Gå till innehållet
Iäkäs pyöräilijä kypärä päässä pyörätiellä
Trafiklotsverksamheten

Trafiklotsverksamheten syftar till att förbättra trafiksäkerheten särskilt bland de äldre. Verksamheten ger både tips om säker förflyttning i trafiken och information om trafiksäkerhetsfrågor som speciellt berör äldre.

Trafiklotsverksamheten lyfter fram de äldres trafiksäkerhetsaspekter

Åldrandet medför både utmaningar och möjligheter för säkerhet i trafiken. För många förändras till exempel rörelsemönstren i trafiken vid pensioneringen. Förändringar kan ske i när och var man rör sig och till och med i hur man färdas. Denna övergång är en lämplig tidpunkt att granska egna rörelsevanor och deras säkerhet. Åldrandet påverkar också oundvikligen funktionsförmågan, vilket har konsekvenser för säkerheten i trafiken. Den åldrande befolkningen innebär att allt fler äldre rör sig i trafiken. Det betyder också allt fler äldre, som man borde nå med trafiksäkerhetsteman. Ett sätt att uppnå detta är trafiklotsverksamheten.

Vem som helst som vill förbättra trafiksäkerheten i sin gemenskap kan bli en trafiklots. Gemenskapen kan till exempel vara medlemmarna i en lokal pensionärsorganisation, en hobbyklubb eller egna vänner. Ingen expertis inom trafiksäkerhet behövs. Trafikskyddet skickar ut nyhetsbrev fyra gånger om året. Breven innehåller aktuell information om god praxis i att röra sig säkert i trafiken. Innehållet i breven fungerar också som en hjälp och stöd för yrkespersonal och volontärer som arbetar med äldre. Brevet inkluderar även en lättutskrivbar version.

Vi strävar också efter att arrangera frivilliga sammankomster för brevprenumeranter, där du har möjlighet att utbyta erfarenheter med andra trafiklotsar och öka din kunskap om trafiksäkerhet.