Siirry sisältöön
Aikuinen ja lapsia pyörällä liikenteessä
Ajotaitorata: ryhmäajo

Polkupyörän hallinta ja muiden liikkujien huomiointi on osa turvallisen pyöräilyn taitoa. Koulun pihalle tai urheilukentälle rakennetulla ajotaitoradalla voidaan harjoitella turvallisesti polkupyörän käsittelytaitoja sekä ryhmässä ajamisen taitoja. Ajotaitorata sopii esimerkiksi liikuntatunneille tai ryhmäajon sääntöjen kertaamiseen ennen yhdessä tehtävää pyöräretkeä.

Tavoite
 • Ymmärtää, millaisia pyörän käsittelytaitoja tarvitaan liikenteessä ja miten ryhmässä ajaminen sujuu turvallisesti.
 • Oivaltaa, miten liikenteen merkkikieli toimii.
 • Kokea, miten sopiva ajonopeus ja reilu turvaväli edellä pyöräilevään vaikuttavat omaan ajamiseen.
Nämä tarvitset
 • Rauhallinen ulkotila ajotaitorataa varten.
 • Radan rakennustarpeet. (Radan voi rakentaa koulusta löytyvistä välineistä, esim. urheiluvälineitä voi hyödyntää. Myös pihalta löytyviä keppejä, kiviä tms. voi käyttää.)
 • Opettajalle pilli ja liikennemerkkejä/värikkäitä palloja tunnistustehtävää varten.

Pyöräilyn ajotaitoradan toteutus ja ohjeet keskusteluun

Varataan ajoharjoittelulle rauhallinen paikka. Ryhmäajoa voi harjoitella ilman varsinaista ajorataa tai voidaan käyttää apuna ajotaitoradan ohjetta. Ryhmässä ajamisen tehtävät valitaan omalle ryhmälle sopiviksi. Tarkkaillaan, että vauhti pysyy maltillisena.

Opettaja voi yhdessä oppilaiden kanssa valita omalle ryhmälle sopivat ajotehtävät. Rataa ja ajotehtävien vaikeutta voidaan muokata tarpeen mukaan.

Pyörän kunnon ja kypärän tarkastus

Ennen ajamaan lähtöä varmistetaan, että polkupyörän renkaissa on ilmaa ja jarrut toimivat. Epäkunnossa oleva pyörä on vaarallinen liikenteessä.

Kypärän oikea kiinnitys varmistetaan myös. Kypärän pitäisi suojata otsa, hihnojen risteyskohtien tulisi osua korvien alapuolella ja kypärän hihnojen tulisi olla niin kireällä, että sormi mahtuu hihnan ja leuan väliin. Kypärästä on hyötyä vain, jos se on oikein päässä.

Muiden toiminnan havainnointi ja jonossa ajaminen

Toteutus

Oppilaat ajavat jonossa. Tarkoitus on ajaa rauhallista vauhtia; jonon ensimmäinen määrää tahdin ja reitin. Voidaan mutkitella ja kiertää ajotaitoradalle rakennettuja esteitä. Pillin vihellyksestä pysähdytään, edellä ajavaan ei saa törmätä. Kun reitti on ajettu kertaalleen, vaihdetaan jonon kärjessä ajavaa. Jos oppilaita on paljon, voidaan tehdä useampia jonoja, jotta kaikki saavat vuorollaan ajaa ensimmäisenä.

Kysymyksiä keskustelun tueksi

 • Miten ajaminen sujui?
 • Millainen turvaväli pitäisi edellä ajavaan pitää? Mikä merkitys turvavälillä on?
 • Oliko jonossa ajaminen vaikeaa vai helppoa? Miten omaa pyöräilyä sai helpotettua? (turvaväli)
 • Miksi pitää tarkkailla muita liikkujia ja erityisesti edellä ajavia?
 • Miten jonon pysähtyminen ja liikkeelle lähtö sujui?

Pyörän hallinta yhdellä kädellä

Toteutus

Harjoitellaan yhdellä kädellä ajamista. Ajetaan merkittyä suoraa linjaa pitkin ensin molemmat kädet kiinni ohjaustangossa. Ajetaan sama reitti yhdellä kädellä, sekä oikealla että vasemmalla. Kokeillaan ajamista eri nopeuksilla.

Kysymyksiä keskustelun tueksi

 • Miten ajaminen sujui?
 • Millaista on pyörän hallinta yhdellä kädellä? Onko käsissä eroja?
 • Miksi on hyvä osata ajaa myös yhdellä kädellä?
 • Milloin on hyvä pitää molemmat kädet ohjaustangossa? (jos yhdellä kädellä ajaminen vaarantaa turvallisuuden, esim. kova vauhti, hankala maasto, liukkaus)
 • Miksi liikenteessä ei voi lainkaan ajaa siten, että ei pidä lainkaan ohjaustangosta kiinni?

