Gå till innehållet
Kuljettaja tauolla huoltoaseman pihalla.
Finländarna kör trots försämrat körskick

Upp till fyra av tio förare har kört bil under det senaste året trots att körskicket varit försämrat, framgår ur Trafikskyddets enkät. Trötthet är det som mest påverkar finländarnas körskick. Att köra i försämrat körskick motiveras oftast med att det inte finns något annat alternativ. Nedsatt körskick ska inte åsidosättas. Till exempel ligger trötthet fortfarande bakom många dödsolyckor. 

Trafikskyddet utredde finländska förares inställning till körskick med en enkät i november 2022*. När man frågade förarna om de lät bli att köra om de upplevde att körskicket var försämrat, svarade endast 63 procent att de nästan alltid eller ofta gjorde det. Hela 14 procent lät inte bli att köra eller gjorde det sällan.

16 procent av bilisterna uppgav att de under de föregående 12 månaderna var så trötta att de var rädda för att somna vid ratten. Endast 58 procent uppgav att de inte kört en enda gång när körskicket varit försämrat.

”Trötthet är fortfarande den finländska förarens skötesynd. Även om trötthet kan vara vardagligt för många, ska man ändå förhålla sig till den med allvar. Trötthet eller nedsatt vakenhet ligger fortfarande bakom ungefär var sjätte dödsolycka”, summerar Trafikskyddets planerare Mia Nyholm.

”Den tid och energi som går åt till att köra borde beaktas i dagens planer eller tidtabeller. Att man aldrig tidigare somnat vid ratten betyder inte att det inte kan ske. När tröttheten trycker på kan hjärnan gå in i mikrosömn utan att man vet om det”, fortsätter Nyholm.

Körskicket försämras också av känslosvall, förkylning och läkemedel

Idag inleds Trafikskyddets radiokampanj som ska fästa förarnas uppmärksamhet vid körskicket. Förutom alkohol och droger kan även trötthet, läkemedel, förkylning och känslosvall påverka körskicket. 9 procent av dem som svarade på Trafikskyddets enkät uppgav att de under det senaste året kört bil under sådant känslosvall att de upplevt det som farligt. 6 procent har kört bil när de mått dåligt eller varit sjuka och 5 procent hade tagit läkemedel som påverkar körningen och som ordinerats till dem själva.

”Till exempel kan gräl eller dåliga nyheter väcka starka känslor. Följden är att sinnet och tankarna kan vilseledas och orsaka bristande uppmärksamhet. Känslosvall kan också leda till en aggressiv körstil, risktagande eller överhastighet. Irritationen får inte ta över i trafiken, inte heller när irritationen uppstår under körningen. Den egna tolkningen av andras agerande är endast ett möjligt scenario av flera alternativ”, förklarar Nyholm. 

Av respondenterna motiverar de som kört i försämrat körskick främst att det inte funnits något annat alternativ. Även hemresa, brist på reservförare eller upplevelsen av att det försämrade körskicket inte är farligt framträder högst upp bland orsakerna. Nästan var tionde hade varit på väg till läkare eller upplevde att körskickligheten kompenserade det försämrade körskicket.

Beakta körskicket – kör bara om du är i körskick:

  • Förutse: se till att få tillräckligt med sömn och vila, särskilt före långa resor. Planera tillräckligt med pauser i körtidtabellen. Observera att ruttapplikationer kan ge en överoptimerad bild av körtiden.
  • Håll dig pigg: om tröttheten slår till mitt under resan, stanna upp, drick en kopp kaffe eller något annat koffeinhaltigt och ta en kvarts tupplur.
  • Ha tålamod: om händelser i trafiken får känslorna att svalla, ifrågasätt din tolkning. Försämra inte situationen eller trafiksäkerheten genom ditt eget agerande.
  • Observera: läkemedel som ordinerats av läkare kan också påverka körskicket. Kör inte om du känner dig omtöcknad eller svag.
  • Vila när du är förkyld: vila när du är sjuk, kör inte.

*Trafikskyddet utredde finländarnas tankar om trafiken till den genom en enkät i november 2022. På Kantar TNS Oy:s enkät svarade sammanlagt 1113 personer, varav 923 var bilister.

Visste du att?
Av de förare som svarade på Trafikskyddets enkät upplevde 13 procent av dem som kört i försämrat körskick att lagen inte direkt förbjuder körning i det läget. Så här står det i vägtrafiklagen: (17 §) Fordon får inte föras av den som på grund av sjukdom, men, skada, trötthet eller berusning eller av någon annan motsvarande orsak saknar behövliga förutsättningar för detta.