Siirry sisältöön
Kolme lasta ylittää suojatietä varusteinaan heijastinliivi ja heijastimia.

Lasten henkilövahingot tieliikenteessä

Viimeisen kolmen vuoden aikana kuoli keskimäärin neljä ja loukkaantui 275 lasta vuosittain.

Kuolleiden määrä on laskenut neljänneksellä kymmenen vuoden takaiseen tasoon verrattuna. Loukkaantuneiden määrä on puolittunut vastaavana aikana. Vuoden 2020 tietojen mukaan 24 lasta loukkaantui vakavasti.

Tieliikenteessä menehtyneistä kaksi prosenttia ja loukkaantuneista kuusi prosenttia oli lapsia.

Taajamien ulkopuolella menehtyi lähes kaksi kolmesta uhreista. Loukkaantumisista kaksi kolmesta tapahtui taajamissa.

Henkilövahingot tienkäyttäjäryhmittäin

Henkilövahingoista kolmannes tapahtui auton kyydissä matkustettaessa, kolmannes pyöräillessä ja joka kuudes jalankulkijoille.

Auton matkustajina kuoli puolet ja loukkaantui kolmannes lapsista. Nokkakolareissa kuoli seitsemän kymmenestä ja loukkaantui neljännes autossa matkustaneista lapsista. Saman ajosuunnan onnettomuuksissa (kuten peräänajoissa) loukkaantui lähes kolmannes. Suistuttaessa tieltä loukkaantui joka neljäs.

Pyöräilijänä menehtyi yksi lapsi tarkastelujakson aikana. Loukkaantuneista lapsista kolmannes oli pyörällä liikkeellä. Kaksi kolmesta heistä loukkaantui risteyksessä.  Loukkaantumisista yli puolet sattui pyörätien ja ajoradan risteyksessä.

Jalankulkijoina kuoli joka neljäs ja loukkaantui joka kuudes. Neljä viidestä henkilövahingosta tapahtui tietä ylitettäessä. Kuolemantapauksista yli puolet tapahtui suojatiellä. Loukkaantumisista puolet tapahtui suojatiellä.

Mopoilijoina menehtyi yksi lapsi tarkastelujakson aikana. Loukkaantuneista kahdeksan prosenttia oli mopoilijoita.

Kuvassa vasemmalla tieliikenteessä kuolleet lapset 2012-2021 ja kuvassa oikealla tieliikenteessä loukkaantuneet lapset 2012-2021.

Kuolleet ja loukkaantuneet lapset iän ja tienkäyttäjäryhmän mukaan vuonna 2021.

Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina 2019-2021. Vuosi 2021 on ennakkotietoja. (Lasten ryhmällä käsitetään 0-14-vuotiaita).