Väistämisvelvollisuudet

Liikenneympyrä on varustettu lähestyvistä suunnista väistämisvelvollisuudesta kertovalla liikennemerkíllä (kärkikolmio), jolloin ympyrään saapuvien on väistettävä sekä pyöräilijöitä, kävelijöitä ja mopoilijoita että ympyrässä jo olevaa liikennettä. Ympyrästä poistuvien ajoneuvojen taas on väistettävä suojatiellä tai pyörätien jatkeella kulkevia, koska risteyksessä kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävää tietä ylittävää kevyttä liikennettä, eli polkupyöräilijää, mopoilijaa ja jalankulkijaa (tieliikennelaki 14§).

Suuntamerkin näyttäminen

Liikenneympyrään saapuvien ajoneuvojen ei tarvitse näyttää suuntamerkkiä. Ympyrästä poistuvien ajoneuvojen sen sijaan on aina näytettävä suuntamerkki oikealle. Isommissa liikenneympyröissä voi olla useampia ajokaistoja, jolloin kaistaa vaihdettaessa on näytettävä suuntamerkki.

Suuntamerkki on tarpeellinen ympyrään saapuville moottoriajoneuvojen kuljettajille, pyöräilijöille ja jalankulkijoille, jos ympyrä on varustettu kevyen liikenteen väylillä ja suojateillä niin kuin se useimmiten on.

Vaarallisimmat tilanteet

Liikenneympyrän liikenteessä on kaksi todellista vaaranpaikkaa:

  • Ympyrästä poistuva väistämisvelvollinen ajoneuvon kuljettaja ei väistä suojatiellä ja/tai pyörätien jatkeella olevaa kevyttä liikennettä.
  • Väistämisvelvollinen ympyrään saapuva ajoneuvon kuljettaja ei väistä ennen ympyrää olevaa kevyttä liikennettä näiden ylittäessä ajorataa suojatiellä ja/tai pyörätien jatkeella.

Katso liikenneympyrän perusperiaatteisiin opastava animaatio: