille ja jalankulkijoille, jos ympyrä on varustettu kevyen liikenteen väylillä ja suojateillä niin kuin se useimmiten on.

Vaarallisimmat tilanteet

Liikenneympyrän liikenteessä on kaksi todellista vaaranpaikkaa:

  • Ympyrästä poistuva väistämisvelvollinen ajoneuvon kuljettaja ei väistä suojatiellä ja/tai pyörätien jatkeella olevaa kevyttä liikennettä.
  • Väistämisvelvollinen ympyrään saapuva ajoneuvon kuljettaja ei väistä ennen ympyrää olevaa kevyttä liikennettä näiden ylittäessä ajorataa suojatiellä ja/tai pyörätien jatkeella.

Katso liikenneympyrän perusperiaatteisiin opastava animaatio:

Kaksikaistainen liikenneympyrä

Kaksi- tai useampikaistaisessa liikenneympyrässä pätevät samat liikennesäännöt kuin yksikaistaisessakin ympyrässä. Ne kuitenkin vaativat kuljettajilta hieman enemmän huomiota siinä, minkä kaistan ympyrään mentäessä valitsee. Kannattaakin seurata opasteita tarkasti ja valita oman ajoreitin kannalta oikea kaista mahdollisimman hyvissä ajoin ennen ympyrään menemistä. Opasteiden havainnointia on syytä jatkaa vielä itse ympyrässäkin. Näin toimimalla päätyy lopulta näppärästi oikeaan ulosmenoliittymään.

Mikäli kaistaa joutuu vaihtamaan ympyrän sisällä, on kaistaa vaihtava luonnollisesti väistämisvelvollinen muihin ympyrässä ajaviin nähden. Kunnon turvaväli ja oikea tilannenopeus ehkäisevät vaaratilanteita niin ympyrään tultaessa, siellä ajettaessa kuin sieltä poistuttaessakin.

Katso animaatio kaksikaistaisesta liikenneympyrästä: