Siirry sisältöön
Mopoilija kiittää autoilijaa, joka antaa hänelle tietä.
Miten nuorisovaltuusto voi vaikuttaa siihen, ettei yksikään nuori kuole liikenteessä?

Nuoret ja liikenne on usein paikallisissa keskusteluissa vahvasti esillä, oli kyse sitten mopoilusta, sähköpotkulaudoista tai vaikkapa heijastimen käyttämisestä iltojen pimetessä. Harmittavan usein nuoret itse eivät ole näiden keskustelujen ytimessä. Nuorisovaltuustoilla on tärkeä tehtävä tuoda nuorten ääntä kuuluviin ja ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin. Kannustamme nuorisovaltuustoja mukaan ratkaisemaan paikallisia liikenneturvallisuushaasteita. Seuraavassa muutama vinkki toimeen tarttumiseksi.          

Ensimmäisenä kannattaa tutustua alueenne liikenneturvallisuustilanteeseen. Voitte kurkata alueellisia tilastoja nuorten tieliikenteen henkilövahingoista Liikenneturvan koosteesta.

Lisäksi liikenneturvallisuustilannetta on tärkeää tarkastella nuorten arkikokemusten kautta. Kysykää alueenne nuorilta heidän matkoistaan sekä jutelkaa haastavista liikennetilanteista ja liikenneturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä.  

Kartoita nuorten mielestä vaarallisia paikkoja liikenteessä

Nuoret kulkevat liikenteessä monin eri kulkumuodoin ja heillä on usein melko erilaisia kokemuksia liikenteessä liikkumisesta kuin aikuisilla. Mopoilevan tai kouluun pyöräilevän nuoren kokemukset saattavat erota suuresti aikuisen autoilijan kokemuksista. Jotta voitte edustaa paikkakuntanne nuoria liikenteeseen liittyvässä päätöksenteossa, on tärkeää kuulla eri tavoin liikkuvien nuorien kokemuksia liikenteestä.

Yksi tapa kerätä tietoa nuorten liikenteen vaaranpaikoista on järjestää nuorille suunnattu liikenneturvallisuuskävely. Kävelyn tavoitteena on kartoittaa liikenteen vaaranpaikkoja, jotta niitä voidaan tuoda päättäjien tietoisuuteen. Kävelyllä voi keskittyä tiettyyn alueeseen tai esimerkiksi koulumatkoihin. Kannattaa kutsua mukaan myös asioista päättäviä aikuisia, jolloin he pääsevät kuulemaan nuorten ajatuksia.

Liikenneturvallisuuskävelyllä kannattaa käyttää apuna karttaa. Siihen on helppo piirtää tarkasteltava alue ja merkitä ongelmalliset kohdat. Suurimpiin ongelmakohtiin kannattaa sisällyttää perustelut paikan vaarallisuudesta sekä toimenpide-ehdotukset asian korjaamiseksi.

Kysymyksiä, joista liikenneturvallisuuskävelyllä voi keskustella:

  • Miten nuoret kulkevat kouluun/harrastuksiin?
  • Mitkä paikat matkalla nuoret kokevat hankaliksi tai vaarallisiksi?
  • Mitä parannusehdotuksia nuorilla itsellään on vaarallisiksi kokemiinsa paikkoihin?
  • Mitä toimintaohjeita nuoret antaisivat itselleen vaarallisiin paikkoihin?

Tarkkaile liikennettä ja saa tietoa toiminnan tueksi

Liikennekäyttäytymistä tarkkailemalla saatte tietoa alueenne liikenneturvallisuushaasteista ja mahdollisesti myös onnistumisista. Voitte tarkkailla liikennekäyttäytymistä esim. koulujen ja oppilaitosten lähettyvillä tai nuorisotilojen läheisyydessä. Havainnoissa kannattaa keskittyä johonkin tiettyyn teemaan. Teema voi olla esimerkiksi antavatko autot tietä kävelijöille suojatiellä, noudatetaanko nopeusrajoituksia, käyttävätkö jalankulkijat pimeässä heijastimia tai onko pyöräilijöillä ja sähköpotkulautailijoilla kypärä päässä.  

Yksi vaihtoehto on tarkkailun yhteydessä kannustaa ihmisiä oikeaan toimintaan. Voitte esimerkiksi jakaa aamukahvia tai energiapatukoita nuorille, joilla on kypärä päässä kouluun pyöräillessä.

