Siirry sisältöön
Kolme lasta ylittää suojatietä varusteinaan heijastinliivi ja heijastimia.
Lasten henkilövahingot tieliikenteessä

Vuosina 2021-2023 tieliikenteessä kuoli keskimäärin viisi ja loukkaantui 260 lasta vuosittain.

Henkilövahinkojen määrä määrä on laskenut kolmanneksella viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuoden 2022 tietojen mukaan 26 lasta loukkaantui vakavasti. Lisäksi virallisten tilastojen ulkopuolella hoitoilmoitusaineistossa oli 30 vakavasti loukkaantunutta lasta.

Tieliikenteen henkilövahingoista seitsemän prosenttia tapahtui lapsille.

Taajamien ulkopuolella menehtyi lähes kaksi kolmesta uhreista. Loukkaantumisista 70 prosenttia tapahtui taajamissa.

Henkilövahingot tienkäyttäjäryhmittäin

Henkilövahingoista neljännes tapahtui auton kyydissä matkustettaessa ja kolmannes pyöräillessä. Joka kymmenes vahingoittui mopoillessa ja joka seitsemäs jalankulkijana.

Auton matkustajina kuoli joka viides ja loukkaantui neljännes lapsista. Nokkakolareissa menehtyi puolet ja loukkaantui neljännes. Samojen ajosuuntien onnettomuuksissa (kuten peräänajoissa) loukkaantui kolmannes. Ulosajoissa loukkaantui neljännes.

Pyöräilijänä menehtyi joka kolmas. Loukkaantuneista lapsista kolmannes oli pyörällä liikkeellä. Risteyksessä loukkaantui 70 prosenttia lapsipyöräilijöistä.  Loukkaantumisista yli puolet sattui pyörätien ja ajoradan risteyksessä.

Jalankulkijoina kuoli joka viides ja loukkaantui joka seitsemäs. Neljä viidestä henkilövahingosta tapahtui tietä ylitettäessä. Kuolemantapauksista kaikki tapahtuivat muualla kuin suojatiellä. Loukkaantumisista yli puolet tapahtui suojatiellä.

Loukkaantuneista kymmenen prosenttia oli mopoilijoita. Neljäsosa oli samojen ajosuuntien onnettomuuksia. Risteyksessä tapahtui 40 prosenttia loukkaantumisista.

Kuvassa vasemmalla tieliikenteessä kuolleet lapset 2014-2023 ja kuvassa oikealla tieliikenteessä loukkaantuneet lapset 2014-2023.

Kuolleet ja loukkaantuneet lapset iän ja tienkäyttäjäryhmän mukaan vuonna 2023.

Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina 2021-2023. Vuosi 2023 on ennakkotietoja. (Lasten ryhmällä käsitetään 0-14-vuotiaita).