Gå till innehållet
Autoilija ja pyöräilijä antavat tietä suojatiellä käveleville jalankulkijoille. Kävelijät tervehtivät autoa ja pyöräilijää kulkiessaan tien yli.
En tredjedel av finländarna får utlopp för sin ilska i trafiken

I trafiken rör man sig på många olika sätt. För att upprätthålla trafiksäkerheten krävs samarbete mellan alla parter och respekt för varandra. Trafikskyddet är bekymrat över den motsättning mellan olika färdsätt som uppstått i trafikkulturen.

Enligt Trafikskyddets enkät* tar nästan var tredje finländare åtminstone ibland genast ut sin ilska på den andra parten om man retar upp sig på trafiksituationen. 15 % fortsätter att ta ut sin ilska även på andra trafikanter då resan fortsätter.

Överraskande situationer i trafiken irriterar. När du hamnar i en situation som irriterar kan du själv välja hur du agerar. Om du ältar saken blir du inte av med de starka känslorna. Upp till tre av fyra finländare fortsätter fundera på det som har orsakat ilska även efter händelsen.

Trafikskyddets planerare Tomi Niemi påpekar att ilskan i trafiken orsakar farliga situationer och ökar olycksrisken.

”Människor blir irriterade om den andra parten inte agerar på förväntat sätt, till exempel utifrån regler eller erfarenhet. Då kommer situationen som en överraskning för en själv och orsakar starka känslor”, säger Niemi.

När man koncentrerar sig på sitt eget körande och inte fastnar i andras fel försvinner uppmärksamheten från sådant som kan ge upphov till irritation. Då går de starka känslorna snabbt över.

Se människan i trafiken

I sociala medier framkommer det ofta att ”cyklister känner inte till trafikreglerna” eller ”bilister kan inte väja för cyklister”. Mellan olika trafikantgrupper förekommer tvister i synnerhet om tolkningen av trafikreglerna, väjningsplikten och fördelningen av utrymmet. En sådan motsättning kan leda till frustration, aggressivt beteende och till och med trafikolyckor.

I verkligheten är varje trafikant en person, som varierar färdsätt enligt behov. Ibland går man, ibland cyklar man och ibland kör man bil eller använder buss eller taxi.

”Det är mänskligt att fela och misstag görs också i trafiken. Då är det nödvändigt att avstå från sina egna rättigheter för att undvika skada och onödigt att höja blodtrycket.” påminner Niemi. ”Att hålla rätt situationshastighet och att undvika överraskande rörelser hjälper alla som rör sig på vägen.”

En positiv spiral fungerar också i trafiken

En glädjande trafiksituation uppmuntrar till en mer positiv fortsättning på resan. När du hamnar i en situation i trafiken som gör dig glad, ökar den positiva spiralen: fyra av fem finländare beaktar andra trafikanter mer positivt än vanligt när resan fortsätter efter en glädjande trafiksituation.

Niemi uppmuntrar till att pröva på positiv kommunikation i trafiken:

”Att säga tack högt eller att vinka kan bära långt och främja positiv växelverkan i trafiken”, konstaterar Niemi. ”Positiv växelverkan skapar för sin del en trygg trafikkultur.”


*Trafikskyddets enkät gjordes av Kantar Public (nu Verian) i juni 2023. Totalt 1000 personer svarade på enkäten.