Kootkaa tarkkailun jälkeen havainnot yhteen ja pohtikaa, oletteko tyytyväisiä tuloksiin. Mitä havainnot kertovat alueenne liikennekäyttäytymisestä? Voitte yhdessä pohtia, miten tielläliikkujia saisi kannustettua entistä turvallisempaan käytökseen.

Havaintojen pohjalta voitte nostaa kunnassanne esiin perusteltuja korjausehdotuksia liikenteen ongelmakohtiin. Turvallisuuden parantamiseksi voi ehdottaa esimerkiksi ratkaisuja liikenneinfraan, viestintää ja koulutusta tielläliikkujille tai lisää poliisivalvontaa. Parannusehdotus voi olla esimerkiksi hidastetöyssy koulutielle, matalampi nopeusrajoitus, uusi suojatie tai vaikkapa kunnan viestintäkampanja aikuisille.

Kannusta turvalliseen toimintaan ja puutu epäkohtiin

Viestintä on tärkeä osa liikenneturvallisuustyötä. On tärkeää, että nuorten näkökulma nousee esille liikenteeseen liittyvässä päätöksenteossa ja keskusteluissa. Voitte myös pohtia, mistä juuri teidän alueenne nuorille olisi tärkeä viestiä. Tutustumalla alueenne liikenneturvallisuustilanteeseen löydätte sopivia aiheita viestinnälle.

Voitte nostaa epäkohtia esiin esimerkiksi mielipidekirjoitusten avulla. Jos havaitsette alueellanne liikenneturvallisuusongelmia, voitte kirjoittaa kannanoton tai vaikka kutsua paikallislehden tekemään aiheesta juttua. Toisaalta voitte myös nostaa esille alueenne positiivisia liikennekäyttäytymisen piirteitä esimerkiksi kiittämällä muita tielläliikkujia heidän toiminnastaan.

Viestissä on hyvä olla toimintakehote, eli tiivistettynä mitä haluat viestin vastaanottajan tekevän. Esimerkiksi ”Laita heijastin hihaan heilumaan!” ”Tarkista pyöränvalot!” ”Jos otat, et aja!” ”Autoilija, väistäthän meitä suojatiellä!”

Lähes kaikilla paikkakunnilla on liikenneturvallisuustyöryhmä. Voitte jakaa nuorten näkemyksiä ja kokemuksia liikenteen turvallisuudesta esimerkiksi vierailemalla ryhmän kokouksissa tai vaikka videotervehdyksenä. Kannattaa myös pohtia, miten nuorisovaltuusto voi olla mukana liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnassa.

Lisäksi voitte viestiä suoraan nuorille ja kannustaa heitä fiksuun toimintaan liikenteessä.  Hyviä aiheita ovat esimerkiksi heijastimen käyttö, kaverista huolehtiminen illanvietoissa (jos otat, et aja) sekä polkupyörällä ja sähköpotkulaudalla ajaminen pyöräväylillä jalkakäytävien sijaan. Viestiä voi välittää esimerkiksi nuorisotoimen some-tileillä tai koulujen ja oppilaitosten aamunavauksissa.

Tempaise Liikenneturvallisuusviikolla tai Heijastinpäivänä

Loppuvuoden teemapäivät muistuttavat nostamaan liikenneturvallisuusaiheita esiin ympäri Suomen, mutta liikenneturvallisuuden käsittelyn ei tarvitse jäädä vain teemapäivien ohjelmaksi. Aina on hyvä ajankohta puhua liikenneturvallisuudesta.

Syksyllä 11.-15.9.2023 vietetään valtakunnallista Liikenneturvallisuusviikkoa. Tämä on hyvä mahdollisuus nostaa liikenneturvallisuus esille paikkakunnallanne. Tämän vuoden teemana on ”turvallisesti perille” – niin kouluun, kotiin kuin harrastuksiin.

Heijastinpäivää vietetään iltojen jo pimettyä 1.10. Nuorisovaltuusto voi kannustaa nuoria näkymään pimeässä esimerkiksi palkitsemalla heijastimia käyttäviä nuoria (ja miksei muita ohikulkijoitakin) kadulla. Heijastin kannattaa sujauttaa mukaan niille kulkijoille, joilla sitä ei vielä ole mukana.