Siirry sisältöön

Karting-auto liikenteessä

Saako karting-autolla ajaa liikenteessä?

Karting-autolla ei saa ajaa liikenteessä.

Tämä perustuu mm. ajoneuvolain 5 §, jossa sanotaan seuraavasti:

Ajoneuvoa, järjestelmää, komponenttia, erillistä teknistä yksikköä, osaa ja varustetta ei saa käyttää liikenteessä, jollei ajoneuvotyyppiä tai yksittäistä ajoneuvoa, järjestelmää, komponenttia, erillistä teknistä yksikköä, osaa tai varustetta ole asianmukaisesti hyväksytty liikenteeseen.

Ajoneuvolain pykälässä 11 § Ajoneuvon rekisteröinti ja katsastus, sanotaan seuraavasti:

”Moottorikäyttöinen ajoneuvo ja siihen tai sen hinattavaan ajoneuvoon kytkettävä hinattava ajoneuvo on ensirekisteröitävä, muutosrekisteröitävä ja asianmukaisesti katsastettava, jollei tässä laissa tai sen nojalla toisin säädetä. Moottorikäyttöistä ajoneuvoa ja siihen tai sen hinattavaan ajoneuvoon kytkettävää hinattavaa ajoneuvoa, jota ei ole asianmukaisesti ensirekisteröity, muutosrekisteröity ja katsastettu, ei saa käyttää liikenteessä (käyttökielto).”

Se miksi rekisteröintivelvollisuus ei koske ns. karting-autoa johtuu siitä, että se on ajoneuvo, jota käytetään yksinomaan yleiseltä liikenteeltä (tarkoittaa myös maasto- ja jalankulkuliikennettä) eristetyllä työmaalla, tehdas-, satama-, varasto-, kilpailu- tai muulla vastaavalla alueella.

Mikäli ajoneuvon haluaa rekisteröidä tieliikenteeseen sopivaksi, niin ajoneuvon rekisteröintiin liittyvissä asioissa voi kääntyä Traficomin puoleen.

Tästä linkistä (Avautuu uuteen ikkunaan) voi tutustua ajoneuvon rekisteröimiseen liittyviin asioihin.