Siirry sisältöön
Autoilija antaa jalankulkijalle tietä suojatiellä, ja jalankulkija heilauttaa kättään kiitokseksi.
Parahin päin! Liikenneturva ja LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa yhteistyöhön

Liikenneturva ja LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa lähtevät yhdessä liikenteeseen tämän syksyn ja ensi vuoden aikana teemalla Parahin päin! Tavoitteena on edistää liikenneturvallisuutta ja turvallista liikennekäyttäytymistä sekä tarjota toimintaa ja toimintamalleja eteläpohjalaisille tienkäyttäjille.

Liikenneturva ja LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa aloittavat yhteistyön liikenneturvallisuustilanteen parantamiseksi Etelä-Pohjanmaalla. Tämän syksyn ja ensi vuoden aikana organisaatiot tarjoavat yhteistyössä koulutusta, tapahtumia ja tietoa teemalla Parahin päin!

”Kohderyhminä ovat erityisesti nuoret, työmatkaliikkujat sekä ikääntyvät kuljettajat. Kohdennamme toimenpiteitä niin, että viemme toisen asteen oppilaitoksiin Punainen Liitu -esityksen, tarjoamme eläkeläisyhdistyksille liikenneturvallisuustuokioita, järjestämme maatalous- ja kuljetusyrittäjille liikenneturvallisuuskoulutusta sekä vierailemme ainakin Seinäjoella ja Kurikassa keskustelemassa kaupunkien liikenneturvallisuustilanteesta”, kertoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Heli Lintamo.

”Tavoitteena on tielläliikkujien vastuullinen toiminta liikenteessä sekä oman toiminnan riskien tunnistaminen niin itsensä kuin muiden näkökulmasta. Ja tietysti ennen kaikkea liikennetapaturmien määrän vähentyminen Etelä-Pohjanmaalla”, Lintamo jatkaa.

Liikenne koskettaa kaikkia

Jokainen meistä liikkuu liikenteessä, joten liikenne koskettaa kaikkia.

”Aivan kuten muussakin inhimillisessä toiminnassa ja vuorovaikutuksessa, myös liikenteessä voi käydä niin, ettei toisten ihmisten toiminta olekaan odotusten mukaista. Tunne liikenteen turvattomuudesta ei kuitenkaan saa rajoittaa kenenkään liikkumista. Itsenäinen liikkumismahdollisuus on osa elämän laatua ja yhdenvertaisuutta”, sanoo markkinointi- ja viestintäjohtaja Sirpa Hakala-Ostensen LähiTapiola Etelä-Pohjanmaasta.

Liikenneonnettomuuksien syntymisen taustalla on usein merkitystä myös asenteilla, jotka voivat vaikuttaa tietoa enemmän yksittäisen ihmisen käyttäytymiseen. Kuljettajan asenne voi vaikuttaa esimerkiksi omien taitojen arvioimiseen ja tulkintoihin toisista liikkujista – perustuen esimerkiksi kulkuvälineeseen, sukupuoleen tai ikään.

Esimerkiksi sallivat asenteet päihteiden käyttöön, ylinopeuteen ja turvalaitteiden käyttämättömyyteen vaikuttavat liikenneturvallisuuteen. Riittävät tiedot eivät siis ole tae turvallisesta liikkumisesta, sillä tieto ei valitettavasti aina näy liikennekäyttäytymisessä.

Kouluttamalla turvallista liikkumista läpi elämän

Valtaosa tienkäyttäjistä pyrkii kuitenkin toiminnassaan liikennesääntöjen edellyttämään ja turvalliseen tapaan liikkua. Yleensä opitut asenteet ovatkin turvallisia. Tätä toimintaa täytyy kuitenkin tukea ja vahvistaa.

”Kasvatuksen ja koulutuksen kautta voidaan varmistaa, että ihmisillä on hyvät tiedolliset ja taidolliset lähtökohdat turvalliseen liikkumiseen. Liikenteessä toimiminen edellyttää sääntötuntemusta, ajoneuvon hallintataitoja sekä kykyä arvioida riskejä ja toimintamalleja. Osaamisen ylläpitäminen on tärkeää kaikissa ikäryhmissä. Perusta turvalliselle liikkumiselle luodaan jo varhain, ja sitä on vahvistettava läpi elämän”, taustoittaa Lintamo.

Etelä-Pohjanmaan liikenneturvallisuustilanteessa parantamisen varaa

Etelä-Pohjanmaan liikenneturvallisuustilanne on hieman muuta maata huonompi. Vuosina 2019-2020 sattui liikenteessä 434 poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoa, ja näistä 29 menehtyi. Vakavia loukkaantumisia tapahtuu noin kymmenelle prosentille osallisista.

”Liikennekuolemat ja vakavat loukkaantumiset eivät ole hinta, joka tulee maksaa tiellä liikkumisesta. Inhimilliset ja yhteiskunnalliset menetykset ovat merkittäviä. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtuu maakunnassamme eniten maanteillä, jolloin usein suistutaan tieltä tai joudutaan risteysonnettomuuksiin”, Lintamo kertoo.

Liikenteessä ihmiset tekevät virheitä, eikä kaikkia virheitä pystytä poistamaan. Liikennejärjestelmän tulisikin antaa näitä virheitä anteeksi liikenneympäristön turvallisuutta parantamalla, turvallisilla ajoneuvoilla ja turvavälineitä käyttämällä.

”Tavoitteena on oltava, että liikennejärjestelmämme on niin turvallinen, etteivät ihmisen tekemät virheet johda ihmishengen menetyksiin tai vakaviin loukkaantumisiin”, Lintamo alleviivaa.

Lisätietoja:

markkinointi- ja viestintäjohtaja Sirpa Hakala-Ostensen, LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa (puh. 050 304 2040)

yhteyspäällikkö Heli Lintamo, Liikenneturva (puh. 020 7282 376)