Siirry sisältöön
Jalankulkija ylittää suojatien ja heilauttaa autoilijalle kättään kiitokseksi.
Ylinopeudet vaarantavat suojatieturvallisuuden Rautpohjankadulla

Valmetin tekemän seurannan mukaan ylinopeudet ovat arkipäivää Rautpohjankadulla, jonka tehtaan työntekijät ylittävät töihin mennessään. Valmet, Liikenneturva ja poliisi järjestävät keskiviikkona 10.11. työmatkaliikenteen turvallisuustapahtuman, jossa pureudutaan esimerkiksi turvallisiin tienylityksiin.

Jyväskylässä Valmetin turvallisuushenkilöstö, Liikenneturva ja poliisi toteuttavat keskiviikkona 10.11.2021 klo 7–9 työmatkaliikenteen turvallisuustapahtuman, jossa erityishuomiota kiinnitetään pimeällä näkymiseen ja turvallisiin tienylityksiin työmatkoilla.

Liikenneturva mittaa heijastintesterillä työmatkalaisten heijastimien sekä heijastinliivien toimivuutta, ja Valmet lahjoittaa työntekijöilleen heijastimia ja polkupyörän soittokelloja. Aamun työmatkaliikennettä ja Rautpohjankadun ajonopeuksia on tarkkailemassa myös Sisä-Suomen poliisilaitoksen polkupyöräpoliisipartio.

Seurannan tulos: yli puolet autoilijoista ajoi ylinopeutta

Valmetin työntekijöiden autopaikat sijaitsevat pääosin Hippoksen alueella, josta työntekijöiden on tehdasalueelle mennäkseen ylitettävä Rautpohjankatu. Kadun varrella on useita suojateitä, ja tehtaan työntekijöiden lisäksi suojateillä liikkuu paljon koululaisia ja liikuntapaikkojen käyttäjiä.

Valmetin helmikuussa 2021 tekemän seurannan mukaan ylinopeudet Rautpohjankadulla ovat tavallisia. Rautpohjankadun nopeusrajoitus on 40 km/h, jonka ylitti seurannassa peräti 55,3 prosenttia autoilijoista.

”Autoilijoiden käyttäytymisellä on olennainen merkitys siihen, onko suojatie jalankulkijalle turvallinen vai turvaton. Riittävän alhaiset ajonopeudet suojateiden lähellä sekä tarkkaavaisuus ovat avainasemassa, jotta jalankulkijat voivat ylittää tien turvallisesti”, muistuttaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Tomi Rossi.

Tieliikennelain mukaan ajoneuvolla suojatietä lähestyttäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja ajettava sellaisella nopeudella, että ajoneuvon voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille, on annettava esteetön kulku.

Yhteistyöllä tavoitellaan turvallisempia työmatkoja

Turvallinen työliikenne on keskeinen osa työturvallisuutta, ja liikenneturvallisuus onkin yksi tärkeä osa työpaikan turvallisuuskulttuuria. Liikenneturva tekee yhteistyötä yritysten ja työpaikkojen kanssa eri puolilla Suomea.

Liikenneturvan ja Valmetin yhteistyö työmatkaliikenteen turvallisuuden parantamiseksi on jatkunut jo muutaman vuoden. Yhteistyössä on järjestetty muun muassa kyselyjä, koulutuksia, liikennekäyttäytymisen tarkkailuja ja erilaisia turvallisuustapahtumia.

”Työmatkoihin ja työmatkojen liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat herättävät työpaikalla keskustelua. Valmetin ja Liikenneturvan yhteistyö on mahdollistanut näiden asioiden käsittelemisen”, kertoo Valmetin työterveyden ja -turvallisuuden asiantuntija Virpi Piippanen.

Lisätietoja:

koulutusohjaaja Tomi Rossi, Liikenneturva (puh. 040 762 7991)

työterveyden ja -turvallisuuden asiantuntija Virpi Piippanen, Valmet (puh. 040 589 8576)

Lue lisää turvallisesta työmatkaliikenteestä. (Avautuu uuteen ikkunaan)