Gå till innehållet
Kävelijät jäisellä tiellä, Pysy pystyssä -kampanjan kuvitusta.
Var fjärde erkänner: halkskydd hade varit bra att ha förra vintern

Förra vintern hade närmare hälften av finländarna halkat, en del mer allvarligt och andra utan att skada sig. En av fyra som svarade på Trafikskyddet undersökning medgav att halkskydd hade varit bra att ha förra vintern. Denna vinter är inte annorlunda. Håll dig på benen-kampanjen påminner om att vinterpromenaderna går som på Strömsö bara man förutser och förbereder sig.

Enligt Trafikskyddets enkät* halkade 44 procent av finländarna vintern 2022–2023. Lyckligtvis berättade de flesta att de klarat sig utan skador. Sju procent av deltagarna hade skadat sig då de halkat.  

Två av fem deltagare hade använt halkskydd eller dubbskor åtminstone ibland. Det är anmärkningsvärt att var fjärde deltagare därtill erkände att det hade lönat sig att använda halkskydd.

”Det räcker inte att ha halkskydden eller dubbskorna i skåpet, man måste också använda dem. Det är mänskligt att tänka att jag halkar nog inte, men det är skäl att tänka om. Olyckor som sker under arbetsresor handlar vanligtvis om att man halkar eller faller”, betonar Trafikskyddets planerare Laura Loikkanen.

Halkade du förra vintern?
Använde du halksydd förra vintern?

Bra allmänkondition och uppmärksamhet hjälper en att hållas på benen

Förutom halkskydd eller dubbskor hjälper en bra allmänkondition, muskelstyrka och balans en att hållas på benen oberoende av ålder. Frisk luft gör gott på många sätt. När det är halt behöver man inte stanna inomhus om man har förberett sig för halkan.

”Förutom att sköta sin kondition lönar det sig att tänka på energinivån. När man är trött försvagas uppmärksamheten och därmed ökar risken för att halka. När man är berusad ökar också risken för att halka betydligt”, säger specialforskare Hanna Kettunen vid Institutet för hälsa och välfärd.

Vem ska man kontakta om det är problem med vinterunderhållet av gator och trafikleder?

Fungerande vinterunderhåll som sker vid rätt tidpunkt förbättrar avsevärt möjligheterna att röra sig obehindrat och tryggt. När passagerna är i skick har alla lika möjligheter att röra sig självständigt under vintern. Till exempel för människor som använder hjälpmedel för att röra sig kan snövallar och dåligt underhåll i värsta fall helt och hållet hindra rörligheten, leda till att rutten som måste följas blir oskäligt lång eller orsaka farliga situationer i övergångsställe.

”Med hjälp av fungerande vinterunderhåll säkerställer vi möjligast jämlika möjligheter att röra sig för alla och då kan vi också effektivt förebygga att människor passiveras samt undvika olyckor på grund av halkning. Underhåll av gångleder och gårdar, halkbekämpning och tillräcklig belysning betalar sig tillbaka snabbt som besparingar i sjukvårdskostnaderna”, säger Invalidförbundets tillgänglighetsexpert Ari Kurppa.

Problemet med vinterunderhållet är att medborgarna inte har en klar uppfattning om vem som ansvarar för vilket område och vart man kan rikta respons. Även inom kommunerna finns det stora skillnader i vinterunderhållet, vilket kan leda till sämre möjligheter att röra sig obehindrat och tryggt.

De kommunala myndigheterna svarar för underhållet av kommunens gator och trafikleder. Respons kan ges direkt via kommunens responskanal. 

De lokala NTM-centralerna sköter underhållet av statliga landsvägar och trafikleder. Respons om dåligt vinterunderhåll av vägar kan ges på webben i tjänsten Palauteväylä.fi (Öppnas i ett nytt fönster). I akuta störningssituationer ska man ringa Vägtrafikantlinjen 0200 2100 (24 h). 

Kampanjen Håll dig på benen pågår 11.–28.1.2024

I år är kampanjens tema ”Det gick ju som på Strömsö”. Med temat vill man uppmuntra alla att förutse halkan som återkommer varje år, så att olyckor inte hinner ske.

Webbplats för kampanjen Håll dig på benen (Öppnas i ett nytt fönster) (på finska) 
Kotitapaturmas Facebook (Öppnas i ett nytt fönster)
Kotitapaturmas X (Öppnas i ett nytt fönster) 
Håll dig på benen-testet (Öppnas i ett nytt fönster)

  

Mer information

Laura Loikkanen, planerare, Trafikskyddet, 020 7282 341 
Hanna Kettunen, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd, 029 524 7582
Ari Kurppa, tillgänglighetsexpert, Invalidförbundet, 050 430 7268

I kampanjen deltar: Hjärnskadeförbundet rf, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Finans Finland, Meteorologiska institutet, Invalidförbundet, Trafikskyddet, Luustoliitto, LokalTapiola, Nikander ja Wiinikka Oy, Partioaitta, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Röda Kors, Taitavat Suutarit ry, Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet. 

*Trafikskyddets enkät gjordes av Kantar Public i mars 2023. Under enkätens gång pågick vintern ännu i nästan hela landet. Totalt 1073 personer svarade på enkäten.