Pyörän hallinta, kun katsotaan takaviistoon

Toteutus

Harjoitellaan takaa tulevan liikenteen tarkkailua. Jokainen ajaa vuorollaan merkittyä linjaa pitkin ja vilkaisee taakseen kaksi kertaa ajon aikana – sekä vasemmalle että oikealle. Opettajalla voi olla kädessä joku liikennemerkki/värikäs pallo/lapulle piirretty iso kirjain tms., joka oppilaan pitäisi tunnistaa. Tavoitteena on pysyä omalla ajolinjalla, vaikka katse käväisee takaviistossa.

Kysymyksiä keskustelun tueksi

 • Miten ajaminen sujui? Onnistuiko taaksepäin katsominen?
 • Oliko helpompi katsoa jompaankumpaan suuntaan?
 • Ehtikö oppilas tunnistamaan opettajan kädessä olevan esineen?
 • Miksi pyöräillessä on tärkeä hallita takaa tulevan liikenteen tarkkailu?
 • Mikä voisi helpottaa takaa tulevan liikenteen tarkkailua? (pysähtyminen, peilien käyttö)?

Muiden toiminnan havainnointi ja käsimerkkien käyttö (suuntamerkki ja pysähtymismerkki)

Toteutus

Harjoitellaan käsimerkit ennen liikkeelle lähtöä. Suuntamerkki käännyttäessä: ojenna käsi suoraan sivulle. Pysähtymismerkki: Nosta käsi suoraan ylös käsi nyrkissä. Kun merkit on harjoiteltu, lähdetään ajamaan. Oppilaat ajavat jonossa. Jono kääntyy vuoroin oikealle ja vuoroin vasemmalle. Käännyttäessä näytetään suuntamerkkiä. Kaikki näyttävät vuorollaan suuntamerkkiä, jotta kaikki jonossa ajavat havaitsevat ne. Suuntamerkkiä pitää näyttää jonkin aikaa, jotta takana tulevat ehtivät havaita sen. Jonon ensimmäisenä pyöräilevä saa valita, kumpaan suuntaan käännytään ja jonossa ajavat seuraavat perässä. Kun ensimmäisenä ajava näyttää pysähtymismerkkiä, pysähdytään. Ensimmäisenä ajanut siirtyy jonon viimeiseksi ja ajetaan seuraava lenkki. Näin tehdään, kunnes kaikki ovat saaneet ajaa ensimmäisenä.

Kysymyksiä keskustelun tueksi

 • Oliko suuntamerkin näyttäminen helppoa vai vaikeaa?
 • Onnistuiko se kummallakin kädellä? Jos suuntamerkin näyttämisessä on vaikeuksia, kannattaa yhdellä kädellä ajamista harjoitella.
 • Seurasitko vain edelläsi ajavaa vai seurasitko myös kauempana jonossa ajavien toimintaa? Entä jos ei suuntamerkin näyttäminen kädellä onnistu? Voiko kääntymisestä kertoa muulla tavoin? (jalalla, äänellä, pyörän vilkuilla)
 • Miksi suuntamerkin näyttäminen on tärkeää?

Muiden tarkkailu ja pyöräilynopeuden sovittaminen liikennetilanteen mukaan

Toteutus

Tehdään pihaan iso kahdeksikko, jota pitkin ajetaan ryhmässä. Yhtä aikaa ajamassa voi olla useampia pyöräilijöitä. Yritetään pyöräilyn aikana tarkkailla muita ja sovittaa oma pyöräilynopeus siten, ettei keskellä kahdeksikkoa kohtaamistilanteessa jouduta pysähtymään.

Kysymyksiä keskustelun tueksi

 • Miten ajaminen sujui?
 • Oliko muiden tarkkailu helppoa vai vaikeaa?
 • Oliko nopeuden sovittaminen vaikeaa?
 • Miten kohtaamistilanteet sujuivat?
 • Pitikö välillä pysähtyä?

Hidasajokisa

Toteutus

Järjestetään leikkimielinen hidasajokisa. Tehdään noin 30 cm leveä ja 20 metriä pitkä rata. (Kapeammalla radalla on haastavampaa ajaa hitaasti). Ajetaan se mahdollisimman hitaasti. Voidaan ottaa aikoja ja vertailla niitä.

Kysymyksiä keskustelun tueksi

 • Miltä hidasajo tuntui?
 • Miksi pitää osata ajaa myös hitaasti? (Pyöräilijän pitää osata sovittaa ajonopeus olosuhteisiin ja muuhun liikenteeseen.)

Loppukeskustelu

Pyörän hallinta ja muiden huomiointi ovat taitoja, joita kannattaa harjoitella. Keskustellaan yhdessä, miksi nopeus kannattaa valita liikennetilanteen mukaan ja miksi kunnon turvaväli helpottaa ajamista. Keskustellaan siitä, mitä on liikenteen merkkikieli ja miksi omista aikeista kannattaa kertoa muille liikenteessä. Keskustellaan siitä, miksi tarkkaavaisuus ja muiden huomiointi on tärkeää liikenteessä.