Gå till innehållet
Moottoripyöräilijä tiellä
Körskicklighet och erfarenhet garanterar inte ensamma motorcyklistens säkerhet

Trafikskyddet är bekymrat över motorcyklisternas säkerhetssituation. Även om man inte kan se någon tydlig gemensam nämnare i olyckorna, kan motorcyklisten ofta genom sitt eget agerande förhindra en olycka – eller orsaka den. Bland motorcyklisternas personskador kan man också se kollisioner med djur.

På tjugo år har antalet motorcyklar tredubblats i Finland. Antalet dödsolyckor bland motorister har jämnats ut, men förbättringar har inte skett på samma sätt som bland bilister.

”Även om trafiksäkerheten har förbättrats under de senaste åren har motoristernas dödskrockar inte minskat. Nu har det sett svagare ut en tid och våren har bara gjort situationen värre”, beklagar Trafikskyddets planerare Toni Vuoristo.

”Lägesbilden är oförändrad såtillvida att allvarliga motorcykelolyckor fortfarande ofta är enstaka olyckor. Nio av tio skadade är män”, tillägger Vuoristo.

Alltför hög hastighet kan ha konsekvenser

Bland motorcyklisternas olyckor framträder utkörningar och mötesolyckor. Vuoristo betonar att orsaken inte alltid är bristande körkunskaper eller oerfarenhet.

”Olyckor beror ofta på en olämplig hastighet och onödig risktagning. Det betyder att hög hastighet eller körning vid riskgränserna kan leda till förlust av kontrollen. Både erfarna och oerfarna motorister har tappat kontrollen över motorcykeln vid inbromsning.”

I statistiken syns också rusmedel och älgkrockar.

”Utan skyddet från en kaross är konsekvenserna av en krock med ett djur ofta allvarliga. För egen del kan man minska risken genom att minska hastigheten och hålla säkerhetsavståndet i områden med varning för älgar, särskilt under sådana tider då älgarna vanligtvis rör sig, det vill säga under morgon- och kvällstimmarna. Det lönar sig också att sänka hastigheten i renskötselområden, så här på sommaren särskilt under myggsäsongen”, tipsar Vuoristo.

Ordentlig körutrustning skyddar

Undvikandet av risker börjar med att man identifierar dem. Säker motorcykelkörning är mer än bara övning i körskicklighet.

”Den tekniska körförmågan är visserligen viktig för en motorcyklist, men en förutseende förare är medveten om riskerna och kan beakta dem i körningen. Valet av hastighet är en av de viktigaste säkerhetsfaktorerna, men på sommaren framhävs också trötthet och rusmedel – precis som när man kör fordon med fyra hjul”, säger Vuoristo och påminner också om körutrustningens betydelse.

”Ordentlig körutrustning minskar skadornas allvarlighet i en olyckssituation. Den viktigaste utrustningen är naturligtvis hjälmen som motoristerna använder samvetsgrant. Hjälmen ska också vara ordentligt fastsatt. En lös rem eller en hjälm som inte är fastsatt kan flyga av huvudet vid en kollision. Då är den inte längre är till någon nytta”, påminner Vuoristo.

Det finns också bröstpansar och airbag-västar för motorister. Vikten av att skydda bröstområdet syns i olyckorna: i över hälften av dödskrockarna hade motoristen fått dödliga skador på bröstkorgen.

”Till lämplig körutrustning hör också en ordentlig körrock, -byxor, -stövlar och -handskar. Både oerfarna och erfarna förare får dessutom stöd av system som hjälper till att hantera motorcykeln, varav de vanligaste är ABS-bromsar som inte låser sig”, säger Vuoristo.

Trafikskyddets tips för motorister:

  1. Var medveten om riskfaktorerna och beakta dem i körningen.
  2. Var uppmärksam på körhastigheten – man kommer fram med mindre gas.
  3. Kör bara när du är utvilad och nykter.
  4. Satsa på skyddande körutrustning och fäst hjälmen ordentligt.
  5. Ha kontroll över dig själv och din motorcykel: den största motorcykeln är inte alltid den lämpligaste.