Gå till innehållet
Pyöräilijä ajaa tiellä.
Den nya utredningen fokuserar på säkerheten för äldre att cykla 

Cykling har positiva effekter även i sen vuxen ålder. Men det finns säkerhetsrisker för äldre personer som cyklar och åldersgruppen sticker också ut i olycksstatistiken. Därför är det är inte möjligt att villkorslöst rekommendera cykling för alla äldre. Trafikskyddets färska utredning granskar förutsättningarna för säker cykling bland äldre och hur de kan stödas.

Statistiken visar att äldre personer är överrepresenterade i allvarliga cykelolyckor. Som en aktiv motionsform har cykling dock många positiva effekter på bland annat hälsan och funktionsförmågan.

”När man åldras blir kroppen skörare och förekomsten av sjukdomar ökar på befolkningsnivå. Äldre kroppar far med större sannolikhet illa än yngre, även om kraften i kollisionen eller fallet är densamma. Dessa risker är dock inte en orsak att kategoriskt rekommendera äldre att sluta cykla. När vi känner till de positiva effekterna av cykling ville vi på Trafikskyddet producera mer information om hur man kan stödja säkerheten för äldre personer som cyklar”, förklarar Trafikskyddets planerare och psykolog Jyrki Kaistinen.

Utredningen om säker cykling bland äldre publicerades idag i serien Trafikskyddets utredningar. Utredningen beställdes som en litteraturöversikt av Anu Siren, professor i gerontologi.

Åldrande påverkar oundvikligen cykelförmågan

Att röra sig utanför hemmet är för alla en viktig del för livskvaliteten i vardagen och ger en känsla av självständighet, även för äldre personer. För att kunna handla, sköta ärenden, besöka vänner eller utöva hobbyer måste man kunna ta sig till dessa platser. Även om åldrandet varierar kraftigt mellan olika människor, minskar åldrandet oundvikligen den funktionsförmåga som cykling kräver. Att cykla kräver till exempel balans, muskelkraft för att trampa, styra och bromsa samt smidighet för att stiga på och av cykeln. 

”Olyckor med äldre cyklister bekräftar att just svårigheterna med att hantera cykeln orsakar utmaningar för säkerheten för äldre personer. Det är svårt att på annat sätt kompensera dessa svårigheter med att hantera cykeln. Om det finns problem med balansen eller muskelstyrkan är det inte nödvändigtvis säkert att cykla”, beskriver Anu Siren.

”Om en äldre person har avskaffat sitt körkort av hälsoskäl är det sannolikt att cykling inte är en lämplig ersättande transportform ens för kortare sträckor. Sjukdomar som gör det svårt att köra bil försvårar också cyklingen. Eftersom cykling kräver mer muskelstyrka och rörlighet än att köra bil är det mer sannolikt att man måste sluta cykla tidigare än att köra bil”, fortsätter Siren.

Cyklingen kan oftast fortsätta utan bekymmer om det inte finns problem med balansen, muskelstyrkan och reaktionsförmågan samt att den kognitiva funktionsförmågan är i skick. De äldres styrkor är förmågan att på förhand överväga och planera hur de ska röra sig, varvid de till exempel vid halka förstår att flytta cykelfärden till en tidpunkt då gatuunderhållet är i skick.

En åldersvänlig cykelmiljö, säkerhetsutrustning och övning ökar säkerheten

Säker cykling bland äldre personer kan stödas på olika sätt. Siren listar åtgärder som sträcker sig från den upplevda säkerheten till åldersvänliga cykelmiljöer.

”Bra belysning, hastighetsbegränsningar, jämna ytor, underhåll och cykelfält eller cykelleder som är separerade från andra vägtrafikanter gynnar allas säkerhet oberoende av ålder och färdsätt. Viktiga stödåtgärder är också att lita på de egna färdigheterna och att påverka den egna säkerheten till exempel genom att använda cykelhjälm och en cykel som lämpar sig för äldre. Att öva de färdigheter som cykling kräver, såsom muskelstyrka, rörlighet och balans, kunde förbättra förutsättningarna för cykling på ett säkert sätt och öka den allmänna livskvaliteten”, räknar Siren upp.

Mer information

professor Anu Siren, tfn  0504750373

planerare Jyrki Kaistinen, Trafikskyddet, tfn 0207 282 345

Bekanta dig med utredningen på Trafikskyddets webbplats (på finska). (Öppnas i ett nytt fönster)