Siirry sisältöön
Sähköpotkulautailija ajaa baanalla.

Sähköpotkulautojakaan ei saa virittää

Sähköpotkulauta, jonka rakenteellinen enimmäisnopeus on 25 km/h, luokitellaan kevyeksi sähköajoneuvoksi. Nimensä mukaisesti kyseessä on ajoneuvo, jota ei saa virittää. Liikenneturvan kyselyssä kolme neljästä tiesi tämän. Saman verran vastanneita tiesi myös sen, ettei lastakaan saa sähköpotkulaudalla kuljettaa.

Kevyet sähköiset liikkumisvälineet on jaettavissa kolmeen luokkaan. Yhden niistä muodostavat jalankulkua avustavat tai korvaavat liikkumisvälineet, joiden rakenteellinen enimmäisnopeus on 15 km/h. Näillä kuljetaan jalankulkijan säännöillä. Toisessa luokassa ovat kevyet sähköajoneuvot, joiden rakenteellinen enimmäisnopeus on 25 km/h. Vuokrakäyttöiset sähköpotkulaudat kuuluvat tähän luokkaan, ja niillä kuuluu ajaa pyöräilijän säännöillä. Kolmanteen luokkaan kuuluvat sähköavusteiset tai moottorilla varustetut polkupyörät.

”Riippumatta siitä, onko sähköinen laite oma vai vuokrattu, on tiedettävä, millaisella laitteella tien päälle lähtee. Kuljettajan vastuulla on tuntea käyttämäänsä laitetta koskevat säännöt ja rajoitukset. Sähköisistä laitteista ei aina päällepäin voi sanoa, mihin luokkaan ne kuuluvat”, tiivistää Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tomi Rossi.

Liikenneturvan kyselyyn vastanneista kolme neljästä tiesi, ettei sähköpotkulautaa saa virittää kulkemaan nopeammin kuin 25 km/h, vaikka sillä silloin ajaisikin ajoradalla.

”Jos lapselleen hankkii sähköisen liikkumisvälineen, vaikkapa sitten sähköpotkulaudan, on vanhemman oltava kartalla siitä, miten lapsi sillä liikkuu, ja onko laitetta lähdetty virittämään”, Rossi painottaa.

Totta vai tarua? Sähköpotkualaudan saa virittää kulkemaan nopeammin kuin 25 km/h, kunhan liikkuu sillä ajoradalla.

Sähköpotkulaudalla ei saa kuljettaa lapsimatkustajiakaan

Liikenneturvan kyselyyn vastanneista kolme neljästä tiesi, ettei sähköpotkulaudalla saa kyyditä matkustajaa – ei, vaikka tämä olisi lapsi. Jotta ajoneuvolla voi kuljettaa matkustajaa tai lasta, on siinä oltava asianmukainen istuin. Laitteen valmistajan ohjeessa näkyy myös, onko matkustajat sallittu. Esimerkiksi sähköpotkulaudat on tarkoitettu yhden henkilön käyttöön.

”Jos lapsen kanssa haluaa liikkua kaupungilla, on valittava muu kulkutapa kuin sähköpotkulauta. Jos lasta ohjeiden vastaisesti kuljettaa vanhemman ja ohjauslaitteen välissä, törmäystilanteessa lapsella on suuri riski vahingoittaa kasvojaan ja rintakehäänsä ohjaustankoon tai edessä olevaan esteeseen. Lisäksi vanhemman massa tulee takaa vielä lapsen päälle”, Rossi selventää.

”Kun puhutaan kaatumisista tai törmäyksistä suojattomilla laitteilla, vammojen vakavuuteen vaikuttavat suojavälineet, mutta myös henkilön rakenne. Terve aikuinen kestää huomattavasti enemmän törmäysvoimia onnettomuudessa kuin vasta kehittymässä oleva pieni lapsi”, Rossi muistuttaa.

Totta vai tarua? Sähköpotkulaudalla saa kyyditä matkustajaa, jos matkustaja on lapsi.

*Liikenneturva selvitti suomalaisten suhtautumista liikenteen eri ilmiöihin touko-kesäkuun vaihteessa 2022. Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1005 henkilöä, joista autoilevia oli 81 prosenttia.

Mikä on sähköpotkulauta? Sähköisiä liikkumisvälineitä on nykyään monenlaisia ja niiden ominaisuuksista   (Avautuu uuteen ikkunaan)riippuu, rinnastetaanko käyttäjä jalankulkijaksi, pyöräilijäksi vai moottoriajoneuvon kuljettajaksi. Esimerkiksi vuokrakäytössä olevien sähköpotkulautojen rakenteellinen enimmäisnopeus on 25 km/h ja niillä ajetaan pyöräilysääntöjen mukaan. Mikäli laitteen rakenteellinen enimmäisnopeus on 15 km/h, rinnastetaan laitteen käyttäjä jalankulkijaan, ja laitteella kuljetaan jalankulun sääntöjen mukaan. Huomioi, että kyseessä on rakenteellinen enimmäisnopeus, eli tilapäiset nopeusrajoitukset laitteessa eivät muuta luokitusta toiseksi. Lue lisää sähköisistä liikkumisvälineistä.   (Avautuu uuteen ikkunaan)