Siirry sisältöön
Stop-merkki pyörätiellä

Jos pyörätiellä on stop-merkki ennen ajorataa, pitääkö pyöräilijän pysähtyä?

Polkupyörä on ajoneuvo, ja pyörällä ajavan on noudatettava pyöräväylille asetettuja ajoneuvoja koskevia liikennemerkkejä. Väistämismerkeillä säädetään väistämisvelvollisuudesta.

Tieliikennelain 77 § mukaan pyörätiellä väistämismerkki on sijoitettava tien oikealle puolelle.

Jos pyörätiellä on stop-merkki, niin se velvoittaa pyöräilijää pysähtymään ja väistämään risteyksessä muita ajoneuvoja (ks. tieliikennelaki liite 3.2.).

Täältä löytyvät nuo tieliikennelain pykälät. (Avautuu uuteen ikkunaan)

Tieliikennelaki 77 § Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit:

”Etuajo-oikeus- ja väistämismerkeillä osoitetaan väistämisvelvollisuus.

Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit on sijoitettava ajoradan tai sen osan oikealle puolelle. Erityisestä syystä merkki voidaan lisäksi sijoittaa ajoradalla olevalle korokkeelle, ajoradan vasemmalle puolelle tai ajoradan yläpuolelle. Pyörätiellä merkki on sijoitettava tien oikealle puolelle.

Etuajo-oikeus- ja väistämismerkkien kuvat ja niiden tarkoitus esitetään tämän lain liitteessä 3.2. Jos merkin sijoittaminen poikkeaa 2 momentissa säädetystä, se esitetään liitteessä 3.2.”

Tieliikennelaki Liite 3.2.:

Liikennemerkki B6 Pakollinen pysäyttäminen (ns. stop-merkki): ”Merkillä osoitetaan, että ajoneuvo ja raitiovaunu on pysäytettävä pysäytysviivan kohdalle. Missä pysäytysviivaa ei ole, ajoneuvo ja raitiovaunu on pysäytettävä sellaiseen kohtaan, josta on hyvä näkemä risteävään suuntaan. Muuten merkistä on voimassa, mitä merkistä B5 säädetään. Tasoristeyksessä merkillä osoitetaan, että ajoneuvo on ennen tasoristeyksen ylittämistä pysäytettävä merkin kohdalle.”

Liikennemerkki B5 Väistämisvelvollisuus risteyksessä (ns. kärkikolmio): ”Merkillä osoitetaan, että ajoneuvolla ja raitiovaunulla on väistettävä risteyksessä muita ajoneuvoja ja raitiovaunuja. Risteyksessä käännyttäessä on lisäksi noudatettava 24 §:n 2 momentissa säädettyä väistämisvelvollisuutta. Liikenneympyrässä merkkiä käytetään merkin D2 kanssa…”