Siirry sisältöön
Jalankulkijat jalkakäytävällä, pyöräilijä pyöräkaistalla, auto ajoradalla.
Tuore selvitys: Vanhempien riskialtis käytös liikenteessä – varhaiskasvattajat kokevat vaikeaksi puuttua

Turvallisen käyttäytymisen perusta luodaan lapsuudessa. Tärkeässä roolissa ovat lasten vanhempien lisäksi varhaiskasvattajat. Liikenneturvan julkaisema uusi selvitys tarkasteli varhaiskasvattajien näkemyksiä liikenteeseen liittyvästä kasvatuksesta ja vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Liikenneturvan selvityksiä -sarjassa julkaistun laajan kyselytutkimuksen mukaan varhaiskasvattajat näkevät liikennekasvatuksen ja yhteistyön kotien kanssa tärkeänä. Tulosten mukaan heidän on kuitenkin usein vaikea puuttua huoltajien riskialttiiseen toimintaan liikenteessä.

”On huolestuttavaa, että tulostemme mukaan joka neljäs varhaiskasvattajista ottaisi aina puheeksi, jos näkisi vanhemman käyttäytyvän liikenteessä vaarallisesti. Lisäksi vain puolet puuttuisi, jos näkisi lasta kuljetettavan autolla ilman asianmukaista turvaistuinta”, toteaa selvityksen toteuttamisesta vastannut Liikenneturvan suunnittelija Ida Maasalo.

”Varhaiskasvattajat toivoivat vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön tueksi sopivaa valmista materiaalia ja koulutusta. Liikenneturvassa olemme panostaneet viime aikoina sekä varhaiskasvattajien kouluttamiseen että vanhemmille suunnattujen uusien materiaalien tuottamiseen”, Maasalo jatkaa.

Vanhemmille suunnatut animaatiot korostavat esimerkin tärkeyttä

Vanhemmat ovat tärkeitä roolimalleja lapsilleen. Lisäksi vanhemmilla on mahdollisuus aktiiviseen liikennekasvatukseen päivittäisissä tilanteissa. Liikenneturvan tuottamat uudet animaatiot tukevat ja kannustavat vanhempia heidän tärkeässä työssään liikenneturvallisuuden eteen. Animaatiot ja niihin kuuluvat materiaalit sopivat hyvin esimerkiksi varhaiskasvatuksen kautta jaettavaksi.

”Animaatiot on nimetty ”Lapsi oppii mallista” (Avautuu uuteen ikkunaan) ja ”Harjoittelu tekee mestarin” (Avautuu uuteen ikkunaan). Ne nimensä mukaisesti kannustavat vanhempia pitkäjänteiseen harjoitteluun ja muistuttavat meitä kaikkia aikuisia olemaan hyviä roolimalleja liikenteessä”, Maasalo kertoo.

”Animaatiot sopivat hyvin myös perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten työn tueksi. Tulevaisuuden turvallinen liikenne tehdään yhdessä tänään”, Maasalo toteaa.