Gå till innehållet
Renkaiden urasyvyyksien tarkistus kolikolla.

Använd vinterdäck ännu i påsktrafiken

Mars börjar nå sitt slut och byte från vinterdäck till sommardäck börjar locka, åtminstone i söder. Det lönar sig inte att stressa med däckbytet, eftersom det varierande vädret och nattfrosten gör vägarna hala. Trafikskyddet uppmanar att man använder vinterdäck ännu under påskhelgen.

Vinterdäck ska användas fram till slutet av mars om vädret eller väglaget kräver det. Om förhållandena är vintriga och vägarna hala, ska vinterdäck användas även efter mars. Dubbdäck får också användas efter mars, om vädret kräver det. Bilens förare ansvarar för att bilen har rätt däck.

Byt däck enligt väder

I södra Finland har våren redan kommit långt och vägarna är delvis isfria, men vintern fortsätter ännu i en stor del av landet.

”Då man funderar på rätt tidpunkt att byta till sommardäck är det viktigt att beakta både väglaget och den egna körmiljön. Även om huvudvägarna är isfria kan småvägar vara förrädiskt hala. I år finns det ingen orsak att åka ut i påsktrafiken med sommardäck”, betonar Ari-Pekka Elovaara, Trafikskyddets kontaktchef vid Lahtis.

Gamla friktionsdäck fungerar inte som sommardäck

Däcken är en av bilens viktigaste delar med tanke på säkerheten. Kontroll av fordonet beror på deras grepp.

”När man tänker att endast fyra strimlor, lika stora som handflator, håller bilen på vägen, förstår man att det inte lönar sig att använda däck i dåligt skick”, betonar Elovaara.

Av Trafikskyddets enkät från 2022* framgick det att fyra av fem bilister använde dubbdäck. En knapp femtedel använde friktionsdäck och till och med var tionde uppgav att de körde med dem året runt. Friktionsdäck är dock inte avsedda som sommardäck.

”Det kan starkt locka att köra slut på friktionsdäcken, så att säga, under sommaren, men köregenskaper hos slitna friktionsdäck är ofta relativt dåliga och de är inte avsedda för sommarförhållanden”, betonar Elovaara.

Trafikskyddets tips för byte till sommardäck

  • Passa in däckbytet enligt väglaget. Fundera på var och när du kör, låt inte vädret överraska.
  • Kontrollera däckens skick och mönsterdjup och köp nya däck vid behov. Mynttestet med två euros myntet fungerar fortfarande. (på finska)
  • Kontrollera däcktrycket i samband med bytet och regelbundet därefter. De rätta värdena hittar du i bilens instruktionsbok.
  • Kom ihåg at dra åt bultarna på nytt efter att du kört 50–100 kilometer. Du ska alltid dra åt bultarna igen efter att däcket varit loss från bilen.

*Trafikskyddet utredde finländarnas erfarenheter av trafiken genom en enkät år 2022. Enkäten genomfördes av Kantar Public (nuförtiden Veria och besvarades av sammanlagt 1113 personer, varav 82 procent (N=923) var bilister.