Väistämisvelvollisuudet

Kiertoliittymä on varustettu lähestyvistä suunnista väistämisvelvollisuudesta kertovalla liikennemerkíllä (kärkikolmio), jolloin liikenneympyrään saapuvien on väistettävä sekä pyöräilijöitä, kävelijöitä ja mopoilijoita että ympyrässä jo olevaa ajoneuvoliikennettä. Ympyrästä poistuvien ajoneuvojen taas on väistettävä suojatiellä tai pyörätien jatkeella kulkevia, koska liikennesäännön perusteella ajoneuvolla on väistettävä tietä ylittävää jalakulkijaa,  polkupyöräilijää ja  mopoilijaa poistuttaessa liikenneympyrästä.

Suuntamerkin näyttäminen

Liikenneympyrään saapuvien ajoneuvojen ei tarvitse näyttää suuntamerkkiä. Ympyrästä poistuvien ajoneuvojen sen sijaan on aina näytettävä suuntamerkki oikealle. Isommissa liikenneympyröissä voi olla kaksi ajokaistaa, jolloin kaistaa vaihdettaessa on näytettävä suuntamerkki.

Suuntamerkin näyttämisellä annetaan tarpeellista tietoa omista kääntymisaikeista muille ympyrään saapuville moottoriajoneuvojen kuljettajille sekä pyöräilijöille ja jalankulkijoille, jos ympyrä on varustettu risteävillä suojateillä ja pyörätien jatkeilla niin kuin se useimmiten on.

Vaarallisimmat tilanteet

Liikenneympyrän liikenteessä on kaksi todellista vaaranpaikkaa:

  • Ympyrästä poistuva väistämisvelvollinen ajoneuvon kuljettaja ei väistä suojatiellä tai pyörätien jatkeella olevaa jalankulkijaa tai pyöräilijää.
  • Väistämisvelvollinen ympyrään saapuva ajoneuvon kuljettaja ei väistä ennen ympyrää olevaa jalankulkijaa tai pyöräilijää näiden ylittäessä ajorataa suojatiellä tai pyörätien jatkeella.

Katso liikenneympyrän perusperiaatteisiin opastava animaatio:

Kaksikaistainen liikenneympyrä

Kaksikaistaisessa liikenneympyrässä pätevät samat liikennesäännöt kuin yksikaistaisessakin ympyrässä. Ne kuitenkin vaativat kuljettajilta hieman enemmän huomiota siinä, minkä kaistan ympyrään mentäessä valitsee. Kannattaakin seurata opasteita tarkasti ja valita oman ajoreitin kannalta oikea kaista mahdollisimman hyvissä ajoin ennen ympyrään menemistä. Opasteiden havainnointia on syytä jatkaa vielä itse ympyrässäkin. Näin toimimalla päätyy lopulta näppärästi oikeaan ulosmenoliittymään.

Mikäli kaistaa joutuu vaihtamaan ympyrän sisällä, on kaistaa vaihtava luonnollisesti väistämisvelvollinen muihin ympyrässä ajaviin nähden. Kunnon turvaväli ja oikea tilannenopeus ehkäisevät vaaratilanteita niin ympyrään tultaessa, siellä ajettaessa kuin sieltä poistuttaessakin.

Katso animaatio kaksikaistaisesta liikenneympyrästä: