Gå till innehållet
Alkoholi ja huumeet ovat merkittävä riskitekijä liikenteessä. Erityisessä riskiryhmässä ovat nuoret kuljettajat, mikä näkyy myös liikenneonnettomuuksissa.

Den gamla visdomen gäller fortfarande: om du dricker, kör du inte

Alkohol försämrar körförmågan redan efter den första drycken. Ändå berättar var tionde finländare att de kört bil alkoholpåverkad*. Trafikskyddet påminner om att det endast finns ett budskap gällande rusmedel i trafiken: om du dricker, kör du inte.

Alkoholkonsumtion förlänger reaktionstiderna, stör koncentrationen och påverkar omdömesförmågan, vilket avsevärt ökar risken för trafikolyckor. Även mindre alkoholmängder försämrar körförmågan och effekterna framhävs ytterligare om man är trött, förkyld eller motsvarande.

Gränsen för rattfylleri avgör inte körförmågan

Enligt Trafikskyddets enkät har var tionde finländare kört bil efter att ha druckit åtminstone lite alkohol. Samma andel föreställer sig att alkohol påverkar körförmågan först när gränsen för rattfylleri överskrids.

”Sanningen är dock en annan”, påpekar Trafikskyddets utbildningsinstruktör Erkka Savolainen. ”Även om du har druckit endast en liten mängd alkohol påverkar det din körförmåga” betonar Savolainen.

Gränsen för rattfylleri avgör inte om föraren är säker eller otrygg. Alkoholens effekter börjar redan efter den första drycken. Även om promillegränsen inte överskrids kan det vara farligt att köra.

”Rattfyllerigränsen är en mätvärde som inte berättar hela sanningen”, påminner Savolainen. ”Man ska inte anta att man kan köra, eftersom den egna omdömesförmågan säkert kommer att svikta under alkoholpåverkan.”

Det är också otryggt att köra med baksmälla

Följande dag kan mätaren redan visa noll promille, men körförmågan kan försämras av en för kort nattsömn. Man ska förhålla sig på samma sätt till bakfylla som till alkohol: om man känner sig svag lämnas bilen på parkeringen även dagen efter festen.

”Många glömmer gårdagens drycker när man på morgonen måste ta barnen till hobbyer eller gå till butiken. Man bör hålla sig till saftlinjen eller dricka en mindre mängd alkohol om man vet att man följande dag måste hoppa bakom ratten”, rekommenderar Savolainen.

Trafikskyddets tips för den som ska festa

  • Om du tänker dricka alkohol, planera i förväg hur du ska ta dig hem tryggt.
  • Använd taxi, kollektivtrafik eller be en närstående att hämta dig.
  • Se till att ditt sällskap också kommer tryggt hem.
  • Låt inte en kompis köra om hen är berusad.
  • Förutse också följande dags behov att röra på dig: kör inte ens bakfull.

*Trafikskyddets enkät genomfördes av Kantar Public i november 2022. Enkäten besvarades av sammanlagt 1 113 personer, varav 923 var bilförare.