Siirry sisältöön
Toimi liikenneympyrässä oikein

Liikenneympyrään saapuvan ja sieltä poistuvan autoilijan on väistettävä tietä ylittäviä kävelijöitä, pyöräilijöitä ja mopoilijoita. Liikenneturvan kyselyn mukaan monella on edelleen vääriä käsityksiä siitä, kuinka liikenneympyrässä toimitaan. Liikenneympyröitä on rakennettu myös niin, että niissä on oma kaista pyörille, kuten Lahden Svinhufvudinkadulla.

Liikenneturvan kyselyssä* vastaajille näytettiin kuvaa liikenneympyrästä, ja kysyttiin väittämiä kulkujärjestyksistä. Vastaajista 94 prosenttia tiesi, että ympyrään ajaessa tulee tietä ylittäviä jalankulkijoita väistää. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta tiesi, että kärkikolmion takaa ympyrään ajavan tulee väistää kaikkea muuta liikennettä.

”Tulos kertoo, että kymmenesosalla on epäselvyyksiä ympyrään ajamiseen liittyvistä väistämisvelvoitteista. Liikenneympyrään ajaessa tullaan väistämistä velvoittavan liikennemerkin suunnasta. Useimmiten kyseessä on tuttuakin tutumpi kärkikolmio”, valaisee Liikenneturvan yhteyspäällikkö Ari-Pekka Lattu Lahdesta.

Myös ympyrästä poistuvan on väistettävä tietä ylittäviä

Liikenneturvan kyselyssä epäselvyydet lisääntyivät ympyrästä poistuvan kuljettajan ja tietä ylittävän pyöräilijän kulkujärjestyksestä. Lähes viidesosa uskoi erheellisesti, että tietä ylittävän pyöräilijän tulisi väistää liikenneympyrästä poistuvaa kuljettajaa.

”Tässä on skarppaamisen paikka. Liikenneympyrästä poistuvan väistämisvelvollisuus tietä ylittäviä jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä ja mopoilijoita kohtaan on kirjattu lakiin. Kun ympyrästä ollaan poistumassa, laitetaan vilkku päälle oikealle, katsotaan kunnolla, tuleeko jalankulkijoita, pyöräilijöitä tai mopoilijoita ja annetaan heille tietä”, Lattu havainnollistaa.

Puolet vastanneista koki virheellisesti, ettei pyöräilijä saisi ylittää tietä pyöräillen, vaan tämän tulisi taluttaa pyöränsä. Tämä pinttymä voi lisätä väärintulkintoja tien päällä.

”Kun pyöräilijä tulee pyörätieltä ajoradalle, mahdollinen ajoradan ylityspaikka voi näkyä usealla eri tavalla. Käytössä voi olla tiemerkinnöin merkitty pyörätien jatke, pelkät suojatiemerkinnät tai sitten ajorata voi olla ilman merkintöjä. Väistäminen määräytyy liikennemerkkien tai liikennesäännön mukaan. Kuvan tapauksessa ympyrästä poistuvalla kuljettajalla on siis lakiin kirjattu velvoite väistää tietä ylittävä pyöräilijää”, Lattu kertaa.

Kesäkuussa 2020 voimaan tullut tieliikennelaki selvensi pyöräilijän oikeuden ylittää tie suojatietä pitkin ajaen. Myös pyörätien jatkeen merkitsemiseen tuli muutoksia.

Pyörätie omana kaistanaan liikenneympyrässä

Lahden uusi Svinhufvudinkadun liikenneympyrä tuo sujuvuutta liikkumiseen, mutta vaatii varsinkin ensimmäisillä käyttökerroilla korostettua tarkkaavaisuutta kaikilta liikkujilta. Uudessa ympyrässä pyörätie kulkee omana kaistanaan.

”Autoilijoiden tulee huomata väistää jalankulkijoiden lisäksi myös pyöräilijää ympyrästä poistuessaan. Pyöräilijän on taas syytä muistaa, että hänen tulee ympyrästä poistuessaan väistää suojatiellä kulkevaa jalankulkijaa. Ihmettelyä saattaa aiheuttaa myös se, että pyöräilijät kulkevat autoilijoiden tapaan ympyrää vain vastapäivään. Urheilukeskuksen suuntaan ympyrästä poistuva pyöräilijä ajaa ajoradasta erotettua pyöräkaistaa pitkin ja Svinhufvudinkatua Jalkarannan suuntaan tahtova siirtyy ajoradalle pyöräilemään. ”, Lattu selventää.

 

Liikenneturvan Tunne liikennesäännöt -kampanja nostaa esille väistämissääntöjä.

*Liikenneturva selvitti suomalaisten kokemuksia liikenteestä maaliskuussa 2021. Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1 092 henkilöä, joista autoilevia oli 82 prosenttia.