Siirry sisältöön
nuoria mukaan liikenneturvallisuustyöhön
Liikenneturvan terveiset tulevalle hallitukselle

On tärkeää, että myös tuleva hallitus tekee toimia liikenneturvallisuuden eteen. Liikenneturvan terveiset hallitusneuvotteluihin voi tiivistää kolmeen kohtaan: nuorten liikennekuolemien vähentämiseen, päihteettömään liikenteeseen sekä liikennevalvonnan lisäämiseen. Muutoksia pyöräilykypärää koskevaan lakiin Liikenneturva ei ole ehdottanut tulevan hallituksen agendalle.

Suomen tieliikenteessä kuolee edelleen lähes kaksinkertainen määrä ihmisiä Ruotsiin ja Norjaan verrattuna sekä väestön kokoon suhteutettuna. Liikenneturva pitääkin tärkeänä, että myös seuraava hallitus sitoutuu liikenteen nollavisioon ja tekee toimia liikenneturvallisuuden eteen. Samaa mieltä on myös valtaosa suomalaisista*.

Liikenneturvan terveiset tulevalle hallitukselle kiteytyvät kolmeen pääteemaan: nuoriin, päihteettömyyteen sekä liikennevalvontaan. Systemaattiselle liikennekasvatukselle on tarve myös peruskoulun jälkeen, joten liikennekasvatus olisi huomioitava toisen asteen opetussuunnitelmassa ja tutkintojen perusteissa. Nykyistä ajokorttilakia on muokattava alaikäisten kuljettajien poikkeuslupajärjestelmän osalta.

Päihdeonnettomuuksia on ehkäistävä tehokkaammin mm. tukemalla alkolukkojen käytön lisäämistä, asettamalla promilleraja tankojuopumukseen sekä uudistettava huumausaineita liikenteessä koskeva lainsäädäntö.

Hyvästäkään lainsäädännöstä ei ole hyötyä, jos sen noudattamista ei valvota. Suomessa on Euroopan vähiten poliiseja suhteessa asukasmäärään, mikä näkyy myös liikennevalvonnassa. Liikenneturva on tuonut esille, että poliisien määrä tulisi nostaa 8200 henkilöön sisäministeriön selvityksessä ilmaistun tavoitteen mukaisesti.

Lue lisää Liikenneturvan viesteistä hallitusneuvotteluihin.

Suomessa on toimiva kypärälaki

Tieliikennelaki määrittelee, että pyöräilijän ja pyörän matkustajan on ajona aikana yleensä käytettävä kypärää. Liikenneturva pitää tärkeänä, että laissa on selkeä kirjaus kypärän käytölle. Muutoksia pyöräilykypärää koskevaan lakiin Liikenneturva ei ole Säätytalon neuvottelijoille tuonut esille. Liikenneturva ei myöskään pidä ajankohtaisena pykälän tehostamista sanktioin.

Lakiin kirjoitettu sääntö vahvistaa kypärän käytön merkitystä. Ilman sanktiotakin sääntö sitouttaa. Viestinnällä ja koulutuksella sääntöä voidaan tukea ja näin edelleen lisätä kypärän käyttöä. Yhdistelmä on saanut kypärän käyttöasteen selkeästi kasvamaan. Liikenneturvan seurantojen mukaan kypärää käytti 54 prosenttia pyöräilevistä vuonna 2022.

*Peräti 91 prosenttia Liikenneturvan kyselyyn vastanneista toivoo, että uudet kansanedustajat kokevat liikenneturvallisuuden tärkeäksi ja osoittavat sen omilla toimillaan. Liikenneturva ja Kantar Public 2023. N=1073.