Siirry sisältöön
Mopoilijat risteyksessä.
Moposuorat eivät ole ratkaisu liikenneturvallisuusongelmiin

Moposuoriin liittyy huomattavia haasteita niin liikenneturvallisuuden kuin vastuu- ja laillisuuskysymysten näkökulmista. Liikenneturva kannattaa mopoilijoille kohdennettua, ohjattua nuorisotoimintaa moposuorien sijaan.

Moposuorilla tarkoitetaan kaupungin, kunnan tai muun toimijan mopoilulle osoittamia alueita, joissa vapaa temppuilu ajoneuvoilla on sallittu.

Useassa kunnassa käydään keskustelua moposuorista tälläkin hetkellä. Nuorille on tarjottava mahdollisuuksia harrastaa, mutta harrastusmahdollisuuksia ei voi eikä saa edistää liikenneturvallisuuden kustannuksella.  

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutti toteaa, ettei moposuorien liikennekäyttäytymistä parantavasta vaikutuksesta ole näyttöä.

”Moposuorilla temppuillaan, keulitaan ja poltetaan kumia. Mukana saattaa olla kymmenien mopoilijoiden lisäksi moottoripyörillä tai nelipyöräisillä ajavia. Vapaan moposuoran sijaan ajoharjoittelun tulisi olla ohjattua. Tällöin nuoria voidaan kohdata ja heidän kanssaan voidaan jutella liikenteeseen liittyvistä asenteista ja turvallisen liikkumisen teemoista”, Elias Ruutti painottaa.

Asenne ratkaisee mopoilussakin

Pelkkä ajotaitojen harjoitteleminen ei takaa liikenneturvallisuutta. Pelkkien ajoneuvon hallintataitojen kehittäminen voi jopa heikentää turvallisuutta. Kuljettajan asenne ja motiivi ovat ratkaisevia tekijöitä. Kun mopoilija on motivoitunut ajamaan turvallisesti, hän pärjää vähäisemmilläkin teknisillä taidoilla.

Riskit ovat aina siellä, missä riskeihin taipuvainen kuljettajakin on. Riskejä ottavat kuljettajat saattavat innostua liikakin rataolosuhteista.

”Perusteluna saatetaan sanoa, että riskikuljettajat voivat purkaa paineita moposuorilla, mutta kuljettajan riskikäyttäytyminen ei jää radalle. Voi hyvin olla, että moposuoralla hankittu kuvitteellinen varmuus omista taidoista leviää jokapäiväiseen liikenteeseen”, Ruutti valottaa.  

”Lisäksi on vaikea hahmottaa, millaisia liikenneonnettomuuksia ehkäistäisiin esimerkiksi keulimalla tai kumia polttamalla.”

Liikenneturvan vinkit mopotoiminnan järjestämiseen