Siirry sisältöön
Turvaistuin vanhaan harrasteautoon

Mitkä mahdollisuudet on kuljettaa lasta vanhassa harrasteautossa, jossa ei ole turvavöitä?

Lakitekstistä olin ymmärtävinäni, että yli 3-vuotiaan lapsen kanssa turvaistuin on pakollinen JOS autosta löytyy turvavyöt tai muu tapa asentaa istuin. Muulla tavalla tarkoitetaan ilmeisesti esimerkiksi isofix-kiinnitystä. Alle 3v lapsen kanssa turvaistuin on pakollinen, mutta tässä kohdassa ei mainita mitään istuimen kiinnityksestä. Onko esimerkiksi kuormaliinoilla tukevasti ja turvaistuimen valmistajan ohjeita mukaillen auton rakenteisiin kiinnitetty turvaistuin laillinen ja turvallinen tapa matkustaa autossa?

Harrasteautolla ajellessa reitit suosivat pieniä nopeuksia ja vähäliikenteisiä teitä, mutta vahingon sattuminen on kuitenkin aina mahdollista. Miten esimerkiksi vakuutusyhtiöt mahtavat suhtautua vahingon sattuessa kuormaliinoin kiinnitettyyn turvaistuimeen?

Jos turvalaitetta ei voida asentaa laitteen hyväksynnässä ja käyttöohjeessa edellytetyllä tavalla, ei turvalaitteen käyttö kyseisessä ajoneuvossa ole mahdollista.

Voimassa oleva tieliikennelaki (729/2018) kertoo lasten turvalaitteista seuraavaa:

”Autossa käytettävän lasten turvalaitteen tulee olla tyyppihyväksytty E-säännön n:o 44 muutossarjan 03, E-säännön n:o 129 tai moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevan neuvoston direktiivin 77/541/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen annetun komission direktiivin 2000/3/EY mukaisesti taikka mainitun E-säännön tai direktiivin myöhemmän version tai muutoksen mukaisesti.

Alle 135 senttimetriä pitkän lapsen kuljettamiseen henkilö-, paketti- ja kuorma-autossa on käytettävä lasten turvalaitetta, jos ajoneuvossa on turvavyöt tai lasten turvalaite on muuten ajoneuvoon asennettavissa. Tästä velvollisuudesta voidaan kuitenkin poiketa taksiliikenteessä olevassa ajoneuvossa siten, että alle 135 senttimetriä pitkää lasta saadaan kuljettaa turvavyötä käyttäen muulla kuin etuistuimella, mikäli turvalaitetta ei ole saatavilla. Alle 3-vuotiasta lasta ei kuitenkaan saa koskaan kuljettaa ajoneuvossa ilman turvalaitetta.”

Voimassa oleva Euroopan neuvoston direktiivi (jonka mukaan kansallinen lainsäädäntö on toteutettu) turvavöiden ja lasten turvalaitteiden pakollisesta käytöstä (91/671/ETY) kertoo seuraavaa:

”Käytössä olevan lasten turvajärjestelmän on oltava seuraavien standardien mukaisesti hyväksytty:

i) Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntö 44/03 tai direktiivi 77/541/ETY tai

ii) Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntö 129;

tai mikä tahansa niiden myöhempi muunnos.

Lasten turvajärjestelmä on asennettava lasten turvajärjestelmän valmistajan antamien sellaisten asennustietojen (esim. käyttöopas, ohjelehtinen tai sähköinen julkaisu) mukaisesti, joissa ilmoitetaan miten ja missä ajoneuvotyypeissä järjestelmää voidaan käyttää turvallisesti.”

Näin ollen, kansallisessa laissa tarkoitettu turvalaitteen käyttö ei voi olla turvalaitteen hyväksynnän mukaisen kiinnitystavan ja käyttöohjeen vastainen.