Gå till innehållet
Auton kuljettaja ajaa pimeällä.

Åk inte med en berusad förare

Trafikskyddets enkät visar att finländarna är medvetna om att alkohol försämrar körförmågan. Ändå är nästan hälften, beroende på situation, beredda att åka med en förare som druckit alkohol om hens berusning understiger gränsen för rattfylleri.

Trafikskyddet utredde under sommaren* finländarnas tankar om alkohol och körförmåga. Nästan alla som svarade visste att körning i berusat tillstånd försämrar körförmågan – även när promillehalten understiger gränsen för rattfylleri.

Trafikskyddets utbildningsinstruktör Ari-Pekka Elovaara påminner om att gränsen för rattfylleri inte avgör om föraren är trygg eller otrygg. Alkohol ökar alltid riskerna i trafiken.

”Alkohol är fortfarande i bakgrunden av allt för många trafikolyckor. (Öppnas i ett nytt fönster)År 2021 omkom 41 personer i rusmedelsolyckor i vägtrafiken och 336 skadades. Redan en mindre mängd alkohol försämrar körförmågan. Om man är trött, förkyld eller liknande blir effekterna endast mer påtagliga. När det gäller rusmedel finns det bara ett meddelande för trafiken: Om du tar, då kör du inte”, betonar Elovaara.

Säkra lösningar även som passagerare 

I Trafikskyddets enkät utreddes också beredskapen att åka med en berusad förare. Endast en handfull är beredda att åka med en förare som är berusad och överskrider gränsen för rattfylleri. Nästan hälften var beredda att åka med en förare vars berusning underskrider gränsen för rattfylleri, beroende på situationen.

”Alla vet att alkohol påverkar trafiken. En berusad förare är framför allt en risk för sig själv och passagerarna. Varför skulle man vara beredd att åka med om föraren har druckit? Att förutsätta att föraren är nykter är inte att vara besvärlig, utan ett val som stöder rusmedelsfri trafik. Det lönar sig att modigt ingripa och säkerställa att man endast nykter sätter sig bakom ratten. Att beställa taxi och ta bilnycklarna från föraren kan vara en viktig trafiksäkerhetsgärning. En kompis tackar säkert också för detta senast följande dag”, uppmuntrar Elovaara.

Tips för säker trafik under lillajul:

– Fundera på förhand hur du tar dig till och från festplatsen.

– Välj taxi eller kollektivtrafik istället för att ta egen bil. Att använda elsparkcykel eller cykel i berusat tillstånd är inte ett tryggt val.

– Åk endast med en nykter förare. Ta också hand om kompisen: Låt inte en berusad person sätta sig bakom ratten.

– Fäst uppmärksamhet vid körtillståndet även följande morgon: Promillehalten försvinner inte endast genom att sova en stund. Det lönar sig också att undvika att köra med baksmälla.

*Trafikskyddet utredde finländarnas erfarenheter av trafiken i månadsskiftet maj–juni 2022. Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy. Sammanlagt 1005 personer besvarade enkäten, varav 81 procent var bilförare.