Siirry sisältöön

Mopon nopeusmittari

Mistä vuodesta lähtien mopossa on oltava nopeusmittari?

Mopon nopeusmittari tuli pakolliseksi asetuksella 1188/2000, joka tuli voimaan 1.1.2001. Sen 148 a §:ssä on määrätty nopeusmittarista:

1. Mopossa ja kevyessä nelipyörässä tulee olla nopeusmittari, joka on kuljettajan välittömässä näkökentässä ja joka on selvästi luettavissa sekä päivällä että yöllä.
2. Nopeusmittarin näyttämä ei saa poiketa todellisesta nopeudesta alaspäin. Näyttämä saa olla enintään 10 prosenttia lisättynä 4 km/h todellista nopeutta suurempi.
3. Mopon ja kevyen nelipyörän nopeusmittarin tulee olla e-hyväksytty 126 §:n 3 momentissa mainitun direktiivin mukaisesti tai E-hyväksytty 93 §:n 2 momentissa mainitun E-säännön mukaisesti.

**** Kuitenkin sen voimaantulosäännöksessä sanotaan:

5. Mopon ja kevyen nelipyörän saa 148 a §:n estämättä ottaa käyttöön ennen 1 päivää heinäkuuta 2002, jos ajoneuvo täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset. Eli 1.7.2002 jälkeen käyttöönotetuissa on oltava nopeusmittari.