Siirry sisältöön
Nopeusrajoitukset

Mistä ulkopaikkakuntalainen voi milloinkin tietää nopeusrajoituksen, kun Oulussa rajoituksesta kertovia merkkejä on niin harvassa?

Tieliikenteen nopeusrajoitusjärjestelmä toteutetaan siten, ettei autoilijoiden tarvitse tietää etukäteen, mikä on kulloinkin voimassa oleva nopeusrajoitus – ajoi sitten tutussa tai vieraassa ympäristössä. Rajoituksen tulee aina olla pääteltävissä jonkin nopeusrajoitusta osoittavan liikennemerkin välityksellä. Tuleeko merkin aina havainneeksi ja muistaako sen sisällön, on kiinni kuljettajan tarkkaavaisuudesta.

Etenkin alueellista nopeusrajoitusta osoittavien merkkien vaikutusalueella tulee olla erityisen tarkkana, koska niiden vaikutusalue voi olla laaja, ja niiden sisällä voi olla myös alempaa nopeusrajoitusaluetta osoittava yksittäinen liikennemerkki. Sellainen voi inhimillisesti jäädä kokonaan havaitsematta. Nopeusrajoitusaluetta osoittavaa merkkiä ei tarvitse toistaa alueen sisällä, vaan se on voimassa automaattisesti joko sen päättymistä osoittavaan merkkiin tai uuteen nopeusrajoitusaluetta osoittavaan merkkiin saakka.

Ennen Oulun keskustaan saapumista käytetään tiekohtaisia nopeusrajoitusmerkkejä nopeustasoa alentaen ja lähempänä keskustaa ensin 40 km/h ja ydinkeskustan alueella 30 km/h nopeusrajoitusaluetta osoittavaa merkkiä. Tämä vaatii kuljettajalta aktiivista ja tarkkaa nopeusrajoitustason seuraamista ja sen mielessä pitämistä.