Gå till innehållet
Pyöräilijä polkee hämärässä punainen takavalo loistaen.
Bakljuset saknas oftare på cykeln än framljuset

När hösten blir mörkare blir det allt viktigare att se och att synas för andra i trafiken. Färre cyklister använder baklykta än framlykta, framgår av Trafikskyddets uppföljningsundersökning.* Cykellyktorna behövs både på mörka stigar och på upplysta gator.

Enligt Trafikskyddets årliga uppföljning användes cykellyktor flitigare framme än bak. Av de över 5500 cyklister som observerades använde 68 procent framlykta och 59 procent baklykta.

Att använda baklykta när omständigheterna så kräver blev obligatoriskt när vägtrafiklagen förnyades 2020. Efter lagändringen har användningen av baklykta blivit vanligare.

”På några år har baklyktor tagits i bruk relativt bra, men man möter fortfarande på cyklister som cyklar i mörker”, kommenterar Trafikskyddets kontaktchef Leena Piippa resultaten. 

Nästan alla som svarade på Trafikskyddets enkät visste att cykeln ska ha en framlykta vid mörker och skymning. * * Något färre, nästan nio av tio, kände till att baklyktan var obligatoriskt.

”Finländarna vet alltså att lyktorna måste användas, men trots detta har inte alla av någon anledning tagit dem i bruk”, förklarar Piippa.

Cykellyktorna behövs också på upplysta områden

Lyktor behövs förutom på mörka skogsstigar även i städer, även om gatorna är upplysta.

”Fastän cyklisten själv ser bra framför sig betyder det inte att andra ser honom eller henne. En cyklist som använder lyktor är lättare att upptäcka på längre avstånd, vilket hjälper andra att förutse trafiken och gör trafiken smidigare. Lyktor behövs också i tätorter där variationer mellan gatubelysning och skugga försvårar synligheten”, påminner Piippa.

Enligt vägtrafiklagen ska cykeln ha en ljus framlykta och en röd baklykta i mörker, skymning eller då sikten annars är nedsatt. Lyktorna kan också vara fästa på cyklisten eller cykelhjälmen. Dessutom ska cykeln ha reflexer mot alla riktningar. 

”Förutom cykelns synlighet ska du också se till att du själv syns. I mörker syns cyklisten bättre för den övriga trafiken om hen använder reflexer eller reflexväst”, uppmuntrar Piippa.

*Trafikskyddet kontrollerar cyklisternas användning av belysning i mörker årligen på riksnivå. I oktober-november 2021 använde 68 procent av cyklisterna framlykta (N = 5632). 59 procent av cyklisterna använde baklykta (N=5551). Resultaten publiceras endast på riksnivå. De regionala resultaten specificeras inte, eftersom tidpunkten och vädret vid observationen på enskilda orter påverkar både cykelintresset och resultatet.

** Trafikskyddet utredde finländarnas inställning till cykelbelysning i december 2021. Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy och besvarades av sammanlagt 1064 personer, varav 881 var bilister.