Siirry sisältöön

Sähköpotkulautailijat aiheuttavat vaaratilanteita

Nopeasti yleistyneet sähköpotkulaudat* helpottavat liikkumista, mutta aiheuttavat vaaratilanteita. Liikenneturvan kyselyn mukaan jopa 68 % suomalaisista kokee, että ne heikentävät jalankulkijoiden turvallisuutta. Lähes joka neljäs on joutunut vaaratilanteeseen sähköpotkulaudan takia.

Sähköpotkulautailijalta vaaditaan ennakointia ja maltillista nopeutta vilkkaassa kaupunkiympäristössä

Valtaosa vastaajista (77 %) pitää hyvänä asiana, että kaupungeissa on tarjolla sähköpotkulautoja ja kaupunkipyöriä. Vajaa viidennes on asiasta eri mieltä. Kyselyssä nousi myös esiin, että kaupungeilta toivotaan tiukempaa rajausta siitä, mihin vuokrattavan sähköpotkulaudan saa jättää.

Uudet liikkumismuodot tuovat mukaan uudenlaisia haasteita. Esimerkiksi liikenteen ennakoinnin koetaan vaikeutuneen sähköpotkulautojen myötä. Kyselyn mukaan jopa 68 % vastaajista kokee, että jalankulkijoiden turvallisuus on heikentynyt, ja lähes joka neljäs (24 %) on joutunut vaaratilanteeseen sähköpotkulaudan takia.

”Sähköpotkulautailijan nopeus saattaa olla lähes nelinkertainen jalankulkijaan verrattuna. Miltei äänettömästi liikkuva laite saattaa syöksyä liian läheltä ohi ja aiheuttaa vaaratilanteen. Lautailijalta vaaditaan riittävän alhaista nopeutta ja muiden huomiointia. Ennakoitavuutta helpottaa, jos potkulautailija osoittaa ajoissa kääntymisaikeensa kädellä tai vilkuin, jos lauta on sellaisella varustettu”, korostaa Liikenneturvan suunnittelija Tomi Niemi.

Sähköpotkulaudoilla on noudatettava pyöräilysääntöjä

Ennen laitteen käyttöä on perehdyttävä sen toimintaan ja tiedettävä liikkumisen edellyttämät liikennesäännöt, vaikka sähköpotkulaudan käyttö ei vaadi ajokorttia. Kyseessä ei ole lelu, vaan ajoneuvo. Vuokrakäytössä olevien sähköpotkulautojen rakenteellinen enimmäisnopeus on 25 km/h ja niillä ajetaan pyöräilysääntöjen mukaan. Jalkakäytävällä sähköpotkulaudalla ajaminen on yksiselitteisesti kielletty.

”Muiden ja oman turvallisuuden näkökulmasta liikennesäännöt ja laitteen hallinta on tärkeää osata. Kypärää ei kannata unohtaa. Kesäiltojen liikkumisen pelisäännöt on hyvä miettiä etukäteen. Jos otat, et aja toimii aina hyvänä ohjenuorana liikenteessä. Lisäksi kannattaa muistaa, että sähköpotkulaudat ovat pääasiassa suunniteltu vain yhdelle, joten kaverin tulee ottaa oma lauta alleen”, Tomi Niemi painottaa.

*Kyselyn toteutti keväällä 2021 Liikenneturvan toimeksiannosta Kantar TNS Oy ja siihen vastasi 1025 henkilöä, joista autoilevia on 82 prosenttia. (Avautuu uuteen ikkunaan)

*Mikä on sähköpotkulauta? Sähköisiä liikkumisvälineitä on nykyään monenlaisia ja niiden ominaisuuksista  (Avautuu uuteen ikkunaan)riippuu, rinnastetaanko käyttäjä jalankulkijaksi, pyöräilijäksi vai moottoriajoneuvon kuljettajaksi. Esimerkiksi vuokrakäytössä olevien sähköpotkulautojen rakenteellinen enimmäisnopeus on 25 km/h ja niillä ajetaan pyöräilysääntöjen mukaan. Mikäli laitteen rakenteellinen enimmäisnopeus on 15 km/h, rinnastetaan laitteen käyttäjä jalankulkijaan, ja laitteella kuljetaan jalankulun sääntöjen mukaan. Huomioi, että kyseessä on rakenteellinen enimmäisnopeus, eli tilapäiset nopeusrajoitukset laitteessa eivät muuta luokitusta toiseksi. Lue lisää sähköisistä liikkumisvälineistä.   (Avautuu uuteen ikkunaan)