Polkupyörän rakenne määrittää kuljetettavien määrän ja enimmäispainon, eikä kuljettajalle tai kyyditettäville ole laissa asetettu ikärajoja tai kuljetuksille painorajoja. Kuljetettaessa matkustajaa polkupyörällä tai pyörän perävaunussa tulee polkupyörässä olla kaksi erillistä jarrulaitetta ja ajoneuvoyhdistelmässä vähintään kaksi jarruin varustettua pyörää. Tieliikennelain mukaan alle 135 senttimetriä pitkän lapsen kuljettamiseen polkupyörällä tai perävaunussa on käytettävä lapsen kuljettamiseen soveltuvaa istuinta.

 

Vinkkejä pyörän lastenistuimen ja peräkärryn käyttöön:

  1. Lue käyttöohje ja noudata istuimen ja peräkärryn pituus- ja painorajoja.
  2. Kiinnitä istuin tai peräkärry polkupyörään huolellisesti. Varmista kiinnitys aina ennen matkaa.
  3. Huolehdi lasta istuimeen laittaessa, että pyörä pysyy pystyssä. Kaksihaarainen seisontatuki on tukeva.
  4. Säädä istuimen turvavyöt ja jalkatuet lapselle sopiviksi ja kiinnitä lapsi istuimeen, niin että lapsen kädet, jalat tai vaatteet eivät osu pyörän liikkuviin osiin.
  5. Varmista, että lapsi on säältä suojattuna. Lapsi istuu paikallaan, joten hän usein tarvitsee lämpimämmän vaatetuksen kuin pyöräilijä itse.
  6. Laita kypärä lapselle ennen istuimeen kiinnittämistä ja käytä myös itse kypärää.
  7. Kuormaa pyörä turvallisesti myös tavaroiden osalta: selässä oleva reppu voi tuntua istuimessa istuvasta lapsesta ikävältä – suosi esimerkiksi tavarakoria tai pyörän laukkuja. ​
  8. Pyörän istuimen ja peräkärryn kuntoa kannattaa tarkastella aika ajoin ja huoltaa tarvittaessa.

Polkupyörän lastenistuin

Standardi polkupyörien lastenistuimista (EN 14344) koskee istuimia, jotka on tarkoitettu 9- 22kg lapsille. Polkupyörän lastenistuimen käyttö onnistuu, kun lapsi istuu ilman tukea - ainakin aiotun matkan ajan. Kypärän käyttökin onnistuu, kun lapsi jaksaa kannatella päätään.

Polkupyörän lastenistuin kannattaa valita siten, että lapsen paino ja koko vastaavat istuinvalmistajan ohjeita. Istuimen leveyden pitäisi sallia paksummat vaatteet (jos sää vaatii) ja istuimen pituuden pitäisi olla sellainen, että pienetkin lapset voivat taivuttaa polvensa, jotta saavat kunnon tuen jaloille. Istuimen korkeuden tulisi olla riittävä, jotta kiinnityshihnat tulevat hartioiden yli, tällöin lapsi saa tukea eteenpäin kallistuttaessa. Selkänojan on hyvä tukea lapsen päätä taaksepäin nojatessa.

Polkupyörän perävaunu tai laatikkopyörä

Standardi polkupyörien peräkärryille (EN 15918) koskee kärryjä, joissa voi kuljettaa yhtä tai enintään kahta lapsimatkustajaa, jotka osaavat istua itsenäisesti ja joista kumpikaan ei paina yli 22 kg. Standardin mukaan kärryn maksimipaino kuormineen on 60 kg ja kärryssä on oltava seisontajarru. Polkupyörän peräkärryssä on oltava sopiva istuin lasta varten, tarkoituksenmukainen rakenne ja suojavarusteet, jotka estävät lasta osumasta liikkuviin osiin tai putoamasta kyydistä. Turvavyö on myös tärkeä varuste.

Laatikkopyörässä voi myös kuljettaa useampaa lasta, kunhan lapsille löytyy sopiva istuin ja pyörästä kaksi erillistä jarrulaitetta. Turvavyöt pitävät lapset turvallisesti kiinni myös laatikkopyörän kyydissä.

Pienten vauvojen kuljettaminen pyörällä

Polkupyöriin suunniteltuja vauvan kuljettamiseen tarkoitettuja turvakaukaloja tai istuimia ei juurikaan löydy. Käytössä saattaa olla autoon tarkoitettuja turvakaukaloita, jotka on kiinnitetty esim. tavarapyörän koriin. Kaukalon kiinnitykseen polkupyöriin ei löydy standardoituja järjestelmiä, eikä tällaisen kiinnityksen asianmukaisuudesta tai turvallisuudesta ole tutkittua tietoa.  Huolenaiheena etenkin pienten vauvojen kohdalla on myös se, miten pyörän tärinä vaikuttaa vauvaan ja miltä se vauvasta tuntuu.

Pyörän lasten istuimen käyttöikä

Pyörän lastenistuimen tai lasten kuljettamiseen tarkoitetun peräkärryn käyttöikä riippuu istuinvalmistajan suosituksista, siitä miten paljon tai millaisissa olosuhteissa istuinta on käytetty, onko istuin altistunut kylmälle, kuumalle, auringonpaisteelle tms. Silmämääräisesti muovin kulahtaminen vaaleaksi tai säröt tai halkeamat kertovat istuimen kulumisesta. Jotkut valmistajat suosittelevat maksimissaan 5 vuotta.

Pyöräile ennakoiden

Pyöräilijän ajotapa vaikuttaa niin turvallisuuteen, matkan sujuvuuteen kuin kyydissä olevan lapsen mukavuuteen. Tasainen kyyti on turvallista ja tuntuu lapsestakin miellyttävältä. Pyörän istuimessa tai peräkärryssä oleva lapsi tuntee kuopat ja töyssyt eri tavalla kuin pyöräilijä itse.

Kannattaa myös huomioida se, että lapsen kuljettaminen voi vaikuttaa niin pyörän käsittelyyn, pyöräilijän tasapainoon, ohjaukseen kuin jarrutusmatkoihinkin. Jos vasta aloittelee lasten kuljettamista pyörällä, voi olla hyvä harjoitella pyörän käsittelyä ensin rauhallisemmassa ympäristössä.

Aihepiirit: