Siirry sisältöön
Kaksi motoristia tervehtii toisiaan maantiellä
Turvallinen ajaminen moottoripyörällä

Moottoripyöräilyn turvallisuutta parantaa, kun moottoripyöräilijä sovittaa nopeutensa olosuhteisiin ja huomioi muun liikenteen. Lisäksi oikeat ajovarusteet ja moottoripyörän hallintataitojen opettelu lisäävät turvallisuutta.

Moottoripyöräilykauden käynnistys

Pitkän talven jälkeen on keväisin paikallaan ajotekniikan kertaus. Perusasioita voi harjoitella itsenäisesti ennen ajokauden käynnistämistä tai osallistumalla Liikenneturvan MPEAK-kouluttajien järjestämiin motoristien ruosteenpoistokursseille.

Harjoittelun ohella on ennen ajokauden alkua tarkastettava moottoripyörän kunto, eritoten jarrujen toimivuus ja renkaiden kulutuspinta. Alkukautena on myös hyvä tiedostaa, että viilenevien iltojen, pakkasaamujen tai pitkän ajon jälkeen kohme ja kylmänkankeus hidastavat kuljettajan reaktionopeutta huomaamatta.

Moottoripyörän ajonopeus

Ajonopeus vaikuttaa:

 • havaintojen tekemiseen
 • arviointeihin
 • käytettävissä oleviin toiminta-aikoihin
 • moottoripyörän hallintamahdollisuuksiin
 • pysähtymiseen
 • törmäysvoimiin ja
 • mahdollisen onnettomuuden seurausten vakavuuteen.

Motoristin kaksi nyrkkisääntöä oikean turvavälin valintaan

 • Taajamassa etäisyyden on oltava metreinä vähintään puolet käytetystä nopeudesta, ajallisesti noin kaksi sekuntia.
 • Maantiellä etäisyyden on oltava sama metreinä kuin ajonopeus, ajallisesti noin neljä sekuntia.

Näkeminen ja näkyvyys

Näkeminen ja näkyvyys ovat motoristille tärkeitä, sillä moottoripyörä on vaikea havaittava liikenteessä. Omaa näkymistään voi lisätä ennen kaikkea oikealla nopeuden valinnalla, riittävällä etäisyydellä muihin sekä järkevällä ajolinjalla eli sijoittumisella ajokaistalle.

Näkyvä motoristi käyttää aina lähivaloja, valkoisia tai värikkäitä ajovarusteita sekä välttää katveissa ajamista.

Katso moottoripyöräilijän näkyvyyden merkityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä kertova videosarja:

Ennakointi moottoripyörällä

1. Vältä vaaratilanteita

 • Ennakoiva ajaminen moottoripyörällä tarkoittaa liikenteen riskien tunnistamista ja vaaratilanteiden syntyä ehkäisevää omaa toimintaa. Ennakoinnin osa on myös oma, muiden kannalta helposti ennustettava toiminta.
 • Selviytymiskeinoista vaaratilanteiden välttäminen on tärkein, koska moottoripyörän hallinta hätätilanteessa on vaikeaa. Onnettomuuteen joutuessaan motoristilla ei ole samaa suojaa kuin autoilijoilla.

2. Toimi oikein vaaratilanteessa

 • Vaaratilanteen syntyessä pahimmat virheet on jo tehty. Onnettomuuden voi välttää hätätoimenpiteellä, kuten jarrutuksella tai väistöllä. Näitä taitoja kannattaa harjoitella, mutta epäonnistumisen vaara on silti suuri. Aikaa ja tilaa on vain vähän.

3. Lievennä onnettomuuden seurauksia

 • Onnettomuudessa turvalaitteet, kuten kunnollinen kypärä ja ajovarusteet nousevat suureen rooliin. Aikaa ja tilaa ei enää ole.

Katso videot: kumpi pysähtyy lyhyemmällä matkalla, auto vai moottoripyörä?

Moottoripyöräilijöiden henkilövahingot tieliikenteessä

Moottoripyöräilijöiden henkilövahinkojen määrä on puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.  Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut keskimäärin 23 ja loukkaantunut yli 300 moottoripyöräilijää vuodessa.

Moottoripyörän ohjaaminen ja pysäyttäminen vaativat erityisiä taitoja, jotka on opeteltava perusteellisesti. Kuljettajan tulee hallita sekä itsensä että moottoripyöränsä. Onnettomuuksien taustalla ovat usein virheet muun muassa itsehallinnassa ja pyörän valinnassa.

Moottoripyöräilyonnettomuuksien taustalla usein virheet

 • itsehallinnassa ja nopeuden sovittamisessa
 • vuorovaikutuksessa
 • pyörän valinnassa: on hankittu liian suuri pyörä omaan harkintakykyyn ja taitoihin nähden