Siirry sisältöön
Väistämisvelvollisuus metsäpolulla

Kumpi on väistämisvelvollinen metsäpolulla maastopyöräilijä vai kävelijä/koiran ulkoiluttaja? Kun polku ei ole maastopyöräilylle merkitty reitti vaan ihan tavallinen/yleinen metsäpolku.

Tilanteeseen ei löydy tieliikennelaista vastausta. Tieliikennelaki ja sen väistämisvelvollisuudet koskevat liikennettä tiellä. Tieliikennelaissa tarkoitetaan tiellä ”maantietä, katua, yksityistä tietä, moottorikelkkailureittiä tai muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua taikka yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta” (tieliikennelaki 2§). Yleiselle liikenteelle tarkoitetun alueen taikka yleisesti liikenteeseen käytetyn alueen määrittely ei ole yksiselitteistä.

Turvallinen liikkuminen luonnossa metsäpoluilla on yhteispeliä, jossa muut samoilla väylillä liikkuvat on otettava huomioon.

Jokamiehenoikeus sallii liikkumisen jalan ja pyöräillen luonnossa (Avautuu uuteen ikkunaan), kuten metsissä, luonnonniityillä ja vesistöissä. Suomen Latu on julkaissut maastopyöräilijän etiketin (Avautuu uuteen ikkunaan), jossa korostetaan huomaavaisuutta muita kohtaan sekä pyöräilijän oikean tilannenopeuden merkitystä turvallisuudelle.

Tieliikennelaissa (Avautuu uuteen ikkunaan) kaikille tiellä liikkuville on säädetty varovaisuus- ja ennakointivelvollisuus. Liikenteessä pitää pyrkiä toimimaan siten, että ei synny vaarallisia tilanteita tai vahinkoja. Olosuhteet on huomioitava, eikä liikennettä saa tarpeettomasti haitata tai estää (tieliikennelaki 3§ ja 4§).