Gå till innehållet
Ikääntynyt pariskunta nousemassa autoon
Oroad över din närståendes körförmåga? Ta upp det.

Onlinematerialet som är skapat I samarbete med Diabetesförbundet, Minnesförbundet och Hjärtförbundet tillhandahåller tips om att diskutera smidig körning med din närstående. Materialet är gratis att använda.

Körhälsa berör förare i alla åldersgrupper. Obehandlade sjukdomar kan försämra körförmågan. Åldrandet påverkar också körförmågan, även om att bara bli äldre inte är skäl nog att sluta köra.

Körhälsa oroar även de närstående. En av fyra finländare har oroat sig för en närståendes körhälsa.

Bortse inte från oro över en närståendes körhälsa. Förändringar i körhälsan kanske inte märks av personen själv, eller hen kanske inte kan evaluera dem. Genom att ta upp frågan kan en närstående hjälpa föraren att identifiera brister i sin körförmåga.

Samarbetspartners

Finska Hjärtförbundet främjar finländarnas hälsa och stödjer dem som insjuknat.

Minnesförbundet är en organisation för personer med minnessjukdomar och deras närstående.

Finska Diabetesförbundet stödjer diabetiker och deras närstående i livet med diabetes.

Trafikskyddet är en nationell organisation för trafiksäkerhetsarbete.