Gå till innehållet
Ikäkuljettaja katsoo taustapeiliin.
Majoriteten av finländarna upplever att man inte talar tillräckligt om körhälsan

Nästan alla som svarade på Trafikskyddets enkät anser bestämt att man måste ingripa i en närståendes bilkörning om det inte längre är säkert på grund av en sjukdom. Ändå känner en tredjedel av finländarna åtminstone en person som kör bil, även om körhälsan sannolikt inte räcker till. Det lönar sig inte att ignorera oron för en närståendes körhälsa. Att ta upp saken är ofta ett viktigt första steg. I sista hand kan man också kontakta polisen på orten.

Trafikskyddet utredde finländarnas tankar och erfarenheter om körhälsa med en enkät *. Nio av tio upplever att man borde tala mer om sjukdomarnas inverkan på säkerheten vid bilkörning. Likaså är nästan alla av den åsikten att läkaren eller apotekaren bör berätta om ett läkemedel har en skadlig inverkan på körningen.

Man oroar sig också för närståendes körhälsa. Största delen önskar att en närstående avstår från att köra bil när sjukdomen hindrar en säker körning. Största delen anser att det också viktigt att ingripa i en närståendes körning när hens körhälsa försämras. Upp till en tredjedel av respondenterna känner åtminstone en person som kör bil, även om körhälsan sannolikt inte räcker till.

”Svaren visar tydligt att finländarna förstår körhälsans betydelse för trafiksäkerheten – både för föraren själv och för medtrafikanter. Situationen blir mer problematisk i det skede då man borde ingripa i en annan människas, en närståendes körning eller åtminstone utreda hälsosituationen också med tanke på körningen”, förtydligar Trafikskyddets planerare Mia Nyholm.

Det lönar sig inte att ignorera oron för en närståendes körhälsa

Körhälsan bedöms alltid av en läkare. Om man får hälsoproblem, lönar det sig inte att fördröja läkarbesöket för att man är rädd för att förlora körtillståndet. Behandlingen av sjukdomen stöder ofta också körhälsan. Många förändringar i hälsan påverkar körförmågan gradvis. Föraren märker inte alltid förändringen själv.

”En närstående till föraren kan först upptäcka förarens svårigheter att följa den övriga trafiken eller att det uppkommer små bucklor på bilen. Genom att man tar upp saken kan föraren få hjälp med att identifiera brister i körningen. Ingripandet kan förhindra en större tragedi senare”, uppmuntrar Nyholm.

Polisen och Trafikskyddet har tillsammans producerat en video med vilken man vill fästa uppmärksamhet vid körhälsan och körskicket. Det viktigaste är att de förare som inte längre kan köra säkert håller sig borta från ratten. 

Behöver du tips för att ta upp körhälsan? Diskussionen kan inledas till exempel med att fråga om den närstående har lagt märke till förändringar eller svårigheter i sin egen körförmåga. I Trafikskyddets, Minnesförbundets, Hjärtförbundets och Diabetesförbundet i Finlands material finns metoder som stöd för diskussionen samt exempel på hur var och en kan bedöma sitt eget körskick och de förändringar som sker i det: www.liikenneturva.fi/ajoterveys (på finska)

* Trafikskyddet utredde finländarnas tankar om trafiken med en enkätundersökning i maj-juni 2023. Enkäten genomfördes av Kantar Public och besvarades av 1000 personer, varav 78 procent var bilister.