Gå till innehållet
Drömmarnas arbetsresor leder mot drömmarnas arbetsdag

På fredagen den 2 oktober firas Drömmarnas arbetsdag. Tanken med denna riksomfattande temadag är att främja arbetshälsan med små steg. Trafikskyddet påminner att drömmarnas arbetsdag börjar med att man tar sig till arbetsplatsen på ett säkert, smidigt och bekvämt sätt.

Idag den andra oktober firas den riksomfattande Drömmarnas arbetsdag som sätter fokus på främjande av arbetshälsan. För de flesta utgör vägen till och från arbetet en väsentlig del av arbetsdagen. Trafikskyddet deltar i temadagen genom att utmana alla att också fundera hur drömmarnas arbetsresor skulle vara.

Man vill färdas bekvämt

Valet av färdsätt för arbetsresor påverkas av de möjligheter som står till buds. Enligt planeraren vid Trafikskyddet Jyrki Kaistinen är det regionala skillnaderna stora: i huvudstadsregionen sker många av arbetsresorna till fots, på cykel, med bil och kollektivt, men i landskapen är avståndet mellan arbetsplatsen och hemmet ofta längre och alternativen för att ta sig fram färre. Hur långt man har till arbetet påverkar därmed på vilket sätt man kan ta sig dit.

Har man flera alternativ väljer man ofta det som är smidigast. Enligt en enkät som Trafikskyddet genomförde i december 2019 är även bekvämlighet och säkerhet viktiga kriterier för valet av färdsätt.

”Vid regnigt väder är det lätt hänt att man tar bilen eller åker kollektivt i stället för att cykla, framför allt i områden där det enkelt att byta färdsätt i farten”, förtydligar Kaistinen.

Även den rådande coronasituationen torde påverka valet av färdsätt. I och med coronapandemin behöver vissa inte ta sig till och från jobbet alls på grund av att de arbetar på distans.

”Med tanke på arbetsresor är distansarbete det allra säkraste alternativet. Du kan dock välja att gå eller cykla till ’jobbet’ till exempel runt kvarteret”, föreslår kontaktchefen vid Trafikskyddet Mari Voutilainen.

Drömmarnas arbetsresor är även säkra

Närmare nio av tio bland dem som svarade på enkäten höll helt eller delvis med om att säkerhetsaspekten borde beaktas vid valet av färdsätt. När du agerar förutseende blir resan smidig och säker. Till exempel genom att utnyttja eventuell flextid eller möjligheten till distansarbete slipper du irritera dig över morgonrusningen.

En säker resa till och från arbetet kräver att du är uppmärksam. Fokusera hellre på trafiken i stället för att läsa e-post. Genom att signalera dina avsikter för andra trafikanter gör du resan till och från arbetet enklare både för dig själv och andra. Om du som fotgängare vinkar åt en bilist som släpper fram dig visar du att du sett bilisten, vilket minskar osäkerheten i situationen.

”Det går att träna på att ta hänsyn till andra genom att hälsa. Välj en viss korsning där du sedan alltid vinkar åt bilister som låter dig passera. På det sättet blir det en vana”, uppmuntrar Voutilainen.

Tips för drömmarnas arbetsresor:

  • Var förutseende – planera hur och när du ska ta dig till arbetet.
  • Var uppmärksam i trafiken oavsett färdsätt.
  • Visa dina avsikter för andra trafikanter.
  • Håll säkerhetsavståndet.
  • Se och syns i mörkret.

Hur är drömmarnas arbetsresor för dig?

För vissa utspelar sig drömmarnas arbetsdag helt eller till största delen ute på vägarna. Hur ser drömmarnas arbetsresa ut med en yrkeschaufförs ögon?