Siirry sisältöön

Puolet pyöräilijöistä käyttää kypärää

Liikenneturvan seurantojen mukaan hieman yli puolet pyöräilijöistä käyttää kypärää. Pyöräilykypärän käyttöä pidetään laajalti tarpeellisena. Vanhempien on syytä tarkistaa lasten kypärän kunto ja istuvuus aika ajoin.

Liikenneturva tarkkailee vuosittain turvavarusteiden, kuten pyöräilykypärän, käyttöä liikenteessä*. Vuonna 2020 pyöräilevistä 51 prosenttia käytti kypärää.

”Koronakevät näyttää vauhdittaneen pyöräilyä ja kypärän käyttöä. On hienoa, että pyöräilykypärä on osa yhä useamman pyöräilyvarustusta”, kommentoi Liikenneturvan suunnittelija Jyrki Kaistinen.

Liikenneturvan viime vuonna tehdyn kyselyn** mukaan valtaosa suomalaisista myös pitää kypärää tarpeellisena. Vain kolmetoista prosenttia oli samaa tai jokseenkin samaa mieltä väitteestä, että pyöräilykypärän käyttö on tarpeetonta.

”Vaikka pyöräilykypärä ei estä onnettomuutta ennalta, tapaturman sattuessa se suojaa päätä tutkitun tehokkaasti. Se, että kypärää pidetään tarpeellisena, kertoo, että nämä pyöräilykypärän turvallisuusvaikutukset tunnetaan ja ne myös allekirjoitetaan. Vaikka käyttöä ei vastusteta, harvemmin pyöräileviltä kypärä voi unohtua tai sitä ei ole hankittu”, Kaistinen pohtii.

Vanhempi huolehtii lapsen pyöräilyvarusteista

Vanhemman tehtävä on huolehtia siitä, että lapsella tai nuorella on asianmukainen kypärä käytössä pyöräillessä. Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa Jyväskylästä kannustaa vanhempia tarkistamaan lapsen kypärän kunnon ja istuvuuden lapsen päähän aika ajoin. Tärkeää on myös varmistaa, että lapsi kiinnittää kypärän oikein.

”Lapset kasvavat nopeasti ja edelliskesän kypärä voi olla seuraavana vuonna jo aivan liian pieni. Se, että kypärä tulee kunnolla kiinnitettyä, on vanhemman vastuulla tarkistaa. Jos hihna on löysällä, kypärä saattaa lähteä äkkipysäyksessä päästä, eikä suojaa lasta kuten on tarkoitettu. Jos kypärä on lommoilla tai saanut kovan iskun, on se vaihdettava uuteen”, Piippa luettelee ja muistuttaa, että pyöräilykypärä on tarkoitettu pyöräilyyn.

”Pyöräilykypärä on hyvä suoja myös esimerkiksi skeittailussa ja potkulautailussa, mutta leikkipuistoon tai kiipeilytelineisiin suunnatessa kypärä on syytä ottaa pois lapsen päästä. Huoltajien kannattaa huolehtia myös omasta kypärästään. Lapsi ottaa mallia vanhemman ja muiden aikuisten käyttäytymisestä liikenteessä. Tämä koskee myös kypärän käyttöä”, Piippa evästää.

 

 

*Liikenneturva tarkkailee pyöräilevien kypärän käyttöä vuosittain valtakunnallisesti. Vuonna 2020 kypärää käytti 51 prosenttia pyöräilevistä. Kokonaistulos on painotettu maakuntien asukasluvun mukaan.

**Liikenneturva selvitti suomalaisten suhtautumista pyöräilykypärään kyselytutkimuksella touko-kesäkuussa 2020. Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1003 henkilöä, joista autoilevia oli 82 prosenttia.