Gå till innehållet
Trötthet syns också i arbetstrafiken

På hösten och vintern görs arbetsresor då det är mörkt. Enligt Trafikskyddets utredning är nästan två av fem respondenter ofta trötta under arbetsresor. Vad kan arbetstagaren själv göra för att minska sin trötthet och varför lönar det sig för arbetsgivaren att satsa på förebyggande åtgärder?

Trötthet under arbetsresor, hur kan man överkomma det?

Trafikskyddet utredde finländarnas arbetstrafik med en enkätundersökning*. 38 % av respondenterna uppgav att de ofta är trötta under sin arbetsresa. Majoriteten av dem som svarade på enkäten upplever viss trötthet under sina arbetsresor; endast en knapp femtedel upplevde att de inte alls är trötta under arbetsresan.

Drygt en femtedel av respondenterna utför skiftarbete åtminstone ibland och nästan hälften av dem upplever att skiftarbetet försämrar säkerheten på arbetsresorna. I huvudsak upplevs arbetsresorna som trygga, men var tionde respondent upplever returresan som mindre säker än turresan. Som orsaker nämns bl.a. trafikens rytm och mängd samt trötthet.

”Det är vanligt med trötthet bland personer i arbetsför ålder. Den vanligaste orsaken till avvikande trötthet är otillräcklig sömnmängd. Endast genom att sova kan man minska tröttheten på grund av sömnbrist. Hälsoskäl och sjukdomar är naturligtvis en separat fråga. Det är naturligtvis viktigt att identifiera vad arbetstagaren själv kan göra för att förhindra trötthet, men ännu viktigare är det att fundera på hur frågan kan lösas tillsammans med arbetsplatserna”, betonar Trafikskyddets kontaktchef Tuula Taskinen.

Det lönar sig för arbetsgivaren att satsa på att förebygga trötthet

Enligt undersökningar påverkar trötthet människans funktionsförmåga och reaktionstid. Trafikskyddets Tuula Taskinen funderar på vilken företagskultur som främjar arbetstagarens hälsa och förhindrar trötthet.

Det är naturligtvis viktigt att identifiera vad arbetstagaren själv kan göra för att förhindra trötthet, men ännu viktigare är det att fundera på hur frågan kan lösas tillsammans.

”Pigga anställda har bättre förutsättningar att agera säkrare och utföra ett mer resultatrikt arbete. Därför kan det vara lönsamt för arbetsgivaren att satsa på åtgärder som gör arbetstagaren piggare. En eventuell olycka på arbetsplatsen eller under en arbetsresa medför både ekonomiska och mänskliga kostnader. I takt med att prestationsförmågan sjunker ökar risken för fel och i värsta fall kan det leda till olyckor.” 

Säkerhetskulturen på arbetsplatsen signalerar säkra tillvägagångssätt och kan ge lösningar för förebyggande av trötthet ur just det aktuella arbetets synvinkel. Det är bra att ha tydliga anvisningar på arbetsplatsen.

”Till exempel möjligheten till distansarbete, flexibel arbetstid, rekommendationer om arbetsresor och vilopauser även i skiftarbete kan förebygga att arbetstagaren blir trött. Det kan också behövas tydliga anvisningar om arbetsrelaterade tillställningar, alkoholbruk och resor antingen med kollektivtrafik eller taxi”, säger Tuula Taskinen. 

* Källa: Trafikskyddets arbetstrafiksgallup 2019, N = 1039.