Siirry sisältöön
Ikäkuljettaja katsoo taustapeiliin.

Valtaosa suomalaisista kokee, että ajoterveydestä ei puhuta riittävästi

Lähes jokainen Liikenneturvan kyselyyn vastanneista on vahvasti sitä mieltä, että läheisen autolla ajamiseen on puututtava, jos se ei ole sairauden takia enää turvallista. Silti kolmasosa suomalaisista tuntee ainakin yhden ihmisen, joka ajaa, vaikka ajoterveys ei todennäköisesti ole riittävä ajamiseen. Huolta läheisen ajoterveydestä ei kannata sivuuttaa. Asian ottaminen puheeksi on usein tärkeä ensimmäinen askel. Viime kädessä voi olla yhteydessä myös paikkakunnan poliisiin.

Liikenneturva selvitti suomalaisten ajatuksia ja kokemuksia ajoterveydestä kyselyllä*. Yhdeksän kymmenestä kokee, että sairauksien vaikutuksista autolla ajamisen turvallisuuteen pitäisi puhua enemmän. Samoin lähestulkoon kaikki ovat sitä mieltä, että lääkärin tai apteekkarin tulee kertoa, jos lääke vaikuttaa haitallisesti ajamiseen.

Myös läheisen ajoterveydestä kannetaan huolta. Suurin osa toivoo läheisen luopuvan ajamisesta siinä kohtaa, kun sairaus estää turvallisen ajamisen. Valtaosa pitää tärkeänä myös puuttua läheisen ajamiseen, kun tämän ajoterveys rapautuu. Jopa kolmasosa vastanneista tuntee ainakin yhden ihmisen, joka ajaa, vaikka ajoterveys ei todennäköisesti ole riittävä ajamiseen.

”Vastaukset kertovat selkeästi sen, että suomalaiset ymmärtävät ajoterveyden merkityksen liikenteen turvallisuudelle – niin kuljettajalle itselleen kuin muille tiellä liikkujille. Ongelmallisemmaksi tilanne muuttuu siinä vaiheessa, kun toisen ihmisen, läheisen, ajamiseen pitäisi puuttua tai ainakin selvittää terveystilanne myös ajamisen kannalta”, selventää Liikenneturvan suunnittelija Mia Nyholm.

Huolta läheisen ajoterveydestä ei sovi sivuuttaa

Ajoterveyttä arvioi aina lääkäri. Terveydellisten ongelmien ilmaantuessa lääkärille menoa ei kannata viivyttää sen takia, että pelkää ajo-oikeuden menettämistä. Sairauden hoito tukee usein myös ajoterveyttä. Monet terveydessä tapahtuvat muutokset vaikuttavat ajokykyyn vähitellen. Aina ei kuljettaja itse hoksaa muutosta.

”Kuljettajan läheinen saattaa ensimmäisenä huomata pulmat muun liikenteen seuraamisessa tai autoon ilmaantuvat pienet kolhut. Ottamalla asian puheeksi voi kuljettajaa auttaa tunnistamaan puutteet ajamisessa. Puuttuminen voi estää isomman tragedian myöhemmin”, Nyholm kannustaa.

Poliisi ja Liikenneturva ovat yhdessä tuottaneet videon, jolla halutaan kiinnittää huomiota ajoterveyteen ja ajokuntoon. Tärkeintä on se, että ne kuljettajat, joiden ajaminen ei ole enää turvallista, eivät ole ratissa.

Kaipaatko vinkkejä ajoterveyden puheeksi ottamiseen? Keskustelun voi aloittaa vaikkapa kysymällä, onko läheinen huomannut omassa ajokyvyssään muutoksia tai hankaluuksia. Liikenneturvan, Muistiliiton, Sydänliiton ja Diabetesliiton toteuttamassa aineistossa on kättä pidempää keskustelun tueksi sekä esimerkkejä, joilla jokainen voi arvioida omaa ajokuntoa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Aineiston löydät osoitteesta: www.liikenneturva.fi/ajoterveys.

Lääkärin pitäisi kertoa, jos reseptilääke voi vaikuttaa haitallisesti ajamisen turvallisuuteen

Apteekin henkilökunnan pitäisi kertoa, jos lääke voi vaikuttaa haitallisesti ajamisen turvallisuuteen

Läheisen autolla ajamiseen on puututtava, jos se ei ole sairauden takia enää turvallista

Jos läheiselläni olisi sairauden takia vaikeuksia ajaa autolla turvallisesti, toivoisin hänen luopuvan ajamisesta

Sairauksien vaikutuksista ajamisen turvallisuuteen pitäisi puhua enemmän

Tunnen ainakin yhden ihmisen, joka ajaa, vaikka ajoterveys ei todennäköisesti ole riittävä ajamiseen

*Liikenneturva selvitti suomalaisten ajatuksia liikenteestä kyselytutkimuksella touko-kesäkuussa 2023. Kyselyn toteutti Kantar Public ja siihen vastasi 1000 henkilöä, joista autoilevia on 78 prosenttia.