Siirry sisältöön
Kaksi nuorta pyöräilijää kiinnittää pyöräilykypäriä
Valtaosa suomalaisista allekirjoittaa kypärän hyödyt

Liikenneturvan kysely kertoo, että vain reilu kymmenesosa suomalaisista pitää pyöräilykypärän käyttöä tarpeettomana. Liikenneturva kampanjoi syksyllä kannustaakseen eritoten nuoria pyöräileviä kypärän käyttöön. Aikuisetkin voivat omalla toiminnallaan tukea nuoria kypärän käytössä.

Liikenneturva selvitti suomalaisten suhtautumista pyöräilykypärän käyttöön kyselytutkimuksella kesän alussa. Vain 13 prosenttia koki, että pyöräilykypärän käyttö on tarpeetonta ja että pyöräilykypärää tarvitsevat vain pikkulapset ja epävarmat pyöräilijät. Liikenneturvan suunnittelija Jyrki Kaistinen pitää tulosta osoituksena siitä, että pyöräilykypärä on tullut luonnolliseksi osaksi pyöräilyvarustusta.

”Pyöräilykypärän turvallisuusvaikutukset tunnetaan ja ne myös allekirjoitetaan. Pyöräilykypärän käyttöä ei vastusteta, vaikka syystä tai toisesta se ei aina päässä olekaan”, Kaistinen tulkitsee.

Viestiä nuorille vievät myös aikuiset

Liikenneturva kampanjoi kouluvuoden alussa kypärästä erityisesti nuorille. Tavoitteena on herättää keskustelua kypärästä nuorten vertaisryhmissä ja rohkaista nuoria kypärän käyttöön. Kampanjan yhteydessä Liikenneturva haluaa muistuttaa, että myös aikuisilla on roolinsa nuorten kypärän käytössä. Liikenneturvan nuorisokyselyssä myös nuoret itse kertoivat, että toivovat vanhemmilta tukea liikenteeseen. Yksi osa tätä on varusteista huolehtiminen.

”Kypärän käyttö edellyttää, että nuorella ylipäätään on kypärä. Vanhemman tehtävä on varmistaa, että pyöräilevän nuoren pyörä on ajokelpoinen, siinä on tarvittavat varusteet heijastimia ja valoja myöten. Vanhemman tehtävä on myös huolehtia siitä, että nuorella on kypärä, jonka käytön tämä kokee mieluisaksi. Tai kuten eräs kyselyymme vastannut nuori toivoi: Ostamalla siistin kypärän, jota on kiva käyttää”, kertoo Liikenneturvan suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen.

Vanhempien tuki turvalliseen liikkumiseen vaikuttaa positiivisesti nuoren omiin valintoihin. Jos turvallisia valintoja ei tueta tai aikuinen itse ei näytä omalla käyttäytymisellään esimerkkiä, on vaikea perustella nuorelle esimerkiksi se, miksi tämän pitäisi käyttää kypärää.

”Aikuiset voivat omalla mallillaan auttaa purkamaan harhakuvaa nolosta kypärästä. Kypärän poisjättäminen ei ole aikuistumiseen kuuluva riitti eikä se, että lapsi menee lukioon ole syy olla huolehtimatta turvavarusteista. Ohjeistuksessa pitää olla myös johdonmukainen. Ei voi olla niin, että perheen kanssa käytetään kypärää, mutta kavereiden kanssa ei”, Markkanen evästää.

Vaikka pyöräilystä saadaan terveyttä ja hyvinvointia, on myös tapaturmien varalta varauduttava. Asianmukaisesti kiinnitetty kypärä suojaa päätä onnettomuustilanteessa, niin törmäyksissä kuin yksittäisissä kaatumisissa. Aina ei onnettomuuteen tarvita toista osapuolta. 

 

*Liikenneturva selvitti suomalaisten suhtautumista pyöräilykypärään kyselytutkimuksella kesäkuussa 2020. Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1003 henkilöä, joista autoilevia oli 82 prosenttia.