Siirry sisältöön
Saako lapsi matkustaa autossa vaunukopassa

Onko laillista kuljettaa 8 kuukauden ikäistä lasta vaunukopassa takapenkillä turvavöissä turvaverkko asennettuna ?

Ei ole laillista kuljettaa lasta vaunukopassa takapenkillä.

Tieliikennelain (729/2018) mukaan alle 135 cm pitkän lapsen on henkilöautossa käytettävä lasten turvalaitetta. Ainoa poikkeus tähän on taksiliikenne, jossa vähintään 3-vuotias voisi matkustaa muulla kuin etuistuimella auton turvavyössä. Lasten turvalaitteet ovat tarkoin säänneltyjä ja niiden on oltava jonkin laissa mainitun hyväksynnän mukaisia. Hieman vaunukoppaa muistuttavia, hyväksyttyjä turvalaitteita on olemassa, mutta ne ovat melko harvinaisia. Hyväksytystä turvalaitteesta löytyvät aina asianmukaiset merkinnät.

Tieliikennelain 94 § 1 ja 2 momentti:

”Autossa käytettävän lasten turvalaitteen tulee olla tyyppihyväksytty E-säännön n:o 44 muutossarjan 03, E-säännön n:o 129 tai moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevan neuvoston direktiivin 77/541/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen annetun komission direktiivin 2000/3/EY mukaisesti taikka mainitun E-säännön tai direktiivin myöhemmän version tai muutoksen mukaisesti. Muussa ajoneuvossa kuin autossa käytettävän lasten turvalaitteen on oltava ajoneuvolaissa sekä sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä asetettujen vaatimusten mukaisesti tyypiltään hyväksytty.

Alle 135 senttimetriä pitkän lapsen kuljettamiseen henkilö-, paketti- ja kuorma-autossa on käytettävä lasten turvalaitetta, jos ajoneuvossa on turvavyöt tai lasten turvalaite on muuten ajoneuvoon asennettavissa. Tästä velvollisuudesta voidaan kuitenkin poiketa taksiliikenteessä olevassa ajoneuvossa siten, että alle 135 senttimetriä pitkää lasta saadaan kuljettaa turvavyötä käyttäen muulla kuin etuistuimella, mikäli turvalaitetta ei ole saatavilla. Alle 3-vuotiasta lasta ei kuitenkaan saa koskaan kuljettaa ajoneuvossa ilman turvalaitetta.”