Siirry sisältöön
Liikenneympyrästä poistuessa autoilija välistää jalankulkijoita ja pyöräilijöitä

Alle kouluikäisten lasten henkilövahingot tieliikenteessä

Alle kouluikäisten lasten (0-6-vuotiaiden) henkilövahinkojen määrä on puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Viimeisen kolmen vuoden aikana kuoli keskimäärin kaksi ja loukkaantui 45 alle kouluikäistä vuosittain. Vuoden 2020 tietojen mukaan kaksi alle kouluikäistä loukkaantui vakavasti.

Taajamien ulkopuolella menehtyi viisi kuudesta uhreista. Loukkaantumisista yli puolet tapahtui taajamien ulkopuolella.

Henkilövahingot tienkäyttäjäryhmittäin

Henkilövahingoista kolme neljästä tapahtui auton kyydissä matkustettaessa, 16 prosenttia jalankulkijoille ja kuusi prosenttia pyöräilijöille.

Auton matkustajina menehtyi viisi kuudesta uhreista. Loukkaantuneiden osalta vastaava osuus oli kolme neljästä. Kaikki uhrit menehtyivät nokkakolareissa. Loukkaantuneista kolmannes tapahtui nokkakolareissa. Saman ajosuunnan onnettomuuksissa (kuten peräänajoissa) loukkaantui neljä kymmenestä.

Pyöräilijöinä ei kuollut vuosina 2019-2021 alle kouluikäisiä. Loukkaantuneista kuusi prosenttia oli pyörällä liikkeellä. Tapahtumapaikkana oli risteys lähes puolessa tapauksista. Kaksi kolmesta henkilövahingosta tapahtui pyörätien ja ajoradan risteyksessä.

Jalankulkijoina menehtyi yksi alle kouluikäinen. Loukkaantuneista 16 prosenttia oli jalankulkijoita. Valtaosa alle kouluikäisten jalankulkijoiden henkilövahingosta tapahtui tietä ylitettäessä. Lapsille sattui useammin henkilövahinkoja muualla kuin suojateillä. Yli puolet loukkaantui muualla kuin suojatiellä.

Kuvassa vasemmalla tieliikenteessä kuolleet alle kouluikäiset 2012-2021 ja kuvassa oikealla tieliikenteessä loukkaantuneet alle kouluikäiset 2012-2021.

Alle kouluikäisten lasten henkilövahingot tienkäyttäjän ja onnettomuustyypin mukaan vuonna 2021:

Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina 2019-2021.  (Alle kouluikäisten lasten ryhmällä käsitetään 0-6-vuotiaita). Vuosi 2021 on ennakkotietoja.