Gå till innehållet
Iäkäs pyöräilijä kypärä päässä pyörätiellä

Bli en trafiklots i din egen gemenskap

Alla över 64 år som vill främja säker trafik i sin egen gemenskap kan bli en trafiklots. Din egen gemenskap kan till exempel vara en lokal pensionärsorganisation, en hobbyklubb eller människor du träffar inom volontärarbete. Det finns inget behov av att ha kunskap om trafiksäkerhet. Vi ger dig information och tips om hur du rör dig säkert i en form som är enkel att föra vidare.

Varför trafiklotsar?

Allt fler som rör sig i trafiken har fyllt 65 år och kommer att göra det i framtiden. Personer över 64 år är överrepresenterade i allvarliga trafikolyckor. Vid 65 års ålder har den stora majoriteten av medborgarna redan gått i pension, vilket vid sidan av åldrandet också har lett till många förändringar i hur och när de rör sig. Åldrandet skapar både utmaningar och möjligheter till säkert trafikbeteende.

Det ökade antalet personer som är 65 år och äldre innebär också att man behöver nå ut till fler människor med information om säkert trafikbeteende. Som trafiklots kan du hjälpa till att se till att informationen når medlemmarna i din gemenskap. Helst bör det finnas en eller ett fåtal lotsar i olika gemenskaper som regelbundet förmedlar aktuell information om trafiksäkerhet och påminner sin egen gemenskap om god praxis i fråga om säkert trafikbeteende.

Hur kan jag lyfta fram säkert trafikbeteende i min gemenskap?

Vi skickar ett brev på finska fyra gånger om året som belyser ett aktuellt tema om säkert trafikbeteende och ger tips om hur du kan ta upp det i din gemenskap. Varje brev kommer att innehålla snabba och enkla tips, som att påminna din gemenskap om användningen av skor med gott grepp och halkskydd under vintern, samt lyfta fram olika alternativ.

I framtiden kommer vi också att arrangera frivilliga lokala möten för prenumeranter, där du kan utbyta tankar med andra trafiklotsar och utöka din trafiksäkerhetskompetens.

Är du i behov av svenskspråkigt brev? Skicka e-post till Mia Nyholm i så fall och berätta i vilken gemenskap du har planerat att ta upp trafiksäkerhetsfrågor.