Siirry sisältöön
Vanhempi, ole kiinnostunut nuoresi liikennekäyttäytymisestä

Kevään koronakriisin aikana on todettu runsaasti nuorten ajamia suuria ylinopeuksia. Kesä on yleensä muutenkin nuorille riskialtista aikaa liikenteessä. Liikenneturvan nuorisokyselystä* selviää, että vanhempien osoittama kiinnostus nuoren liikennekäyttäytymistä kohtaan on yhteydessä sekä nuoren turvallisiin asenteisiin että käyttäytymiseen liikenteessä.

Koronaviruspandemian aiheuttamat poikkeukselliset olot ovat kevään ja alkukesän mittaan näkyneet tien päällä riskikäyttäytymisenä. Poliisi on raportoinut (Avautuu uuteen ikkunaan) esimerkiksi suurten ylinopeuksien lisääntyneen korona-aikana merkittävästi. Erityisesti 18-20-vuotiaat (Avautuu uuteen ikkunaan) miehet ovat syyllistyneet rajuihin ylinopeuksiin. Lisäksi esillä ovat olleet nuorten mopo- tai autokokoontumiset.

”Suurin osa nuorista on toki käyttäytynyt nytkin hyvin liikenteessä, mutta joillakin riskihakuisuus nousi selvästi kevään poikkeusolojen aikana. Kun tilanne ainakin vielä osittain jatkuu kesälläkin, jolloin nuorille on perinteisesti sattunut enemmän onnettomuuksia (Avautuu uuteen ikkunaan), on vanhempien nyt syytä olla erityisen kiinnostuneita oman nuorensa liikkumisesta”, kannustaa Liikenneturvan suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen.

Liikenneturvan nuorisokyselyyn* vastanneista nuorista lähes yhdeksän kymmenestä (88 %) oli sitä mieltä, että turvallinen liikkuminen on vanhempien mielestä tärkeää. Tämä ei kuitenkaan aina näy nuorelle asti vanhempien tekoina, sillä vain kaksi kolmesta (67 %) koki vanhempiensa olevan kiinnostuneita siitä, miten nuori toimii liikenteessä. Lähes yhtä suuri osuus (69 %) kertoi saavansa lähipiirinsä aikuisilta hyvää esimerkkiä turvalliseen liikkumiseen.

”Kyselyn mukaan nuoret, jotka kokivat vanhempiensa osoittavan kiinnostusta jälkikasvunsa liikennekäyttäytymistä kohtaan, käyttivät useammin turvavarusteita ja osoittivat myönteisimpiä asenteita turvallista liikkumista kohtaan”, Markkanen sanoo.

”Vanhemmilla on erittäin suuri rooli nuorten liikenneturvallisuuden kannalta etenkin sen jälkeen, kun kuljettajakoulutuksessa siirryttiin vuonna 2018 aiempaa tutkintopainotteisempaan malliin. Tutkittua tietoa muutoksen vaikutuksista on kuitenkin vielä vähän, eikä johtopäätöksiä uudistuksen vaikutuksista nuorten onnettomuuksien määrään pysty ainakaan vielä vetämään”, taustoittaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo.

Keskustele nuoren kanssa myös matkustajataidoista ja ajonopeuksista

Kyselyssä nuorilta udeltiin myös, mistä turvallisen liikkumisen teemoista vanhemmat ovat keskustelleet heidän kanssaan. Kärkeen nousivat turvavyön ja heijastimen käyttö, hännille jäi matkustajan vaikutus kuljettajan toimintaan.

”Tuloksista näkee, että vanhemmat keskustelevat enemmän ”helpoista teemoista”, kuten turvavarusteiden käytöstä ja säännöistä. Sen sijaan esimerkiksi tärkeät matkustajataidot ja maltin säilyttämisen merkitys jäävät vähemmälle huomiolle. Ajonopeuksista ja nopeusrajoituksista oli keskusteltu vain joka toisen nuoren kotona, vaikka vastaajat itse kokivat, että ylinopeus on suurin nuorten riskiä liikenteessä lisäävä tekijä”, Markkanen huomauttaa.

Myönteinen esimerkki ja keskusteleva suhtautuminen nuorten toivelistalla

Kyselyn avovastaukset osoittivat, että nuoret toivovat vanhemmilta neuvoja, myönteisen esimerkin antamista sekä keskustelevaa suhtautumista. Myös jo täysi-ikäisyyden saavuttaneet vastaajat arvostivat vanhemman neuvoja ja ohjausta. Onkin hyvä sopia selkeät säännöt, jotka auttavat nuorta valintatilanteissa.

”Vanhemmat voivat omalla toiminnallaan tukea nuorta siinä, miten vastustaa ryhmäpainetta ja tehdä turvallisia päätöksiä. Oman mielipiteen sanominen esimerkiksi täydessä autossa ei välttämättä ole helppoa, sillä vertaisryhmä vaikuttaa käyttäytymiseen ja sen merkitys on suuri. Vanhempien tukea saaneet nuoret ottivat kuljettajina vähemmän riskejä myös kavereiden kanssa ajaessaan kuin ne nuoret, jotka jäivät vaille vanhemman tukea”, Markkanen kertoo.

Vinkit nuoren vanhemmalle:

  1. Osoita olevasi kiinnostunut siitä, miten nuori toimii liikenteessä.
  2. Kavereiden hyväksyntä on nuorelle tärkeää – anna työkaluja ryhmäpaineen käsittelyyn.
  3. Huolehdi turvavarusteista ja ajoneuvon kunnosta yhdessä nuoren kanssa.
  4. Päihteet ja liikenne eivät kuulu yhteen – keskustele nuoren kanssa miten toimia, jos illanviettoon liittyy päihteitä.
  5. Sopikaa yhdessä perheenne säännöistä – selkeät säännöt auttavat nuorta valintatilanteissa.
  6. Muista oman esimerkkisi voima.

*Liikenneturva selvitti nuorten ajatuksia ja kokemuksia liikenteestä kyselyllä syksyllä 2019. Kysely toteutettiin ympäri Suomea yhteensä 24 yläkoulussa, lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Kyselyyn vastasi yhteensä 3291 nuorta, joista 1150:lla oli jokin ajo-oikeus. (Avautuu uuteen ikkunaan)