Siirry sisältöön
Varovaisuusvelvoite

Auto 1 lähestyy risteystä. Autosta 1 katsoen oikealta risteystä kohti tulee auto 2. Autolla 2 on väistämisvelvollisuusliikennemerkki.

Auto 1 näkee, että autolla 2 on väistämisvelvollisuuskolmio. Saako auto 1 tämän tiedon nojalla pommittaa risteyksen läpi vedoten siihen, että auton 2 pitää väistää?

Emme suosittele ”pommittamaan” risteyksiin, vaikka tietäisit, että muilla on väistämisvelvollisuus.

Tieliikennelain seuraavat pykälät koskevat kaikkia tienkäyttäjiä kaikissa tilanteissa:

3 § 
Tienkäyttäjän yleiset velvollisuudet
”Vaaran ja vahingon välttämiseksi tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta. Liikennettä ei saa tarpeettomasti estää eikä haitata.”

4 §
Tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus

”Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.”

5 §
Turvallinen ajoneuvon ja raitiovaunun ajaminen

”Ajoneuvon ja raitiovaunun nopeus ja etäisyys toiseen tienkäyttäjään on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet. Ajoneuvo ja raitovaunu on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa. Ajoneuvo ja raitiovaunu on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osalla ja kaikissa ennakoitavissa tilanteissa. ”

28 §
Ajaminen risteyksessä

”Ajoneuvolla risteystä lähestyttäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Ajoneuvolla risteystä lähestyttäessä tai sinne ajettaessa ajotapa on sovitettava niin, ettei risteävän tien liikenteelle aiheudu haittaa, jos ajoneuvo joudutaan pysäyttämään risteykseen.”