Siirry sisältöön
Lapsi ylittää suojatien kuljettajan antaessa tietä.
Liikennekasvatuksen vuosikello

Vuosikello -tehtävän avulla rakennetaan yhdessä lukuvuosisuunnitelmaa liikennekasvatuksen toteuttamisen tueksi. Toiminnalla pyritään vahvistamaan lasten ja nuorten osallisuutta liikennekasvatuksen suunnittelussa sekä toteutuksessa. Suunnitelma voidaan toteuttaa lukukaudeksi tai lukuvuodeksi kerrallaan.  

Tavoite
 • Liikennekasvatuksen merkityksen hahmottaminen
 • Lasten ja nuorten kuuleminen liikennekasvatuksen sisältöjen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • Turvallisuuskasvatuksen yhteiseksi tekeminen, turvallisuus on yhteinen asia
 • Sitouttaa lasten huoltajia mukaan liikennekasvatustyöhön
Nämä tarvitset
 • Vuosikello-kuva (tulostettuna tai sähköisenä versiona)
 • Tarralappuja, joille liikennekasvatuksen sisällöt kirjataan
  • Vaihtoehtoisesti voitte käyttää sähköistä järjestelmää, esimerkiksi Padlet, Google Jamboard tmv.)

Ohjeita toteutukseen

Aikuisen johdolla voidaan käydä lyhyt alustus ja keskustelu, miten liikenne koskettaa kaikkia jollain tapaa. Liikumme erilaisia reittejä, erilaisilla kulkumuodoilla sekä erilaisiin aikoihin päivästä, ja koulussa tapahtuvalla liikennekasvatuksella annetaan valmiuksia erilaisten tilanteiden hallintaan, turvalliseen toimintaan ja sovitaan yhteisistä pelisäännöistä esimerkiksi kouluaikana tapahtuvilla retkillä.  

Alustuksen jälkeen kerätään oppilailta aiheita, mitä oppilaat näkevät tärkeinä juuri heille, ja mistä aiheista oppilaat itse haluaisivat opetusta ja tietojen syvennystä.  

Aiheet voidaan kirjoittaa jaetuille paperilapuille, jonne oppilaat ovat kirjanneet mielestään esimerkiksi kolme tärkeintä aihetta, jotka lukukauden/lukuvuoden aikana tulisi käsitellä. Varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa voidaan hyödyntää sanallista keräystapaa, jossa aikuinen kirjoittaa ajatukset lapuille.

Jatkotehtäviä/sovellutuksia 

Onko oppilaitoksessanne käytössä kummioppilastoimintaa? Kummiluokat voivat suunnitella toinen toisilleen liikennekasvatukseen liittyviä sisältöjä.  

Hyödyntäkää koulun ulkopuolisia asiantuntijoita liikennekasvatuksen toteuttamisessa. Paikallisina yhteistyökumppaneina voivat olla esimerkiksi Liikenneturvan aluetoimisto, poliisi, pyöräilyjärjestö, harrastustoimija, ammattikuljettaja tai muu liikenteen asiantuntija.

On tärkeää kertoa huoltajille harjoittelusta ja kannustaa heitä aina lastensa kanssa kulkiessa pysähtymään ja tarkistamaan liikenne ennen tien ylitystä. Lapsi oppii parhaiten, kun harjoittelu on johdonmukaista ammattilaisten ja huoltajien välillä.

Esimerkkiaiheita liikennekasvatukseen

 • Tien ylitys, jalankulun perussäännöt 
 • Joukkoliikenne 
 • Pyöräilijän liikennesäännöt 
 • Pyöräilijän taitoajo 
 • Potkulaudan kuljettaminen 
 • Tarkkaamattomuus liikenteessä 
 • Kypärä 
 • Turvavyö 
 • Liikennemerkit 
 • Lähiympäristön vaaranpaikat 
 • Pimeällä näkyminen (heijastimet, pyörän valot, heijastavat tuotteet) 
 • Päihteet liikenteessä 
 • Autoilun turvallisuus 
 • Matkustajien vaikutus kuljettajaan 
 • Mopoilun turvallisuus