Siirry sisältöön
Liikenneturvallisuus tärkeä teema nuorisotyöntekijöille

Liikenneturvan toteuttamasta kyselystä selviää, että miltei kaikki nuorisotyöntekijät käsittelevät liikennekasvatusta omassa työssään. Kolme viidestä on huolissaan nuorten liikennekäyttäytymisestä omalla alueellaan. Liikenneturva järjestää kevään aikana koulutustilaisuuksia nuorisotyöntekijöille.

Liikenneturvan toteuttamasta kyselystä* selviää, että liikenneturvallisuus on tärkeä teema nuorisotyön toteuttamisessa. Yli yhdeksän kymmenestä (91 %) nuorisotyöntekijästä kertoo käsittelevänsä liikennekasvatusta omassa työssään. Silti yli kaksi kolmesta (71 %) kyselyyn vastanneesta on sitä mieltä, että liikennekasvatusta voisi käsitellä nuorisotyössä nykyistä enemmän.

”Nuoret liikkuvat liikenteessä paljon, joten on luonnollista, että aihe nousee esiin myös nuorisotyössä. Kyselyn mukaan liikenteestä keskustellaan nuorten kanssa useimmin muiden kohtaamisten ohessa. Onkin ymmärrettävää, jos näistä keskusteluista herää tarve teeman laajemmalle käsittelylle”, sanoo Liikenneturvan suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen.

Nuoret ovat viime vuosien myönteisestä kehityksestä huolimatta yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa. Lähes joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut on 15–24-vuotias, ja ikäryhmän liikenneturvallisuus on Suomessa alle EU:n keskitason. Tämä näkyy myös kyselytuloksissa, sillä lähes kolme viidestä (59 %) nuorisotyöntekijästä kertoo, että nuorten liikennekäyttäytyminen omalla alueella huolestuttaa.

”Nuorten liikenneturvallisuus on kestoaihe, joka on ollut paljon esillä myös pandemia-aikana. Poikkeusolot vaikuttavat nuoriin paljon (Avautuu uuteen ikkunaan), kun ohjattu harrastustoiminta on tauolla ja nuorisotilat sekä muut kohtaamispaikat suljettuina. Liikenteessä liikkuminen ja kokoontuminen onkin harvoja asioita, joita voi nyt tehdä suhteellisen normaalisti”, pohtii Markkanen.

Aikuisten näytettävä esimerkkiä riskien lisäämisen sijaan

Kyselyssä nousee vahvasti esille myös aikuisten rooli liikenteessä. Lähes puolet (48 %) nuorisotyöntekijöistä kokee, että aikuisten tulisi suhtautua myönteisemmin nuoriin liikenteessä. Lisäksi noin kaksi viidestä vastaajasta (42 %) on sitä mieltä, että jotkut aikuisten toimintatavat nuoria kohtaan vaarantavat nuoren turvallisuuden liikenteessä.

”Myös nuorille tehdyssä kyselyssämme peräti puolet koki, että aikuiset tekevät joskus tahallaan kiusaa nuorille kuljettajille liikenteessä. Meidän aikuisten olisi syytä ymmärtää, että nuori vasta harjoittelee turvallista liikkumista ja muiden huomioon ottamista. Aikuisten tuleekin omalla toiminnallaan näyttää oikeanlaista esimerkkiä liikenteessä eikä lisätä riskejä”, Markkanen korostaa.

Liikenneturva tarjoaa tukea nuorisotyöntekijöille

Kyselyyn vastanneet pitävät yleisimpinä nuorten riskiä liikenteessä lisäävinä tekijöinä ylinopeutta, viritetyllä mopolla ajamista sekä mopolla keulimista tai muuta riskialtista ajamista. Uusi mopokausi onkin jälleen ovella, ja selkänojaa ajankohtaisesta aiheesta puhumiseen saa esimerkiksi Liikenneturvan mopovideoista (Avautuu uuteen ikkunaan).

”Ylipäätään nuorisotyöntekijät tekevät tärkeää työtä ollen läsnä nuorten arjessa ja pitäen samalla esillä turvallista liikkumista. He tarvitsevat tukea asian käsittelyyn, ja sitä me pyrimme antamaan esimerkiksi juuri erilaisten materiaalien tai koulutusten avulla”, Markkanen toteaa.

Liikenneturva järjestää kevään aikana vielä kaksi etäyhteyden avulla toteutettavaa samansisältöistä koulutustilaisuutta nuorisotyöntekijöille, 17.3. ja 13.4. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan (Avautuu uuteen ikkunaan).
Liikenneturva järjestää nuorisotyöntekijöille myös alueellisia koulutustilaisuuksia, joiden sisältöä räätälöidään toiveiden mukaan. Kysy Liikenneturvan tarjoamasta koulutuksesta ja tuesta liikennekasvatukseen nuorisotyössä lähimmästä toimipisteestämme.

*Liikenneturva selvitti nuorisotyöntekijöiden kokemuksia liikennekasvatuksesta nuorisotyössä kyselyllä keväällä 2020. Kyselyyn vastasi yhteensä 146 nuorisotyön parissa toimivaa ammattilaista eri puolilta Suomea. Aineisto kerättiin sekä avoimella verkkokyselyllä että paperilomakkeella Nuori2020-tapahtuman yhteydessä. (Avautuu uuteen ikkunaan)