Siirry sisältöön
Liikenneympyrästä poistuessa autoilija välistää jalankulkijoita ja pyöräilijöitä
Alle kouluikäisten lasten henkilövahingot tieliikenteessä

Alle kouluikäisten lasten (0-6-vuotiaiden) henkilövahinkojen määrä on laskenut 70 prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Vuosina 2021-2023 kuoli keskimäärin yksi ja loukkaantui 35 alle kouluikäistä vuosittain. Vuoden 2022 tietojen mukaan kaksi alle kouluikäistä loukkaantui vakavasti.

Taajamissa menehtyi puolet uhreista. Loukkaantumisista 57 prosenttia tapahtui taajamien ulkopuolella.

Henkilövahingot tienkäyttäjäryhmittäin

Henkilövahingoista kolme neljästä tapahtui auton kyydissä matkustettaessa, joka viides jalankulkijoille ja viisi prosenttia pyöräilijöille.

Auton matkustajina menehtyi puolet uhreista. Loukkaantuneiden osalta vastaava osuus oli kolme neljästä. Saman ajosuunnan onnettomuuksissa (kuten peräänajoissa) tapahtui neljä kymmenestä henkilövahingosta. Kolmannes henkilövahingoista tapahtui nokkakolareissa.

Pyöräilijöinä ei kuollut vuosina 2021-2023 alle kouluikäisiä. Loukkaantuneista viisi prosenttia oli pyörällä liikkeellä. Neljä viidestä henkilövahingosta tapahtui pyörätien ja ajoradan risteyksessä.

Jalankulkijoina menehtyi puolet uhreista. Loukkaantuneista joka viides oli jalankulkijoita. Valtaosa alle kouluikäisten jalankulkijoiden henkilövahingosta tapahtui tietä ylitettäessä. Tapahtumapaikkana oli risteys joka kolmannessa tapauksessa. Yli puolet loukkaantui muualla kuin suojatiellä.

Kuvassa vasemmalla tieliikenteessä kuolleet alle kouluikäiset 2014-2023 ja kuvassa oikealla tieliikenteessä loukkaantuneet alle kouluikäiset 2014-2023.

Alle kouluikäisten lasten henkilövahingot tienkäyttäjän ja onnettomuustyypin mukaan vuonna 2023:

Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina 2021-2023.  (Alle kouluikäisten lasten ryhmällä käsitetään 0-6-vuotiaita). Vuosi 2023 on ennakkotietoja.