Siirry sisältöön
Liikenneympyrästä poistuessa autoilija välistää jalankulkijoita ja pyöräilijöitä

Alle kouluikäisten lasten henkilövahingot tieliikenteessä

Alle kouluikäisten lasten (0-6-vuotiaiden) henkilövahinkojen määrä on enemmän kuin puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Viimeisen kolmen vuoden aikana kuoli keskimäärin kaksi ja loukkaantui 40 alle kouluikäistä vuosittain. Vuoden 2021 tietojen mukaan kaksi alle kouluikäistä loukkaantui vakavasti.

Taajamissa menehtyi kolme viidestä uhreista. Loukkaantumisista lähes kaksi kolmesta tapahtui taajamien ulkopuolella.

Henkilövahingot tienkäyttäjäryhmittäin

Henkilövahingoista kolme neljästä tapahtui auton kyydissä matkustettaessa, 16 prosenttia jalankulkijoille ja kuusi prosenttia pyöräilijöille.

Auton matkustajina menehtyi kaksi viidestä uhreista. Loukkaantuneiden osalta vastaava osuus oli kolme neljästä. Kaikki uhrit menehtyivät nokkakolareissa. Saman ajosuunnan onnettomuuksissa (kuten peräänajoissa) loukkaantui kolmannes. Loukkaantuneista lähes kolmannes tapahtui nokkakolareissa.

Pyöräilijöinä ei kuollut vuosina 2020-2022 alle kouluikäisiä. Loukkaantuneista kuusi prosenttia oli pyörällä liikkeellä. Tapahtumapaikkana oli risteys lähes puolessa tapauksista. Kaksi kolmesta henkilövahingosta tapahtui pyörätien ja ajoradan risteyksessä.

Jalankulkijoina menehtyi kolme viidestä alle kouluikäisestä. Loukkaantuneista 16 prosenttia oli jalankulkijoita. Valtaosa alle kouluikäisten jalankulkijoiden henkilövahingosta tapahtui tietä ylitettäessä. Lapsille sattui useammin henkilövahinkoja muualla kuin suojateillä. Yli puolet loukkaantui muualla kuin suojatiellä.

Kuvassa vasemmalla tieliikenteessä kuolleet alle kouluikäiset 2013-2022 ja kuvassa oikealla tieliikenteessä loukkaantuneet alle kouluikäiset 2013-2022.

Alle kouluikäisten lasten henkilövahingot tienkäyttäjän ja onnettomuustyypin mukaan vuonna 2022:

Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina 2020-2022.  (Alle kouluikäisten lasten ryhmällä käsitetään 0-6-vuotiaita). Vuosi 2022 on ennakkotietoja.