Siirry sisältöön

Senioriskootterilla ajo pyörätiellä

Minulla on sähkökäyttöinen senioriskootteri, joka kulkee 25 km/h. Saako sillä ajaa pyörätiellä?

Kyllä saa. Oikeassa reunassa kulkevaa pyörätietä on myös pakko käyttää. Kyseessä on kevyt sähköajoneuvo ja tieliikennelain (729/2018) mukaisesti sillä noudatetaan pyöräilijää koskevia liikennesääntöjä. Itsestään pystyssä pysyvää kevyttä sähköajoneuvoa saa ajaa myös jalkakäytävällä, kunhan antaa jalankulkijoille esteettömän kulun.

Tieliikennelaki 52 §:

”Kevyttä sähköajoneuvoa ja moottorilla varustettua polkupyörää ajettaessa on noudatettava polkupyöräilijää koskevia liikennesääntöjä ja liikenteenohjauslaitteita.
Sellaista itsestään tasapainottuvaa kevyttä sähköajoneuvoa, joka pysyy tasapainossa myös silloin, kun ajoneuvo ei liiku tai siinä ei ole kuljettajaa, saa kuljettaa myös jalkakäytävällä. Tällöin kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku.”

Pyörätiestä säädetään tarkemmin tieliikennelain liitteessä 3.4:

”Merkillä osoitetaan pyörätie, jota polkupyöräilijän on käytettävä ajaessaan asianomaiseen suuntaan.

Jos kaksisuuntainen pyörätie on vain tien vasemmalla puolella ja ajoradan oikealla puolella olevan pientareen tai ajoradan oikean reunan käyttö on kulkureitin tai muun vastaavan syyn vuoksi turvallisempaa, polkupyöräilijä saa käyttää piennarta tai ajoradan oikeaa reunaa. Pyörätiellä ajettaessa on noudatettava, mitä tässä laissa säädetään ajoradalla ajamisesta.”

Erilaisten sähköisten liikkumisvälineiden eroista löytyy tietoa oppaastamme Sähköisellä liikkumisvälineellä.