Siirry sisältöön
Kolme lasta ylittää suojatietä varusteinaan heijastinliivi ja heijastimia.

Lasten henkilövahingot tieliikenteessä

Viimeisen kolmen vuoden aikana kuoli keskimäärin neljä ja loukkaantui yli 300 lasta vuosittain.

Kuolleiden määrä on laskenut 75 prosentilla kymmenen vuoden takaiseen tasoon verrattuna. Loukkaantuneiden määrä on puolittunut vastaavana aikana. Vuoden 2019 tietojen mukaan 21 lasta loukkaantui vakavasti.

Tieliikenteessä menehtyneistä kaksi prosenttia ja loukkaantuneista kuusi prosenttia oli lapsia.

Taajamien ulkopuolella menehtyi 70 prosenttia uhreista. Loukkaantumisista 60 prosenttia tapahtui taajamissa.

Henkilövahingot tienkäyttäjäryhmittäin

Henkilövahingoista yli puolet tapahtui auton kyydissä matkustettaessa, neljännes pyöräillessä ja joka kymmenes jalankulkijoille.

Auton matkustajina kuoli kuusi kymmenestä ja loukkaantui yli puolet lapsista. Nokkakolareissa kuoli yhdeksän kymmenestä ja loukkaantui neljännes autossa matkustaneista lapsista. Saman ajosuunnan onnettomuuksissa (kuten peräänajoissa) loukkaantui yli kolmannes. Suistuttaessa tieltä loukkaantui lähes viidennes.

Pyöräilijöinä ei ole menehtynyt lapsia kolmeen vuoteen. Loukkaantuneista lapsista neljännes oli pyörällä liikkeellä. Kaksi kolmesta heistä loukkaantui risteyksessä.  Loukkaantumisista yli puolet sattui pyörätien ja ajoradan risteyksessä.

Jalankulkijoina kuoli joka neljäs ja loukkaantui joka kymmenes. Neljä viidestä henkilövahingosta tapahtui tietä ylitettäessä. Kuolemantapauksista puolet tapahtui suojatiellä. Loukkaantumisista puolet tapahtui suojatiellä.

Mopoilijoina menehtyi joka kuudes ja loukkaantui kuusi prosenttia lapsista.

Kuvassa vasemmalla tieliikenteessä kuolleet lapset 2011-2020 ja kuvassa oikealla tieliikenteessä loukkaantuneet lapset 2011-2020.

Kuolleet ja loukkaantuneet lapset iän ja tienkäyttäjäryhmän mukaan vuonna 2020.

Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina 2018-2020. Vuosi 2020 on ennakkotietoja. (Lasten ryhmällä käsitetään 0-14-vuotiaita).