Siirry sisältöön
Keskustele nuoren kanssa päihteistä ja liikenteestä

Nuorten itsenäinen liikkuminen lisääntyy iän myötä. Myös päihdekokeilut voivat tulla mukaan kuvioihin. Humalassa bileistä kotiin ajaminen pyörällä, skootterilla tai mopolla voi tuntua houkuttelevalta ajatukselta. Toisaalta nuori saattaa joutua miettimään, hyppääkö kyydin puuttuessa ennemmin humalaisen kaverin takapenkille vai soittaako vanhemman hakemaan ja jää kiinni juomisesta. Vanhemmilla on keskeinen rooli turvalliseen käyttäytymiseen kannustamisessa ja riskikäyttäytymiseen puuttumisessa.

Päihteitä käytetään jo yläkouluiässä

Vaikka nuorten raittius on lisääntynyt kiitettävästi 2000-luvulla, edelleen moni 15–16-vuotias juo alkoholia. Koululaisiin kohdistuneen vuoden 2019 ESPAD-tutkimuksen mukaan hieman alle kolmannes nuorista oli juonut alkoholia kyselyä edeltävien 30 päivän aikana.

Nuorten kannabiskokeilut ovat puolestaan lisääntyneet 2010-luvulla. Saman tutkimuksen mukaan 13 % 15–16-vuotiaista pojista ja 9 % tytöistä oli kokeillut kannabista. Kannabis ei ole korvannut alkoholia päihteenä, vaan usein kannabista käytetään alkoholin rinnalla.  On siis mahdollista, että lapsesi kaveripiirissä käytetään päihteitä, vaikka nuori itse pysyttelisi niistä erossa.

Viidesosa nuorista on ajanut päihtyneenä mopolla tai mopoautolla

Liikenneturvan tuoreen kyselyn mukaan 22 % nuorista kertoi ajaneensa itse humalassa mopolla tai mopoautolla.* Jo pieni määrä alkoholia tai huumausainetta huonontaa ajokykyä ja lisää onnettomuusriskiä. Alaikäisiltä alkoholin juominen on kielletty ja huumeet ovat laittomia kaiken ikäisille. Jos otat, et aja on selkeä pelisääntö koskien kaiken ikäisten illanviettoja.

Alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen on erityisen vaarallista nuorille monesta syystä. Yhtäältä nuorten alkoholitoleranssi on pienempi, sillä he eivät ole tottuneet alkoholiin. Toisaalta ajosuoritus on nuorille haastavampi, koska heille ei ole vielä kertynyt paljoa ajokokemusta. Näin ollen heidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota ajosuoritukseen ja alkoholin vaikutuksen alaisena huomiokyky heikkenee.

Nuorilla itsesäätely on vasta kehittymässä ja alkoholin euforinen ja emotionaalinen vaikutus on usein suurempi kuin aikuisilla. Nuoret myös usein aliarvioivat oman humalatilansa. Nuori ei siis välttämättä ymmärrä päihteiden käytön vaikutusta omaan ajokykyynsä. Tämän takia nuoren kanssa on tärkeää keskustella päihtyneenä ajamisen vaaroista ja kotimatkavaihtoehdoista hyvissä ajoin.

Kaksi viidestä nuoresta on matkustanut joskus humaltuneen kuskin kyydissä

Vaikkei nuori itse käyttäisi päihteitä, hän voi päätyä tilanteeseen, jossa on valittava, meneekö humalaisen tai pilveä polttaneen kaverin kyytiin vai ei. Liikenneturvan kyselyn mukaan 39 % 15–24-vuotiaista on joskus matkustanut alkoholista päihtyneen kyydissä ja 25 % kannabiksen vaikutuksen alaisen kyydissä*. Pohdi siis yhdessä nuoren kanssa etukäteen, millä kyydillä illanvietosta pääsee kotiin ja miten toimia, jos tulee mutkia matkaan.  

Kyydissä olevat kaverit voivat vaikuttaa nuoren ajokäyttäytymiseen niin hyvässä kuin pahassa. Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tarkasteli vuonna 2021 ilmestyneessä nuorisoraportissaan vuosina 2015–2019 tapahtuneita nuorten kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia ja niihin johtaneita syitä. Raportin mukaan kuljettaja oli onnettomuustilanteessa useammin humalassa, kun kyydissä oli yksi tai useampi matkustaja. Nuoren kaverit voivat kuitenkin olla myös niitä, jotka estävät päihtyneenä ajamaan lähtemisen ja huolehtivat turvallisen kyydin paikalle.

Kuolemaan johtavien liikenneonnettomuuksien välttämiseksi onnettomuustutkintalautakunnat ehdottivat lisää päihtymykseen kohdistuvaa valvontaa ja alkolukkojen käyttöönottoa. Lisäksi tutkijalautakunnat korostivat niin itse kuljettajan kuin vanhempien vastuuta nuorten liikenneturvallisuudesta ylipäätään.

Tee nuorelle selväksi, että aina voi soittaa hakemaan

Nuoren vanhemmilla ja muilla läheisillä aikuisilla on vastuu turvallisiin valintoihin kannustamisesta ja riskikäyttäytymiseen puuttumisesta. Näyttämällä itse hyvää esimerkkiä liikennekäyttäytymisen ja päihteiden käytön suhteen voit vaikuttaa myös nuoren käyttäytymiseen liikenteessä.

Etenkin alaikäiselle nuorelle kiinni jäämisen riski alkoholin tai kannabiksen käytöstä voi tuntua suuremmalta pahalta kuin se, että ajaa päihtyneenä kotiin mopolla tai skootterilla. Tee nuorelle hyvissä ajoin selväksi, että tärkeintä on päästä turvallisesti perille.

Kerro nuorelle, että välität hänestä ja vanhemmille voi aina soittaa tilanteessa kuin tilanteessa. Pidä puhelimesi auki, kun lapsesi on kavereiden kanssa menossa. Voi olla, että hän tai joku hänestä huolehtiva yrittää saada sinuun yhteyden.

Vinkit päihteistä ja liikenteestä keskusteluun

Nuorten illanviettoon voi sisältyä alkoholia ja huumeita jo yläkouluiässä. On tärkeää, että päihteiden käytöstä keskustellaan kotona varhaisessa vaiheessa. Aikuisen on hyvä ottaa puheeksi esimerkiksi seuraavat asiat:

  • Miten päihteet vaikuttavat ajokykyyn? Miksi on vaarallista ajaa päihtyneenä?
  • Miten voi jämäkästi kieltäytyä menemästä päihtyneen kuljettajan kyytiin tai estää kaveria ajamasta päihtyneenä?
  • Millaista päihteiden käyttöä nuoren ympäristössä on? Millaisia ajatuksia nuorelle tästä herää?
  • Illanvieton tärkeät pelisäännöt:
    1) Jos otat, et aja
    2) Päihtyneen kuljettajan kyytiin ei mennä
  • Vanhemmalle voi aina soittaa, jos on paha paikka. On tärkeintä, että nuori pääsee turvallisesti juhlista kotiin.

Tsemppiä keskusteluun nuoren kanssa, osaat kyllä!

*Liikenneturva selvitti 15–24-vuotiaiden suhtautumista liikenteeseen toukokuussa 2022. Kyselyn toteutti Kantar TNS Oy ja siihen vastasi yhteensä 929 nuorta.

Lähteet